strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy



Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza na gali w Toruniu

13 marca br. w hali Arena w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza”. Wśród 622 stypendystów z całego województwa najliczniejszą grupę stanowili uczniowie CKZiU w Brodnicy – 47 osób.

Uczniom towarzyszyli: Dyrektor CKZiU, pan Jacek Gniadkowski oraz wicedyrektorzy: pani Alicja Wiśniewska i pan Andrzej Wiśniewski.  Dyrektor Szkoły odebrał gratulacje od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Piotra Całbeckiego. Miał okazję stanąć na najwyższym podium przygotowanym dla trzech szkół w regionie z najliczniejszą grupą stypendystów. Wszyscy uczestnicy uroczystości obejrzeli przygotowany przez pana Marka Betlejewskiego film prezentujący naszą szkołę – ofertę edukacyjną, osiągnięcia, główne atuty decydujące o atrakcyjności placówki w regionie i wpływające na wysoki poziom nauczania (m.in. staże zagraniczne, umowy partnerskie z zakładami pracy).  Dyrektor CKZiU uczestniczył również towarzyszącej uroczystości konferencji „Kształcenie zawodowe wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy” oraz debacie eksperckiej na temat dopasowania systemu kształcenia do wymagań rynku pracy z udziałem przedstawicieli uczelni, firm oraz szkół.

Stypendia „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza” zostały przyznane w tym roku szkolnym po raz pierwszy. Są adresowane do uczniów z wysokimi średnimi ocen z przedmiotów zawodowych. Kwotę od 200 do 500 zł miesięcznie można przeznaczyć między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Uwaga! Oferta pracy.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy zatrudni nauczyciela w zawodzie fryzjer. Kandydat musi spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie kierunkowe w zakresie fryzjerstwa

- uprawnienia pedagogiczne.

Szczegółowe informacje - sekretariat CKZiU ul. Mazurska 28.

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

5 marca br. w auli szkolnej przy ulicy Mazurskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów gratulacyjnych 47 uczniom CKZiU - stypendystom projektu "Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza".

Projekt „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza” jest realizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wysokość stypendium - od 200 do 500 złotych miesięcznie - zależy od pozycji stypendysty na liście rankingowej i rodzaju szkoły. Warunkiem przyznania stypendium jest między innymi uzyskanie przez ucznia średniej ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych na poziomie nie niższym niż 4,00. Stypendia przyznane są na okres 10 miesięcy.  Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, na dodatkowe zajęcia, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.
W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie trafi do 622 uczniów z 72 szkół w regionie. CKZiU może poszczycić się największą liczbą stypendystów – 47 uczniów. Są to:
Bartkowska Małgorzata - III Technikum Budownictwa;  Biniecki Grzegorz - III Technikum Budownictwa;  Brzezińska Magdalena - III Technikum Budownictwa;  Dobies Dagmara - III Technikum Budownictwa;  Bujanowska Marcelina - III Technikum Budownictwa;  Wulczyński Mateusz - III Technikum Budownictwa;  Skowroński Dominik - II Technikum Budownictwa;  
Wiśniewski Filip II - Technikum Budownictwa;  Hebda Daniel - II Technikum Budownictwa;  Zapałowski Dominik - II Technikum Budownictwa;  Łukowska Weronika - II Technikum Budownictwa;  Domżalska Karolina - III Technikum Logistyczne; Lewandowska Katarzyna - III Technikum Logistyczne; Nasiłowska Julita - III Technikum Logistyczne;  Wasik Joanna - IV Technikum Informatyczne;  Witkowski Dariusz - IV Technikum Informatyczne;  Leśniewski Paweł - IV Technikum Informatyczne; Malinowski Marcin - IV Technikum Informatyczne;  Jastrzębski Mateusz - IV Technikum Informatyczne;  Manerowski Mateusz - IV Technikum Informatyczne;  Jarzembski Dominik - III Technikum Informatyczne;  Świtanowska Patrycja - IV Technikum Logistyczne; Leśniewski Bartosz - II Technikum Informatyczne;  Cieszyński Adam - II Technikum Informatyczne;  Kreński Damian - II Technikum Informatyczne;  Gęborys Monika - II Technikum Logistyczne;  Olejnik Natalia - II Technikum Logistyczne;  Mikołajczyk Tomasz - IV Technikum Budownictwa; Kwiecień Natalia - IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych;  Lubczyńska Patrycja - IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych; Ławicka Martyna - IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych;  Mikulicz Rafał - IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych;  Krajnik Anna - IV Technikum Rolnicze;  Lewicki Bartłomiej - IV Technikum Rolnicze;  Chadała Justyna - IV Technikum Architektury Krajobrazu;  Sochacka Klaudia - IV Technikum Architektury Krajobrazu;  Wójcik Klaudia - IV Technikum Architektury Krajobrazu'  Rudnik Joanna - IV Technikum Architektury Krajobrazu;  Makowski Mateusz - II Technikum Informatyczne;  Ostrowski Szymon - II Technikum Informatyczne;
Trendowicz Jakub - II Technikum Informatyczne;  Tomella Sławomir - II Technikum Informatyczne;  Tęgowski Adam - II Technikum Informatyczne;  Badaczewska Dominika - IV Technikum Hotelarskie;Januczek Monika - III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych; Kolewicz Barbara - III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych; Choińska Aleksandra - III Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

