strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy"Srebrna Szkoła 2019"!

Technikum z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w corocznym ogólnopolskim rankingu miesięcznika „Perspektywy” zdobyło honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”.

W rankingu oddzielne kategorie stanowią licea i technika. W technikach kapituła bierze pod uwagę cztery kryteria:

• sukcesy w olimpiadach 20%

• matura – przedmioty obowiązkowe 20%

• matura – przedmioty dodatkowe 30%

• wyniki egzaminów zawodowych 30%

 

Technikum z CKZiU znalazło się na 209 miejscu w Polsce, a kapituła analizowała wyniki 1731 szkół. Tytuł „Srebrna Szkoła 2019” przysługuje placówkom, które zdobyły miejsca od 101 do 300. W województwie kujawsko –pomorskim CKZiU zajęło 12 miejsce.

Technikum w CKZiU kształci obecnie w 12 różnych zawodach. Od lat cieszy się dużym uznaniem młodzieży, o czym świadczy rosnąca liczba pierwszoklasistów mimo niżu demograficznego w regionie. O sukcesie technikum zadecydowała wysoka zdawalność matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – zawsze jest ona wyższa od średniej zdawalności w województwie kujawsko – pomorskim i w Polsce.

 

 

Staż w Portugalii

10 lutego br. grupa uczniów Technikum Informatycznego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy wylatuje do Portugalii na trzytygodniowy staż zawodowy.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego od trzech lat realizuje projekty staży zagranicznych dla uczniów techników.  W efekcie przygotowania do wyjazdu i pobytu za granicą uczniowie zwiększają swoje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim, zdobywają unikalne doświadczenia pracy w międzynarodowych zespołach, podnoszą kompetencje społeczne, a także otrzymują dokument Europass Mobilność, zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim, a więc ważny dla osób starających się pracę. 

We wrześniu 2018 r. CKZiU w Brodnicy przystąpiło do realizacji trzeciego już projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o nazwie Praktyka najlepszą nauką ! - europejskie staże zawodowe.  Projekt jest finansowany w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Jest on skierowany do 66 uczniów CKZiU w wieku 16-18 lat, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik mechatronik.

10 lutego br. grupa uczniów Technikum Informatycznego pod opieką anglisty, Marka Betlejewskiego, wylatuje na staż do Portugalii. Natomiast z Hiszpanii powracają uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

 

Uroczystości z okazji powrotu Pomorza do Macierzyi wyzwolenia Brodnicy spod okupacji hitlerowskiej

18 stycznia br. uczniowie CKZiU uczestniczyli w obchodach 99. rocznicy powrotu Pomorza do Macierzy i 74. rocznicy wyzwolenia Brodnicy spod okupacji hitlerowskiej. Uroczystości odbywały się w pałacu Anny Wazówny.

Młodzież zaprezentowała montaż słowno – muzyczny o wymowie patriotycznej przygotowany przez panie Marzenę Janiszewską i Ewelinę Teskę. W programie zostały wykorzystane między innymi: „Pieśń o fladze” K.I. Gałczyńskiego, „Przesłanie Pana Cogito” Z. Herberta, „Testament mój’ J. Słowackiego, fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, „Pożegnanie ojczyzny” M.K. Ogińskiego, „Wolność” M.Grechuty, „Miejcie nadzieję” A. Asnyka oraz fragmenty przemówień Jana Pawła II, kardynała S. Wyszyńskiego i J. Piłsudskiego.  Wystąpili:  Adriana Ługowska ( I a TL), Patrycja Swobodzińska, Lidia Wiśniewska, Katarzyna Otocka, Adam Grapatyn ( kl II b TI), Wiktoria Stefan klasa (II e BS), Weronika Kaczyńska ( III TOR), Klaudia Rudnik (III TŻiUG), Kacper Gutowski ( III TRC), Karolina Kotewicz (II c TL), Barbara Kotewicz ( IV TŻiUG), Klaudia Raczkowska ( IV TŻiUG), Oliwia Prokopczyk i Patrycja Romanowska ( IV TH).

