strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyNa Festiwalu Historycznym

Michał Kowalski – tegoroczny absolwent Technikum Ekonomicznego z CKZIU w Brodnicy- reprezentował szkołę podczas międzywojewódzkiego finału IV edycji Festiwalu Historycznego Tradycja i Pamięć, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Drogi do niepodległości”. Festiwal jest konkursem adresowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województw kujawsko – pomorskiego oraz łódzkiego. Jego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, pogłębianie wiedzy historycznej oraz zainteresowanie historyczną tematyką lokalną. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Tradycja i Pamięć. Honorowy patronat nad festiwalem objęli: Kosma Złotowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Łódzki Kurator Oświaty. Finał, który odbywał się 19 maja br. we Włocławku, poprzedziły eliminacje międzypowiatowe.  Rozgrywki finałowe zostały przygotowane na wzór telewizyjnego teleturnieju 1 z 10, a więc oprócz dużej wiedzy wymagały też refleksu i błyskawicznej odpowiedzi na pytania. Reprezentant CKZiU nie zdobył głównej nagrody (7-dniowa wycieczka do Strasburga), ale udział w finale był już sukcesem i dużym przeżyciem, ponieważ organizatorzy zadbali o bardzo atrakcyjną oprawę konkursu.  Uczestnicy wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych, obejrzeli film o tematyce historycznej, zwiedzili z przewodnikiem Bazylikę Katedralną we Włocławku.  Najwięcej emocji wzbudziło spotkanie z praprawnukiem Józefa Piłsudskiego, płk. Tomaszem Jamróz- Piłsudskim. Zaprezentował on zrekonstruowany 1 Pułk Piechoty 1 Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego, a czasie przerwy w specjalnie przygotowanym „punkcie werbunkowym” wypisywał wszystkim chętnym pamiątkową imienną Kartę Wojskową. Tak więc zarówno Michał Kowalski, jak i jego opiekunka, nauczycielka historii Justyna Bartoszewska, wrócili z Włocławka jako rekruci Drużyn Strzeleckich Legionów Józefa Piłsudskiego.    Poza tym Michał odebrał z rąk organizatorów - posła do Parlamentu Europejskiego - Kosmy Złotowskiego , posła na Sejm RP - Zbigniewa Schreibera a także Kuratorów Oświaty Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Województwa Łódzkiego nagrody rzeczowe oraz bon pieniężny.

 

 

Udział w obchodach urodzin Anny Wazówny

Uczniowie CKZiU wraz z nauczycielami historii – paniami Justyną Bartoszewską, Iwoną Zielińską i Violettą Sternicką Twarogowską - uczestniczyli w sesji popularno – naukowej pt. „Anna Wazówna – Starościna Brodnicka”, która odbyła się 17 maja br. w Pałacu Anny Wazówny.

Sesja wiązała się z obchodami 450. rocznicy urodzin szwedzkiej królewny, która część swojego życia spędziła w Brodnicy. Uczniowie wysłuchali między innymi wykładów: doktor Alicji Saar – Kozłowskiej, muzeologa, historyka i badacza dziejów dynastii Wazów („Życie codzienne Anny Wazówny”) oraz dr hab. Piotra Bireckiego. (Dwór Zygmunta III Wazy „Od kuchni”).Zapoznali się z życiorysem Starościny Brodnickiej a przede wszystkim poznali wiele ciekawostek związanych z jej biografią i z dworem Zygmunta III Wazy.

Uzupełnieniem wykładów była wystawa poświęcona Annie Wazównie przygotowana przez Muzeum w Brodnicy.

 

Uczniowie CKZiU na Majówce Patriotycznej

CKZiU kolejny już rok było współorganizatorem Nocnej Majówki Patriotycznej, która odbyła się nocą z 11 na 12 maja.

