strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyPodsumowanie programu Erasmus+

20 czerwca br. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem” - staże zawodowe nauką przez doświadczenie, finansowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ na zasadach programu Erasmus+.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: Koordynator Regionalny na Europę Wschodnią firmy Mobility Friends, Paweł Baranowski, Starosta Brodnicki, Piotr Boiński, Wicestarosta Brodnicki, Mariusz Klonowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Czajkowski, przedstawiciele brodnickich zakładów pracy, dyrektorzy szkół oraz młodzież.

CKZiU przystąpiło do projektu, by rozwijać umiejętności zawodowe uczniów i umożliwić im zapoznanie się z funkcjonowaniem zagranicznych firm. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – dysponent środków - zaakceptowała wniosek szkoły i przyznała na realizację projektu kwotę 617 160,80 zł.  Dzięki tym funduszom oraz wsparciu Powiatu Brodnickiego latach 2017 – 2018 na staże zagraniczne do Hiszpanii lub Portugalii wyjechało 60 uczniów CKZiU w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik mechatronik i technik logistyk. Realizacja projektu odbywała się w partnerstwie z firmą Mobility Projects z Granady w Hiszpanii oraz Mobility Friends z Barcelos w Portugalii. Opiekunami poszczególnych grup byli nauczyciele języka angielskiego CKZiU: Alicja Rumińska, Arkadiusz Nagórski, Rafał Okoński i Marek Betlejewski.

Podczas uroczystości podsumowania projektu głos zabrał jeden z uczestników – Paweł Leśniewski, który przedstawił ilustrowana zdjęciami relację z wszystkich czterech grup w Hiszpanii i Portugalii. Opowiedział o praktykach w różnych zakładach pracy i firmach, o bogatym programie kulturowym – zwiedzaniu zabytków, wycieczkach, poznawaniu historii, obyczajów, kuchni i języka odwiedzanych krajów.  Efekty projektu omówił jego szkolny koordynator, Mirosław Wołojewicz. Podkreślił, że oprócz doskonalenia umiejętności zawodowych uczniowie kształcili kompetencje osobowościowe i społeczne, takie jak kreatywność, szybkie i efektywne uczenie się, zarządzanie czasem ,radzenie sobie ze stresem i praca w zespole.  Głos zabrał też Koordynator Regionalny na Europę Wschodnią firmy Mobility Friends, Paweł Baranowski, który powołując się na opinie zagranicznych opiekunów praktyk, chwalił uczniów CKZiU za pracowitość, punktualność i duże zaangażowanie, a także wysoką kulturę osobistą. Uczniowie otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły certyfikaty Europass Mobilność potwierdzające udział w projekcie. Dla przyszłych pracodawców absolwentów CKZiU będą one potwierdzeniem nabycia ważnych kompetencji zawodowych.  Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany w szkolnej pracowni gastronomicznej – potrawy kuchni hiszpańskiej i portugalskiej.

Warto dodać, że trwa już realizacja drugiego projektu staży zagranicznych. W lutym br. „ekonomiści” odbywali praktyki w Hiszpanii, w lipcu wyjeżdżają uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarz.

 

 

 

 

 

 

 

Szkolna Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy powstała Szkolna Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wchodząca w skład brodnickiego WOPR –u.

Od kwietnia br. chętni uczniowie klasy Ia i Ib Technikum Logistycznego uczestniczyli w kursie Młodszego Ratownika WOPR - najpierw na basenie, następnie nad jeziorem Niskie Brodno. Doskonalili umiejętności niezbędne podczas akcji ratowniczych: pływanie, holowanie tonącego, udzielanie pierwszej pomocy.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego uczestnicy kursu zdali egzamin i uzyskali stopień Młodszego Ratownika WOPR. W piątek 29 czerwca 2018 roku podczas obchodów Dnia Ratownika otrzymają z rąk Dyrektora Szkoły legitymacje.  Obecnie Szkolna Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w CKZiU liczy 15 osób. Jej członkowie będą prowadzili pokazy ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy w szkołach i przedszkolach, będą uczestniczyli podczas wakacji w patrolach WOPR –u na wodach Pojezierza Brodnickiego doskonalili swoje umiejętności, uczestniczyli w zawodach organizowanych przez WOPR województwa kujawsko-pomorskiego.

Opiekunem drużyny jest nauczyciel CKZiU, pan Krzysztof Roznerski.

 

Ogłoszenie OHP w Brodnicy

 HUFIEC PRACY W BRODNICY ogłasza nabór kandydatów do hufca na rok szkolny 2018/19.

JEŻELI JESTEŚ W WIEKU 15-18 LAT, MASZ PROBLEMY Z NAUKĄ, TRUDNĄ SYTUACJĘ RODZINNĄ, A CHCESZ ZDOBYĆ WYKSZTAŁCENIE ORAZ KWALIFIKACJE ZAWODOWE? MOŻEMY CI W TYM POMÓC!

Kształcimy w następujących formach:

- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (klasy VII i VIII) i Gimnazjum dla Dorosłych: nauka wraz z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy,

- Szkoła Branżowa I stopnia (po gimnazjum),

- Szkolenia kursowe: rzemieślnicza nauka zawodu na podbudowie gimnazjum (tylko praktyka, bez kształcenia ogólnego)

Proponujemy zdobycie kwalifikacji miedzy innymi zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, tapicer, ślusarz, murarz – tynkarz, stolarz, mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych.

