strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyPodsumowanie projektu staży w Hiszpanii i Portugalii

25 września 2019 r. w CKZiU w Brodnicy podsumowano kolejny projekt staży zagranicznych pod nazwą ERASMUS+ szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych.

W uroczystości, oprócz uczniów, opiekunów i dyrekcji szkoły, uczestniczyli goście: Wicestarosta Brodnicki, Stanisław Kosakowski; Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Czajkowski; lokalni pracodawcy oraz Paweł Baranowski, przedstawiciel portugalskiej firmy Mobility Friends – partnera szkoły w projekcie. Projekt był finansowany w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie z UE wyniosło : 627 491,50 PLN. Wkład w realizację projektu miał również Powiat Brodnicki, który uzupełniał budżet w wypadku różnic kursowych Euro.

Z projektu w latach 2018- 20119 skorzystało 60 uczniów CKZiU kształcących się w czterech zawodach. W hiszpańskiej Granadzie praktyki odbywali uczniowie Technikum Ekonomicznego pod opieką Marka Betlejewskiego oraz uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod opieką Karoliny Olszewskiej. Do Barcelos w Portugalii wyjechali uczniowie Technikum Hotelarskiego pod opieką Anny Gęsickiej oraz Technikum Organizacji Reklamy pod opieką Pani Malwiny Kozłowskiej.Podczas wrześniowego podsumowania projektu staży swoimi doświadczeniami podzielili się również uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy w czasie wakacji odbywali praktyki w Walencji pod opieką Arkadiusza Nagórskiego i w Lizbonie pod opieką Alicji Rumińskiej. Te trzytygodniowe staże odbywały się w ramach nowego realizowanego przez szkołę projektu – Praktyka najlepszą nauką!-europejskie staże zawodowe.

Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, zajęciach kulturowych na temat odwiedzanych regionów Hiszpanii i Portugalii oraz zajęciach pedagogicznych. Podczas pobytu za granicą młodzież od poniedziałku do piątku odbywa praktyki, natomiast weekendy są wypełnione programem kulturowym – uczniowie zwiedzają region, poznają zabytki, przyrodę, lokalne zwyczaje.  Podczas spotkania podsumowującego uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami, zaprezentowali zdjęcia i filmy, opowiedzieli o ciekawych doświadczeniach konfrontowania umiejętności zawodowych zdobytych w szkole z oczekiwaniami zagranicznych pracodawców.  Młodzież podczas zagranicznego stażu zdobywa nowe doświadczenia i kwalifikacje, które ułatwią start na rynku pracy, doskonali umiejętności językowe, ale też uczy się pracy w zespole. Miesięczny pobyt ponad 1000 km od rodzinnego domu i praca w obcym kraju uczą też samodzielności i pewności siebie.

 Wszyscy uczestnicy staży otrzymują dokument Europass Mobilność, potwierdzający kompetencje zawodowe, językowe, organizacyjne i społeczne, zdobyte w ramach europejskiej ścieżki kształcenia. Dokumenty te – rodzaj paszportu na europejski rynek pracy - otrzymali podczas uroczystości podsumowania stażu z rąk z rąk Dyrektora CKZiU, Jacka Gniadkowskiego, oraz szkolnego koordynatora projektu, Mirosława Wołojewicza. Uczestnicy staży zagranicznych reprezentują szkołę i miasto. Wracają zadowoleni z nowymi doświadczeniami i satysfakcją, ponieważ ich umiejętności zawodowe są wysoko oceniane przez hiszpańskich i portugalskich pracodawców.

 

Honorowe krwiodawstwo


W drugiej połowie września br. w CKZiU odbywały się dwie akcje honorowego oddawania krwi. Jak zawsze – już od wielu lat – spotkały się z dużym odzewem młodzieży.

 - 19 września br. przy ul. Karbowskiej 26 uczniów oddało 11,7 l. krwi.

 •  - 23 września br. przy ul. Mazurskiej 75 uczniów oddało 33,750 l. krwi.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za bezcenny dar, który ratuje czyjeś życie.