W tym roku uczestniczyło w niej 16 grup młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z całego powiatu brodnickiego. CKZiU reprezentowały dwie grupy uczniów, którymi opiekowali się nauczyciele: pani Dorota Wojnowska oraz pan Mateusz Gutfeld. Obchody rozpoczęły się o godzinie 18.00 uroczystym pochodem młodzieży z Gimnazjum nr 1 na Brodnicki Rynek.W budynku CKZiU na ulicy Mazurskiej uczestnicy Majówki pod kierunkiem pań Wiesławy Wróblewskiej i Honoraty Karbowskiej śpiewali polskie pieśni narodowe – „Bogurodzicę”, „Rotę”, „Mazurka Dąbrowskiego”, „Witaj majowa jutrzenko”. Na wszystkich przybyłych czekał też poczęstunek – chleb ze smalcem i ogórkiem oraz ciepła herbata.

Na ulicy Karbowskiej młodzieżą zajmowały się panie Justyna Bartoszewska i Iwona Zielińska. Uczestnicy Majówki musieli zmierzyć się z niełatwym pytaniem - ,, Konstytucja 3 Maja - gdyby obowiązywała obecnie?'', a następnie wraz z członkami Samorządu Uczniowskiego zatańczyć taniec – Belgijkę. Nagrodą za wysiłek był biało – czerwony poczęstunek przygotowany przez panie Beatę Jaczewską i Joannę Laskowską. Majówka zakończyła się po godzinie 24.00. Uczestnicy wrócili zadowoleni, mieli okazję poszerzyć wiedzę historyczną o świętach majowych, po raz kolejny zastanowić się nad współczesnym pojmowaniem patriotyzmu, a także zintegrować podczas wspólnej zabawy i wyjątkowo w tym roku mogli też sprawdzić swój hart ducha, ponieważ imprezie towarzyszyła niesprzyjająca aura – burza i ulewa.

Różyczkowanie 2018

27 kwietnia 2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyła się tradycyjna uroczystość „Różyczkowania” absolwentów – Technikum w Brodnicy, Technikum im. Zesłańców Sybiru oraz Liceum dla Dorosłych.

Uroczystość, która odbyła się w hali sportowej OSiR-u, zgromadziła wielu gości. Wśród nich znaleźli się między innymi: posłowie na Sejm RP, Z. Sosnowski i P. Szramka; Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty M. Mazurkiewicz; Starosta Brodnicki P. Boiński; Wicestarosta Brodnicki M. Klonowski; przewodniczący Rady Powiatu R. Pytlasiński; przewodniczący Rady Miasta R. Pawlak; wójt Gminy Brodnica E. Łukaszewski; radni miasta i powiatu, przedstawiciele partnerskich wyższych uczelni; dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów; lokalni pracodawcy oraz rodziny i znajomi absolwentów. Dyrektor CKZiU, Jacek Gniadkowski, odczytał uchwałę Rady pedagogicznej o ukończeniu szkoły przez absolwentów technikum oraz liceum dla dorosłych, natomiast listy uczniów i słuchaczy poszczególnych klas – zgodnie ze szkolną tradycją odczytywali wychowawcy:

 • klasa IV Techniku Ekonomiczne –Diana Zabłotna
 • klasa IV Technikum Logistyczne – Anna Romanowska
 • klasa IV Technikum Budownictwa – Magdalena Chachulska
 • klasa IV Technikum Mechatroniczno-Logistyczne – Sławomir Krawulski
 • klasa IV Technikum Informatyczne – Alicja Rumińska
 • klasa IV Technikum Mechatroniczno - Handlowe – Małgorzata Wróblewska
 • klasa IV a Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych –Hanna Jarzynka
 • klasa IV b Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz IV Technikum Hotelarskie –Katarzyna Michalska
 • klas IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych –. Beata Jakubowska
 • klasa IV Technikum Rolnicze i Technikum Architektury Krajobrazu –. Ewelina Teska
 • klasa III a Liceum dla Dorosłych – Dorota Wojnowska
 • klasa III b Liceum dla Dorosłych – Weronika Gurzyńska – Rędzikowska
 • klasa III c Liceum dla Dorosłych – Justyna Kaniecka

