strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyUwaga! Możesz pomóc!

Wolontariusze – uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Od Nowa" - organizują wspólnie z Fundacją DKMS akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. Jest ona dedykowana Kacperkowi. Serdecznie zapraszam do rejestracji. Kacperek jest jeszcze malutkim chłopcem, a już przyczynia się do wielkiej sprawy-dawania innym szansy na skuteczną walkę z nowotworami krwi. Do zobaczenia 17 listopada w CKZiU na ul. Karbowskiej oraz w BDK oraz 18 listopada na hali OSiR w godzinach od 9.00 do 15.00

Nocne Manewry Patriotyczne

9 listopada br. uczniowie CKZiU wraz z nauczycielami uczestniczyli w X Brodnickich Nocnych Manewrach Patriotycznych poświęconych 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.20 na terenie jednostki wojskowej, skąd wszystkie grupy w asyście wojska wyruszyły z flagami narodowymi na brodnicki rynek, by uczestniczyć w uroczystościach z udziałem władz miasta i powiatu. Na trasę nocnych manewrów wyruszyły dwie grupy uczniów CKZiU pod opieką nauczycieli – p. Justyny Kanieckiej i p. Mateusza Gutfelda. Młodzież z biało- czerwonymi flagami poznawała historię miasta i regionu, zaliczając kolejne punkty rozsiane po całej Brodnicy: pałac Anny Wazówny , ruiny zamku , klasztor, siedzibę straży pożarnej, lasek miejski, a także budynki CKZiU na ulicy Mazurskiej i Karbowskiej, ponieważ nasz szkoła jak co roku była współorganizatorem imprezy. Na ulicy Mazurskiej uczestnicy manewrów poznawali historię Banku Spółdzielczego w Brodnicy założonego w czasach rozbiorów w 1862 r., a także skorzystali z poczęstunku – chleb ze smalcem i ogórkiem.  Na ulicy Karbowskiej grupy uczniów uczestniczyły w muzycznym karaoke zatytułowanym ,, Piosenki dwudziestolecia". Najwięcej trudności a jednocześnie zabawy dostarczyło wykonanie piosenki Hanki Ordonówny ,, Miłość ci wszystko wybaczy". Tu również na zmęczoną młodzież czekał poczęstunek - herbata, ciastka oraz zapiekane bagietki. W organizację imprezy zaangażowało się wielu nauczycieli: panie Wiesława Wróblewska , Honorata Karbowska, Beata Jaczewska, Joanna Laskowska i Justyna Bartoszewska.

 

Narodowe Święto Niepodległości w CKZiU

Społeczność CKZiU uroczyście świętuje  100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

8 listopada br. grupa uczniów technikum wraz z polonistkami – paniami Dianą Zabłotną i Barbarą Stefańską – wysłuchała wykładu pt. „Patriotyzm szlachty w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza” wygłoszonego przez pracownika naukowego UMK w Toruniu, dr. Marcina Lutomierskiego. Organizatorem przedsięwzięcia przybliżającego postawy dawnych Polaków wobec ojczyzny była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy.

Kulminacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości miała miejsce 9 listopada. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, p. Kazimierz Burek, ks. Prałat Bolesław Lichnerowicz, Wicestarosta Brodnicki, p. Mariusz Klonowski, Starszy Cechu w Brodnicy, p. Jan Lewandowski, kpt. marynarki Jacek Rybiński z WKU w Brodnicy, młodszy brygadier Waldemar Przeczewski z PSP w Brodnicy, emerytowany Dyrektor Szkoły, p. Bogdan Dynewski. Apel rozpoczęło przemówienie Dyrektora Szkoły, p. Jacka Gniadkowskiego, który nawiązał do hasła obchodów – „Wolność jest w nas”. Mówił między innymi o tym, że każdy z nas ma głęboko zakorzenione pragnienie wolności i każde pokolenie jest za nią odpowiedzialne. Starszy Wizytator, p. Kazimierz Burek, przypomniał znaczenie Mazurka Dąbrowskiego – hymnu, który od tylu lat jednoczy Polaków. Życzenia radosnego świętowania w zgodzie i poczuciu godności złożył zebranym Wicestarosta p. Mariusz Klonowski. Podczas apelu Dyrektor Szkoły wręczył nagrody laureatom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego, zorganizowanego przez bibliotekę szkolną. I miejsce – Katarzyna Buńka z klasy II TMP; II miejsce ex aequo – Aleksandra Maciąg z klasy II b TI oraz Wiktoria Górka z klasy I TOR; III miejsce – Anita Lange z klasy I d TL. Wyróżnienia: Kacper Gołębiewski z klasy I a TI oraz Patrycja Szlachta z klasy IV TEI.