Naszym uczestnikom oferujemy ponadto wiele form spędzania czasu wolnego: udział w kołach zainteresowań, programy edukacyjno- wychowawcze, imprezy sportowo-rekreacyjne, wycieczki itp.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Hufca Pracy ul. Przykop 57/6 w Brodnicy, tel. 56 49 40 163,  pon.-pt w godz. 7.45-18.00

Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają:

 • wsparcie w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy,

• usługi doradcy zawodowego OHP badającego predyspozycje zawodowe

• pomoc w podjęciu praktycznej nauki zawodu – wybór pracodawcy, załatwienie wszelkich formalności (m. in. przygotowanie umowy)

• ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania zainteresowań, tj. koła zainteresowań, wycieczki krajowe i zagraniczne, spartakiady sportowe i artystyczne

• monitorowanie postępów w nauce

• organizowanie zajęć wyrównawczych, w przypadku kłopotów w nauce

 • zdobywanie nowych, dodatkowych zawodów, uprawnień i kwalifikacji w ramach realizacji projektów europejskich

• pośrednictwo pracy w ramach Młodzieżowego Biura Pracy.

OHP a SZKOŁA:

• OHP przeprowadza nabór przy współpracy ze szkołą

• uczniowie są na ewidencji szkoły i jednocześnie są uczestnikami OHP – składają dokumenty do obu placówek

• kształcenie ogólne zapewnia szkoła, kształcenie zawodowe zapewnia OHP.

Zapraszamy! Wystarczy wypełnić tylko kilka dokumentów! 

Pożegnanie

„Śmierć jest zawsze przedwczesna, gdy człowiek odchodzi. Umarli przestają cierpieć, cierpią Ci, co pozostali”.

16 czerwca 2018 roku zmarła mgr Ewa Zielińska, nauczyciel  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Pogrążeni w żalu żegnamy pełnego pasji pedagoga,  wychowawcę młodzieży, zawsze serdeczną i radosną koleżankę oraz dobrego człowieka.

 

Wycieczka szlakiem architektury i sztuki sakralnej

W dniu 18 czerwca 2018 uczniowie klas pierwszych technikum w CKZiU w Brodnicy ( I TMR i I d TL) zwiedzali brodnicki kościół farny oraz sanktuarium św. Antoniego.

W średniowiecznej świątyni młodzież na własne oczy mogła zobaczyć gotycką architekturę, renesansowe polichromie czy barokowe ołtarze. Brodnicka fara to obiekt bogaty w zabytki wielu epok, szczycący się piękną historią sięgającą czasów działalności Zakonu Krzyżackiego. Wycieczka, w której w ostatni poniedziałek roku szkolnego 2017/2018 nasi uczniowie uczestniczyli, była okazją do zapoznania się z tajemnicami najstarszego brodnickiego kościoła. Przejście uczestników wycieczki do brodnickiego klasztoru było symbolicznym przeniesieniem się w sztuce o niemal 400 lat. Po wysłuchaniu legendy o powstaniu kościoła i klasztoru w Brodnicy uczniowie zwiedzili barokowa świątynię, niemal natychmiast dostrzegając różnice w architekturze epok średniowiecza i baroku. Wizyta w obu kościołach naszego miasta podsumowała poznane na lekcjach języka polskiego w klasie pierwszej treści programowe dotyczące sztuki. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że zobaczyć na własne oczy to, o czym czyta się w książce... to zupełnie co innego.  Wyjście zorganizowała polonistka CKZiU, ucząca w obu klasach - p. Ewelina Teska, opiekę zaś pomagał sprawować katecheta CKZiU - p. Jakub Cybulski.                Relacja z wycieczki - p. Ewelina Teska.

 

Zawody wędkarskie

9 czerwca br. nad jeziorem Wielki Głęboczek odbyły się tradycyjne już Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uczestniczyło w nich 16 pasjonatów wędkarstwa z Gimnazjum nr 1 oraz CKZiU w Brodnicy. Puchar Dyrektora CKZiU zdobył Jakub Pankowski z Gimnazjum nr 1, drugie miejsce zajął Kamil Malinowski z CKZiU), a miejsce III – Mateusz Prass, również uczeń CKZiU.  Organizacją zawodów zajmował się pracownik CKZiU, Edmund Łobodziński posiadający licencję sędziego klasy okręgowej w dyscyplinach wędkarskich. Fachowej pomocy udzielili mu członkowie Koła Miejskiego PZW.

Najlepsi wędkarze otrzymali medale i puchary, które wręczyli: Dyrektor CKZiU, pan Jacek Gniadkowski oraz prezes Koła Miejskiego PZW nr 16 w Brodnicy, pan Lech Sadowski.  Efekty wędkowania były różne, ale piękna pogoda zapewniła wszystkim zawodnikom relaks w ciszy, na świeżym powietrzu. Po skończonych zawodach czekał na uczestników poczęstunek – zupa bosmańska przygotowana w internacie CKZiU.

 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)