Trzecioklasiści przypięli starszym koleżankom i kolegom różyczki - brodnicki symbol ukończenia szkoły, a w zamian otrzymali po czekoladzie, którą zgodnie z tradycją trzeba zjeść jeszcze tego samego dnia.  Główną częścią uroczystości było wręczenie nagród wyróżniającym się absolwentom. Lista nagrodzonych w różnych dziedzinach obejmuje 183 pozycje, rekordziście odbierali od trzech do nawet pięciu nagród.  Za bardzo dobre wyniki w nauce świadectwa z wyróżnieniem z rąk Wicekurator Oświaty oraz Dyrektora CKZiU odebrali:  Joanna Wasik – średnia ocen 5,31; Dominika Badaczewska – 5,21; Magdalena Kroplewska – 5,15; Paweł Leśniewski – 5,15; Aleksandra Wioleta Dąbrowska – 5,03;  Magdalena Frass – 5,03; Grażyna Krzyżanowska – 4,96; Monika Lejpamer – 4,96;Rafał Mikulicz – 4,96; Oliwia Kamińska – 4,94; Agata Mielnik – 9,93; Joanna Zdrojewska – 4,93;Anna Krajnik – 4,92; Patrycja Małgorzata Lubczyńska – 8,86; Marcin Malinowski – 4,84; Joanna Krajnik – 4,83; Klaudia Kiczińska – 4,81; Klaudia Sochacka – 4,81; Justyna Chadała – 4,81; Karolina Gąsiorowska – 4,79; Bartłomiej Lewicki – 4,79; Klaudia Małgorzata Wójcik – 4,77; Iwona Szymańska – 4,76; Anna Szynkowska – 4,75; Klaudia Gniewek – 4,75; Tomasz Mikołajczyk – 4,75.

Wśród słuchaczy Liceum dla Dorosłych najlepsze wyniki uzyskali: Danuta Wójcik – 5,0; Agnieszka Gogol – 4,73; Andrzej Wierzchołowski - 4,73; Anna Krasuska – 4,73; Andżelika Wojciechowska – 4,64; Marzena Grajkowska – 4,64; Małgorzata Jonowska – Warachowska -4,64.Wyróżnienie dla laureata na szczeblu centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz I miejsce w II etapie ogólnopolskiego konkursu INDEKS DLA ROLNIKA otrzymał Bartłomiej Lewicki.

Za 100% frekwencji nagrody otrzymali absolwenci technikum: Oliwia Kamińska, Michał Kowalski, Magdalena Kroplewska, Joanna Wasik i Marcin Rochewicz oraz absolwenci liceum dla dorosłych: Marzena Grajkowska, Wiktoria Grajkowska, Łukasz Nowacki, Róża Samulewicz, Iwona Fagasińska i Marta Plechowska.

W kategorii „najlepszy zawodowiec” nagrody otrzymali: Marcin Malinowski, Sebastian Zagórski, Paweł Galek, Dawid Wilbrandt, Magdalena Kroplewska, Rafał Mikulicz, Anna Krajnik, Bartłomiej Lewicki, Justyna Chadała, Justyna Chadała, Dominika Badaczewska i Patrycja Wiśniewska.

Poza tym 43 osoby otrzymały pamiątkowe medale za reprezentowanie szkoły podczas zawodów sportowych. Liczna grupa absolwentów została nagrodzona za różnorodną pracę na rzecz szkoły: pracę w Samorządzie Uczniowskim, w Szkolnym Kole Fotograficznym, Szkolnym Kole PCK, udział w uroczystościach szkolnych, honorowe krwiodawstwo, za pracę artystyczną i działalność charytatywną.

Fundatorami nagród byli między innymi: posłowie na Sejm RP, P. Szramka i Z. Sosnowski; przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, R. Bober; Starosta Brodnicki, P. Boiński; przewodniczący Rady Powiatu, R. Pytlasiński; burmistrz Brodnicy, J.Radacz; wójt gminy Brodnica, E. Łukaszewski; przewodnicząca Rady Gminy, V. Sternicka - Twarogowska; przewodniczący Rady Miasta, R. Pawlak; Firma Vorwerk Autotec Polska, Bank Spółdzielczy w Brodnicy; firma Lama, dziekan Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; Wytwórnia Opakowań Kartonowych; K. Skiba („Bosman”); firma Behrendt; prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła ; firma KOM- BUD; ZNP oraz Rada Rodziców CKZiU.