Głównym punktem programu była część artystyczna przygotowana przez p. Iwonę Zielińską. W programie pt. „Wolność jest w nas” wystąpili uczniowie technikum, nauczyciele – panie Iwona Zielińska i Justyna Bartoszewska, pan Mirosław Wołojewicz, a także mali goście z przedszkola - Zosia Bartoszewska i Szymon Szwed. Program był utrzymany w podniosłej atmosferze. Recytacje i pieśni patriotyczne przypomniały drogę Polaków do niepodległości, a przede wszystkim mówiły o dumie narodowej, wartości wolności i radości z niepodległości. Na scenie pojawiły się sześcioletnie dzieci, młodzież i nauczyciele – wymowna sztafeta pokoleń, przekazujących sobie ideały patriotyzmu.

O godzinie 11.11 na boisku szkolnym cała społeczność CKZiU wraz z gośćmi odśpiewała hymn narodowy, a następnie w górę poszybowały białe i czerwone balony na znak naszej radości z narodowego święta.

Obchodom   Święta Niepodległości w CKiU towarzyszyły dwie wystawy przygotowane przez nauczycieli historii oraz nauczycieli bibliotekarzy: "Twórcy niepodległości" (sylwetki Polaków, którym zawdzięczamy wolność) oraz wystawa pamiątek i publikacji związanych z walką o niepodległość. 

Ostatnim akcentem Święta Niepodległości w CKZiU był udział młodzieży w Nocnych Manewrach Patriotycznych. 

Wyniki konkursu plastycznego

Znamy wyniki konkursu plastycznego, zorganizowanego w ramach szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs pod hasłem „Wolność jest w nas” zorganizowała biblioteka szkolna. Wpłynęło 40  prac. Jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce – Katarzyna Buńka z klasy II TMP

II miejsce ex aequo – Aleksandra Maciąg z klasy II b TI oraz Wiktoria Górka z klasy I TOR

III miejsce – Anita Lange z klasy I d TL

Wyróżnienia: Kacper Gołębiewski z klasy I a TI oraz Patrycja Szlachta z klasy IV TEI

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. 

Nauczyciele CKZiU na konferencji naukowej

26 października br. nauczycielki historii w CKZiU – panie Justyna Bartoszewska i Iwona Zielińska - uczestniczyły w szkoleniu pt. „550-lecie Parlamentaryzmu Polskiego”, zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie z okazji przypadającej w 2018 roku 550. rocznicy obrad pierwszego Sejmu Wielkiego w Piotrkowie. Szkolenie odbyło się w auli ORE przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. W pierwszej części plenarnej dr hab. Jarosław Rabiński – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - przedstawił dwa referaty związane z historią polskiego parlamentaryzmu: „Geneza, forma, kompetencje, ewolucja i znaczenie sejmu w okresie I Rzeczypospolitej” oraz „Parlamenty II RP – koncepcje, formy, znaczenie”. Zaprezentowane referaty wzbogacone zostały materiałami ikonograficznymi w prezentacjach multimedialnych. Uczestnicy mieli możliwość uporządkowania i pogłębienia swojej wiedzy o kształtowaniu się parlamentaryzmu w Rzeczypospolitej – najpierw na wiecach urzędniczych, potem podczas zgromadzeń powszechnych na sejmikach ziemskich, z których delegowano przedstawicieli regionów do Sejmu Wielkiego. W kolejnej części uczestnicy zwiedzili gmach Sejmu RP, a następnie uczestniczyli w warsztatach, podczas których których Jan Bat zaprezentował scenariusze do konkursów tematycznie związanych z rocznicą tworzenia ustroju i prawodawstwa w I oraz II Rzeczypospolitej.

 

Stypendia Starosty Brodnickiego

29 października br. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych uczniom, którzy otrzymali stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, ufundowane przez Starostę Brodnickiego.

Listy gratulacyjne wręczali: Starosta Brodnicki, pan Piotr Boiński oraz Dyrektor CKZiU, pan Jacek Gniadkowski.  Jednorazowe stypendium otrzymali uczniowie technikum, którzy na koniec roku szkolnego 2017/2018 uzyskali średnią ocen 4,5 i wyżej oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej ze średnią 4,0 i wyżej. W CKZiU wyróżnienia dostąpiło aż 250 uczniów.

Starosta Brodnicki pogratulował wszystkim wyróżnionym uczniom ambicji i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, a także życzył dalszych osiągnięć. Spotkanie uświetnił występ wokalny uczennic klasy II Technikum Ekonomicznego – Oliwii Głowackiej i Anny Wieczorek - przygotowany przez pana Jakuba Cybulskiego. .

 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)