strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Aleja Leśna 2


CKZiU
ul. Aleja leśna 2
87- 300 Brodnica
tel. 56 498-32-91
Oferujemy wysoki standard nauczania oraz szeroki wachlarz kierunków.

Zakończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

25 kwietnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Alei Leśnej odbyło się uroczyste zakończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i rozdanie zaświadczeń. Uczestnicy kursów ukończyli zmagania z zajęciami i oczekują na egzaminy zawodowe, w których będą mogli potwierdzić zdobytą wiedzę i umiejętności.

Spotkanie rozpoczęła pani kierownik szkolenia praktycznego Lidia Czerwińska, która podsumowała pracę na kursach, pogratulowała absolwentom zdobycia nowych kwalifikacji oraz życzyła pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. Na dowód wdzięczności za okazywaną pomoc, wyrozumiałość i przekazywanie wiedzy wręczono opiekunom i nauczycielom kwiaty.

Zaświadczenia o ukończeniu KKZ otrzymali uczestnicy kursów:

A.22 Prowadzenie działalności handlowej;

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej;

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Absolwentom serdecznie gratulujemy!

Egzamin gimnazjalny 2018

W dniach 18-20.04.2018 r. 38 słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego. Jest to jeden z koniecznych warunków ukończenia gimnazjum. Egzamin gimnazjalny składa się z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego nowożytnego.

Dzień pierwszy egzaminów otworzył test z historii i wiedzy o społeczeństwie, na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut. Część humanistyczną zamknął test z języka polskiego. Drugi dzień upłynął pod znakiem nauk przyrodniczych i matematyki. Najpierw gimnazjaliści zmierzyli się z testem z biologii, geografii, chemii i fizyki. O godzinie 11 uczniowie zasiedli do rozwiązywania bloku zadań z matematyki. Trzydniowy maraton zakończył test z języka obcego. W arkuszu egzaminacyjnym z języka rosyjskiego znalazły się zadania sprawdzające umiejętności rozumienia słuchanego tekstu i czytania ze zrozumieniem.

Egzaminy przebiegały w spokojnej atmosferze. Wyniki z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego słuchacze poznają w czerwcu. 

Konkurs ortograficzny

W czwartek 22 marca 2018 r. odbył się międzyklasowy konkurs ortograficzny dla słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz Gimnazjum dla Dorosłych. Wzięło w nim udział dziewięć osób wyłonionych w etapie klasowym. Uczestnicy mieli za zadanie uzupełnić test z lukami sprawdzający ich wiedzę z zakresu ortografii. Tekst dotyczył baśni i legend. Konkurs został zorganizowany we współpracy ze Środowiskowym Hufcem Pracy w Brodnicy, który ufundował nagrody. Testy na etap klasowy i szkolny przygotowały panie: Ewa Bieżuńska i Justyna Kaniecka, Trzy pierwsze miejsca w konkursie zajęli:

I miejsce – Tomasz Bojanowski – II a GdD

II mijsce – Dominika Zielińska – III b GdD

III miejsce – Angleika Lewandowska – III b GdD

Uroczyste zakończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

30 listopada 2017 r. w CKZiU na ul. Aleja Leśna 2 odbyło się uroczyste rozdanie zaświadczeń osobom, które ukończyły Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Tym razem zaświadczenia otrzymali słuchacze takich kwalifikacji zawodowych, jak: A. 18 Prowadzenie sprzedaży; R. 03 Prowadzenie produkcji rolniczej;  A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna.

W spotkaniu uczestniczyli: pani kierownik Lidia Czerwińska, opiekunowie i nauczyciele grup KKZ: pani Zyta Warachowska, pani Jolanta Mączkowska, pan Krzysztof Niemczyk, pan Krzysztof Klimowski oraz słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.Zaświadczenia odebrane przez uczestników KKZ pozwalają im na przystąpienie do egzaminów zawodowych i uzyskanie nowych kwalifikacji.

 

Lekcja historii na zamku

20 października 2017 r. słuchacze klasy III b Gimnazjum dla Dorosłych zorganizowali ognisko przy Zamku Krzyżackim w Brodnicy. Wyjście klasowe było praktyczną lekcją historii, która miała na celu zapoznać młodzież z przeszłością naszego miasta. Pomimo jesiennego chłodu i wiatru udało się zachować ciepłą atmosferę.

W pierwszej części gimnazjaliści mieli okazję udać się do piwnic zamkowych i zwiedzić ekspozycje pochodzące z okresu średniowiecza. Na wystawach prezentowane były zabytki archeologiczne i architektoniczne z badań prowadzonych na zamku i w regionie, m.in. gabloty, mapki, opisy. Kilkoro uczniów zdecydowało się także wejść na punkt widokowy Brodnicy – 50-metrową wieżę.

Podsumowaniem spotkania było ognisko, dzięki któremu udało się zapomnieć o niskiej temperaturze. Po zdegustowaniu kiełbasek, słodkości i wypiciu ciepłej herbaty, w dobrych humorach udaliśmy się do domów.

Wyjście odbyło się pod kierunkiem wychowawcy klasy – Weroniki Gurzyńskiej-Rędzikowskiej i opiekuna Hufca Pracy – Iwony Meller.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 12.10.2017 r. słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych i Gimnazjum dla Dorosłych zaprosili swoich nauczycieli na krótki montaż słowno - muzyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na spotkaniu obecni byli: pan wicedyrektor Andrzej Wiśniewski, pani kierownik kształcenia praktycznego Lidia Czerwińska, komendant Ochotniczego Hufca Pracy Dariusz Malinowski oraz nauczyciele i wychowawcy. Młodzież przygotowała krótki, żartobliwy program artystyczny, po którym złożyła nauczycielom życzenia, dziękując za ich pracę.

Słuchaczy przygotowały panie: Justyna Kaniecka i Agnieszka Żbikowska. 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)