W imieniu Rady Pedagogicznej absolwentów pożegnał DyrektorCKZiU, Jacek Gniadkowski. Życzył im sukcesów podczas zbliżających się egzaminów i w całym dorosłym życiu. Życzenia absolwentom złożyli też: Wicekurator Oświaty M. Mazurkiewicz, posłowie Z. Sosnowski i P. Szramka, Starosta Brodnicki P. Boiński.

Starszych kolegów pożegnali również trzecioklasiści. W ich imieniu przemawiała Patrycja Domżalska. W imieniu absolwentów głos zabrał Paweł Leśniewski, który podziękowała dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud nauczania i wychowania, a młodszym koleżankom i kolegom za atmosferę koleżeństwa i przyjaźni w szkole.

Uroczystość uświetniły też występy Szkolnej Grupy Teatralnej, która zadedykowała absolwentom utwór „Świecie nasz”. Po raz ostatni na szkolnej scenie wystąpił Karol Małkowski. „Do kołyski” z repertuaru zespołu „Dżem” zadedykował zmarłemu w tym roku nauczycielowi J. Kossakowskiemu.

Imprezę poprowadzili nauczyciele CKZiU – Marzena Janiszewska i Arkadiusz Nagórski.

 

Święto 3 Maja

25 kwietnia uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy uczestniczyli w akademiach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Grupa uczniów technikum z ulicy Mazurskiej przygotowała pod kierunkiem pań Doroty Wojnowskiej i Barbary Stefańskiej montaż słowno - muzyczny przypominający atmosferę towarzyszącą uchwaleniu Konstytucji, która miała zapoczątkować reformę ustroju, a także zwracający uwagę na znaczenie patriotyzmu w czasach współczesnych. Widzowie wysłuchali między innymi dyskusji szlachty z „Powrotu posła” J.U. Niemcewicza, wielu utworów poetyckich i pięknych pieśni o charakterze patriotycznym. Młodzi aktorzy wykazali się dużymi talentami recytatorskim i wokalnymi, toteż widownia słuchała ich występu w wielkim skupieniu. Teksty z dawnej epoki też warto przypominać, bo wcale nie tracą aktualności: „Zapamiętajże narodzie: w waśni zguba, siła w zgodzie.”

Laureaci konkursu o prawie pracy

Marcin Gutowski – uczeń klasy IV Technikum Mechatronicznego – zajął I miejsce w XVII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Prawie Pracy, Przepisach i Zasadach BHP, a jego kolega z klasy – Sebastian Zagórski – zajął III miejsce.Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu – postawili sobie za cel motywowanie młodych ludzi do pogłębiania wiedzy, by w przyszłości stosowali ją w praktyce, podczas wykonywania pracy. W eliminacjach uczestniczyło 320 uczniów z całego województwa kujawsko – pomorskiego. Podczas finału, który odbył się 23 kwietnia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu, spotkało się 22 najlepszych uczestników konkursu. Odpowiadali oni na pytania dotyczące między innymi systemu ochrony pracy w Polsce, stosunku pracy, ochrony pracy młodocianych, zagrożeń wypadkowych i zawodowych, organizacji stanowiska pracy z uwzględnieniem wymagań BHP i ergonomii.Uczniowie Technikum Mechatronicznego, reprezentujący podczas konkursu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, wykazali się dużą wiedzą i zdecydowanie pokonali przedstawicieli innych szkół. Marcin Gutowski zajął I miejsce, a Sebastian Zagórski miejsce III. Uczniowie otrzymali cenne nagrody ufundowane przez organizatorów. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem pani Anny Krawulskiej i pana Sławomira Krawulskiego.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)