W uroczystości wręczenia dyplomów gratulacyjnych wziął udział m.in. przewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, starosta brodnicki Piotr Boiński, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Stanisława Czajkowski.

Wycieczka do Gdańska i Gdyni

2 marca br. 36 uczniów CKZiU w Brodnicy uczestniczyło w wycieczce do Gdańska i Gdyni.

Pierwszym punktem programu było Muzeum Solidarności w Gdańsku. Przewodnicy wytłumaczyli młodzieży ukryte w Muzeum symbole rdzy, nachyleń ścian czy ogrodu zimowego. Przybliżyli w ciekawy sposób trudny kawałek historii naszego kraju. Kolejną atrakcją wyjazdu była stosunkowo współczesna rozrywka - escsape rooms. Tu uczestnicy wycieczki – zamknięci w wybranym przez siebie pokoju tematycznym – odgadywali łamigłówki umożliwiające opuszczenie pomieszczenia. Ostatnim i jednocześnie najważniejszym punktem programu był spektakl „Wiedźmin” w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Musical oparty na utworze A. Sapkowskiego zgromadził tłumy miłośników Geralta z Rivii. Uczniowie naszej szkoły z zafascynowaniem śledzili fabułę, podziwiali zapierające dech w piersiach akrobacje i animacje. Ogromne wrażenie robił również warsztat aktorski i wokalny, a także - jak zwykle w Gdyni - muzyka na żywo grana przez Orkiestrę Teatru Muzycznego w Gdyni. Wyjazd obfitował więc w atrakcje różnego typu - od wiedzy związanej z najnowszą historią Polski, poprzez rozrywkę opartą na silnych emocjach i pracy w zespołach, aż do uczty teatralno-muzyczno-tanecznej. wyjazd zorganizowała pani Ewelina Teska, a opiekę sprawowały panie Hanna Jarzynka, Beata Jakubowska i Anna Musierowicz.

Turniej charytatywny

25 lutego 2018r. w hali sportowej CKZ i U w Brodnicy przy ul. Karbowskiej odbył się „Charytatywny Turniej dla Lenki”.

Impreza miała na celu zebranie funduszy na leczenie Lenki - dziewczynki, która choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną Zespół Alporta. Nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły - na prośbę rodziców dziewczynki – byli współorganizatorami zawodów charytatywnych.  Rozegrano turniej w piłkę siatkową, turniej tenisa stołowego, bawiono się na ściance wspinaczkowej.Do rywalizacji w piłce siatkowej przystąpiło 12 zespołów : Jednostka Wojskowa z Brodnicy, Toruń Żuromin, Kisiel z Ryżem, Ostry Team, Drem Team, Play 4 Fan, Zbiczno, Płyta Karbowska, Okalewo, Filomaci, CKZ i U Brodnica. Zwycięzcą zabawy została Jednostka Wojskowa z Brodnicy, drugie miejsce Żuromin, trzecie Kisiel z Ryżem.  Turniej tenisa stołowego rozegrano w kategorii dzieci do lat 18 (dziewcząt i chłopców) oraz dorosłych - kobiet i mężczyzn. Walczono również na czas na ściance wspinaczkowej.

Nauczyciele wychowania- fizycznego z CKZiU przygotowali zawody pod względem sportowym - zajęli się obsługą techniczną i sędziowaniem poszczególnych konkurencji. Młodzież z CKZ i U z Brodnicy brała aktywny udział w imprezie - jako zawodnicy i sędziowie.Mamy nadzieję , że fundusze, które były zebrane podczas imprezy, przyczynią się do polepszenia stanu zdrowia Lenki.

 

 

Pożegnanie

9 lutego 2018 roku zmarł mgr Jerzy Kossakowski, nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Pogrążeni w żalu żegnamy wieloletniego pedagoga, życzliwego i wyrozumiałego wychowawcę młodzieży, pełnego ciepła i serdeczności kolegę oraz dobrego człowieka. Pocieszenie w trudnych chwilach żałoby odnajdujemy w słowach poety:

„ Ze snu krótkiego zbudzi się dusza człowieka

w wieczność, gdzie śmierci nie ma …”

Kliknij znicz i zapal Światło Pamięci

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)