Zajęcia integracyjne

W piątek 20 września 2019 roku uczniowie wszystkich klas pierwszych technikum z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy uczestniczyli w zajęciach integracyjnych nad jeziorem Bachotek. Uczniom towarzyszyli wychowawcy, dyrektorzy CKZiU, pedagodzy szkolni, psycholog oraz nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.  Zajęcia integracyjne ułatwiają młodzieży start w nowej szkole, pomagają poznać się nawzajem i nauczyć współpracy w zespole. Poszczególne klasy rywalizowały o miano najlepszego zespołu i nagrodę – dni wolne od pytania. Pierwszym wyzwaniem, przed którym stanęli uczniowie i ich wychowawcy, była piesza wędrówka z ulicy Karbowskiej nad jezioro Bachotek. Podczas ponad 10-kilometrowego marszu młodzież przygotowywała piosenkę na temat swojej klasy i wybranego zawodu. Jej prezentacja przed jurorami – pedagogami szkolnymi, psychologiem i opiekunami Samorządu Uczniowskiego – pozwalała zdobyć pierwsze cenne punkty w rywalizacji. Już na miejscu czekały kolejne zadania: strzelanie, rzut lotkami do tarczy, rzuty bulami. Zwyciężyła klasa I b 4- letniego Technikum Logistycznego (wychowawca – p. Mirosław Wołojewicz). Po trudach rywalizacji czekał odpoczynek, któremu sprzyjała piękna słoneczna pogoda, a przede wszystkim posiłek na świeżym powietrzu – kiełbaski z grilla przygotowywane przez członków Samorządu Uczniowskiego lub upieczone przy ognisku. Imprezę zakończyła wspólna zumba poprowadzona przez nauczycieli wychowania fizycznego, panią Anitę Głodowską i pana Mateusza Gutfelda.

Światowy Dzień Sybiraka

17 września 2019 roku w szkole na ulicy Karbowskiej odbyły się obchody Światowego Dnia Sybiraka - Święto Patrona Szkoły . W tym roku były one połączone z jubileuszem 30-lecia powstania Terenowego Koła Związku Sybiraków w Brodnicy.

Uroczystość zorganizował Dyrektor CKZIU w Brodnicy we współpracy z Prezesem Związku Sybiraków w Brodnicy.Wśród zgromadzonych gości znaleźli się m.in. : Posłowie na Sejm RP - Zbigniew Sosnowski i Paweł Szramka ,Wicekurator Oświaty -Maria Mazurkiewicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego - Ryszard Bober, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego - Marek Hildebrandt, Wicestarosta Powiatu Brodnickiego - Stanisław Kosakowski, Burmistrz Miasta Brodnicy - Jarosław Radacz, Przewodniczący Rady Powiatu- Roman Pytlasiński, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Stanisław Czajkowski , Ks. Prałat Bolesław Lichnerowicz, Dyrektor PPP w Brodnicy- Hanna Królikowska Obecni byli również przedstawiciele wojska , policji oraz straży pożarnej a także członkowie i sympatycy Koła Związku Sybiraków w Brodnicy.

Uroczystość rozpoczęło złożenie przez delegacje kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym Zesłanych na Syberię. Następnie Dyrektor CKZiU, Jacek Gniadkowski, w swoim wystąpieniu przybliżył historię Zesłańców Sybiru, podziękował za dotychczasową współpracę i pomoc w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród młodzieży. Z okazji 30 - lecia istnienia koła w Brodnicy wręczył Sybirakom pamiątkowe statuetki. Ponadto obecni na uroczystości Zesłańcy Sybiru otrzymali pamiątki od przedstawicieli władz powiatu i miasta. Z kolei Wicekurator Oświaty - Maria Mazurkiewicz - w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę Związku w tworzeniu najnowszej historii Polski.Po przemówieniach gości głos zabrał Prezes Koła Związku Sybiraków w Brodnicy, Jarosław Michałowski . Wręczył medale i wyróżnienia zasłużonym dla Związku . Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymał Dyrektor CKZiU - Jacek Gniadkowski, zaś Odznaka Honorowego Członka Związku Sybiraków została wręczona nauczycielowi naszej szkoły -Krzysztofowi Suchorabowi.