 

Fala Grosza

Społeczność CKZiU włączyła się w ogólnopolską akcję Fala Grosza.

W dniach 8 – 10 stycznia 2019 roku Samorząd Uczniowski zebrał 43 kg monet, które przekazał WOŚP. Najwięcej – 6 kg monet – zebrała klasa I Technikum Ekonomicznego. Nagrodą dla klasy jest jeden dzień bez pytania w II semestrze.

ERASMUS +

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy realizuje kolejny projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus + pod nazwą „ERASMUS+ szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych”.

Przewiduje on realizację zagranicznych staży zawodowych przez uczniów techników wchodzących w skład CKZiU. W sobotę, 12 stycznia 2019 r., uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wyjeżdżają na miesięczny staż zawodowy do Granady w Hiszpanii.

Jest to już siódma grupa uczniów CKZiU korzystająca z tej formy nabywania doświadczeń zawodowych. W poprzednich edycjach staże w Hiszpanii lub Portugalii odbywali uczniowie zdobywający zawody: informatyka, mechatronika, hotelarza, ekonomisty, logistyka oraz technika budownictwa.

Każdy turnus kończy się wydaniem Europass Mobility- dokumentu umożliwiającego obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy.

 

Ślubowanie logistyków

8 stycznia 2019 roku w hali sportowej CKZiU (ul. Karbowska) odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych mundurowych Technikum Logistycznego.

Uroczystość odbywała według ceremonii typowej dla służb mundurowych. Przygotował ją i poprowadził koordynator klas mundurowych w CKZiU, p. Krzysztof Suchorab.

Wśród gości byli między innymi: Poseł na Sejm RP, Zbigniew Sosnowski; Wicestarosta Brodnicki, Stanisław Kosakowski; Przewodniczący Rady Powiatu, Roman Pytlasiński; Komendant Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Waldemar Szrull; Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy, podinspektor Tomasz Skoneczka; Komendant Straży Miejskiej w Brodnicy, Marian Chwiałkowski; Komendant OHP w Brodnicy, Karolina Nadarzewska; ks. kapelan płk Bolesław Lichnerowicz; dyrekcja i nauczyciele CKZiU; rodzice uczniów.

Uroczystość rozpoczęło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Dyrektorem CKZiU, Jackiem Gniadkowskim a Komendantem Powiatowym Policji, Tomaszem Skoneczką. Dzięki porozumieniu kadeci z trzecich klas Technikum Logistycznego poznają pracę brodnickiej policji. Podobne porozumienia szkoła zawarła w poprzednich latach z brodnicką jednostką wojskową (zajęcia dla klas pierwszych TL) strażą pożarną (zajęcia dla drugoklasistów). Ślubowanie na sztandar szkoły złożyli uczniowie trzech klas:

I a TL – wychowawca: p. Jakub Cybulski

I b TL – wychowawca: p. Anna Romanowska

I c TL- wychowawca: p. Iwona Zielińska

Po ślubowaniu uczniowie otrzymali tytuł kadeta, mają też prawo noszenia na mundurach logo szkoły, które podczas uroczystości odebrali z rąk posła Zbigniewa Sosnowskiego, Wicestarosty Brodnickiego, Stanisława Kosakowskiego, Dyrektora Szkoły, Jacka Gniadkowskiego, Komendanta Powiatowego Policji, Tomasza Skoneczki oraz swoich wychowawców.

Święto pierwszoklasistów było też okazją do wręczenia niektórym uczniom klas drugich i trzecich awansów na wyższe stopnie – starszego kadeta lub kadeta sztabowego.

Po części oficjalnej, podczas której można było podziwiać elementy musztry w wykonaniu klas mundurowych (pierwszych, drugich i trzecich), zebrani obejrzeli pokaz tańca w wykonaniu uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego oraz pokaz samoobrony w wykonaniu kadetów.

Uroczystości zakończył poczęstunek – żołnierska grochówka.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)