Jubileusz reaktywacji związku był okazją do podsumowania pracy koła. W podziękowaniu za udzielaną pomoc na rzecz Sybiraków pamiątkowe tabliczki otrzymali m.in.: Dyrektor CKZiU - Jacek Gniadkowski, Wicedyrektorzy CKZIU - Violetta Sternicka- Twarogowska, Lidia Czerwińska i Jarosław Hiszpański, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego - Marek Hildebrandt, Burmistrz Brodnicy -Jarosław Radacz.

Słowa szacunku i uznania dla Sybiraków wybrzmiewały również w piosenkach i wierszach zaprezentowanych podczas części artystycznej. Z okazji jubileuszu uczniowie przygotowali specjalną prezentację ukazującą historię koła w Brodnicy oraz trwałe ślady działalności Sybiraków na terenie miasta i powiatu.Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek, po którym czekała na Sybiraków jeszcze jedna niespodzianka - jubileuszowy tort od społeczności CKZiU.

Uroczystość przygotowywali nauczyciele: Justyna Bartoszewska, Krzysztof Suchorab, Elżbieta Gaca, Hanna Jarzynka, Krzysztof Bartoszewski, Katarzyna Michalska, Anna Gęsicka, Anna Gęstwicka, Lucyna Szwed, Jarosław Tomasz, Z. Fritzkowski oraz Sławomir Krawulski.

Na zawodach strzeleckich

 

14 września 2019 roku uczniowie CKZiU uczestniczyli w zawodach strzeleckich na strzelnicy 4 Pułku Chemicznego w Brodnicy.

Były to zawody w drużynowym strzelaniu dla uczniów z karabinka KBKS do biathlonek (do strącenia 3 krążki) na odległość 50 m, pozycja leżąc z dobiegiem 20 m. Każdy z zawodników otrzymywał po 3 pociski. Wygrywała drużyna, która pierwsza strąciła krążki przeciwnikowi. Startowało 10 zespołów. Zawody przebiegły sprawnie, w miłej atmosferze sportowej rywalizacji. Uczniowie naszej szkoły zajęli II i III miejsce. Drugie miejsce drużyna składzie: Justyna Deja, Patryk Gutowski, Mikołaj Pindera, III miejsce drużyna w składzie: Hubert Lisiński, Jakub Pankowski, Jan Jasiński. Opiekun „strzelców” –Krzysztof Suchorab

Na konferencji naukowej "Ocalić od zapomnienia"

9 września 2019 r. Pan Dyrektor CKZiU Jacek Gniadkowski oraz pani Iwona Zielińska z grupą uczniów z klasy IIId TL uczestniczyli w konferencji naukowej pt. „Jabłonowo Pomorskie w kontekście drugiej wojny światowej”, zorganizowanej w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Konferencja upamiętniała 80. rocznicę wybuchu najkrwawszej w dziejach wojny światowej. Uczestnicy konferencji wysłuchali trzech referatów na temat niemieckiej polityki na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, wśród których znalazło się Jabłonowo Pomorskie wraz z powiatem brodnickim i ówczesnym województwem pomorskim, a także o działaniach bojowych dywizjonu myśliwskiego Armii „Pomorze”, uczestniczących w kampanii polskiej 1939 r. Wysłuchali też wspomnień mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie z września 1939 roku. Uczestnicy obejrzeli również spektakl pt. „Mroczny czas okupacji” w wykonaniu uczniów jabłonowskich szkół, który ujął widzów wielością rekwizytów z czasów drugiej wojny światowej.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością byli więźniowie wojenni i komunistyczni z Jabłonowa Pomorskiego, okolic, Brodnicy i Torunia.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)