strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy



Projekt realizowany przez brodnicki Hufiec Pracy

Projekt Solidarności „ Łączymy miejsca- łączymy pokolenia”

Brodnicki Hufiec Pracy z początkiem marca rozpoczyna Projekt Solidarność „ Łączymy miejsca – łączymy pokolenia” , którego głównym celem jest aktywizacja młodzieży oraz lokalnej społeczności –w tym przypadku uczestniczek Koła Gospodyń Wiejskich w Zbicznie. Głównym zadaniem będzie pogłębienie wiedzy na temat urządzeń komunikacyjnych wśród osób starszych, wyrównanie szans i łamanie stereotypów miasto- wieś, kreowanie pozytywnego wizerunku młodzieży oraz pogłębienie dialogu międzypokoleniowego między uczestnikami Hufca a osobami starszymi.

- Planujemy odbyć kilka spotkań z przedstawicielami KGW w Zbicznie. Młodzież ( uczestnicy OHP, uczniowie szkoły branżowej z Brodnicy) zapoznają starsze osoby z nowoczesnymi technikami komunikacji np. obsługi smartfona , surfowanie po Internecie, zakładanie kont internetowych. Ponadto będą także zajęcia kulinarne, warsztaty fryzjerskie a całość zakończona majówką przy grillu i muzyce ( oczywiście o ile warunki pandemiczne na to pozwolą ) - informuje Dariusz Malinowski komendant Hufca Pracy w Brodnicy.

- Wkrótce też rozpoczynamy także kolejny Projekt w ramach Polsko- Niemieckiej Wymiany Międzynarodowej pt. „ Zachować pamięć”. Niestety z wiadomych powodów będzie realizowany w formie on-line. Jego główne cele to m.in. szersze poznanie historii kultury ziemi michałowskiej i chełmińskiej, poszanowanie tradycji różnych narodów, łamanie stereotypów kulturowo- narodowych, wzrost poczucia godności i patriotyzmu itp. Oczywiście będziemy o postępach w realizacji tych przedsięwzięć informować opinię. Kończąc pragnę podziękować p. wójt Gminy Zbiczno Magdalenie Golubskiej, paniom z tamtejszego KGW oraz Dyrekcji CKZiU za wyrażenie woli i chęci współpracy w tych Projektach - dodaje komendant Hufca. 

 

Dzień Patrona Szkoły

10 lutego br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy na ul. Karbowskiej oddano hołd Zesłańcom Sybiru – patronowi szkoły.

10 lutego minęła 81. rocznica rozpoczęcia masowych deportacji Polaków przeprowadzanych przez NKWD. Dzień ten od wielu lat jest Dniem Patrona Szkoły. Zwykle był obchodzony bardzo uroczyście. W tym roku ze względu na pandemię trzeba było ograniczyć się do złożenia kwiatów przed tablicą upamiętniającą Zesłańców Sybiru. Wiązanki złożyli: prezes brodnickiego koła Związku Sybiraków, Justyna Bartoszewska, w imieniu władz powiatu oraz mieszkańców miasta – wicestarosta Stanisław Kosakowski oraz skarbnik powiatu Marzanna Fettke, a w imieniu społeczności CKZiU – dyrektor Jacek Gniadkowski oraz wicedyrektorzy Iwona Zielińska i Jarosław Hiszpański.

Uczniowie CKZiU, którzy uczą się zdalnie, przypomnieli sobie dramat zesłańców dzięki informacjom zamieszczony na szkolnej stronie internetowej. Wiadomości zebrały i opracowały panie Justyna Bartoszewska i Magdalena Bączkowska.

Brązowa Szkoła 2021

Technikum z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w   corocznym ogólnopolskim rankingu miesięcznika „Perspektywy” zdobyło honorowy tytuł „Brązowej Szkoły 2021.

W rankingu oddzielne kategorie stanowią licea i technika. W technikach kapituła bierze pod uwagę cztery kryteria:

• sukcesy w olimpiadach 20%

• matura – przedmioty obowiązkowe 20%

• matura – przedmioty dodatkowe 30%

• wyniki egzaminów zawodowych 30%

 Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Technikum z CKZiU znalazło się na 394 miejscu w Polsce, a kapituła analizowała wyniki 1743 techników. Tytuł „Brązowa  Szkoła 2021” przysługuje placówkom, które zdobyły miejsca od 301 do 499. W województwie kujawsko –pomorskim CKZiU zajęło 18 miejsce.

Technikum w CKZiU od lat cieszy się dużym uznaniem młodzieży, o czym świadczy rosnąca liczba pierwszoklasistów. O sukcesie szkoły zadecydowała wysoka zdawalność matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – zawsze jest ona wyższa od średniej zdawalności w Polsce i w województwie kujawsko – pomorskim.

 

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI OD 18 STYCZNIA 2021 R.

 

 

 

MAZURSKA

KARBOWSKA

PONIEDZIAŁEK

9.00 -12.00

9.00 -12.00

WTOREK

9.00 -12.00

9.00 -12.00

ŚRODA

9.00 -12.00

9.00 -12.00

CZWARTEK

9.00 -12.00

9.00 -12.00

PIĄTEK

9.00 -12.00

9.00 -12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do projektu "Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego" - prawo jazdy kat.B

Aktualna Rekrutacja  - Prawo Jazdy kategoria B - grupa I

Nabór kandydatów na bezpłatny kurs prawo jazdy kat. B w ramach realizowanego projektu RPKP.10.02.03-04-0030/19 "Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego".

Z dniem 4 stycznia 2021 r. CKZiU ogłasza nabór do projektu: RPKP.10.02.03-04-0030/19 "Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego" - Prawo Jazdy kat. B

Projekt jest skierowany do uczniów:
- Technikum
- Szkoły branżowej I stopnia

Do projektu zostanie zakwalifikowanych w I grupie 18 kandydatów

Kandydatom na kierowców prawa jazdy kat B zapewniamy:

- badania lekarskie;

- pokrycie kosztów egzaminu państwowego;

- jednorazowe podejście do egzaminu poprawkowego

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

-deklaracja udziału ucznia w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika

-formularz zgłoszeniowy dla ucznia/uczennicy wraz z klauzulami

Do wsparcia może przystąpić osoba, która osiągnęła wiek wymagany dla danej kategorii.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej CKZiU: http://ckziubrodnica.pl/ckziu/projekt-2021.html

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ul. Aleja Leśna 2, tel. 056 498-32-91.

Informacji udziela Asystent Szkolny projektu:  Beata Jakubowska tel. 516077867

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Osoba do kontaktu: Monika Kozdra-Szczygieł tel. 056 49 50 842 oraz Magdalena Sosnowska tel. 056 49 50 842.

 

Termin składania dokumentów w naborze upływa w dniu 22 stycznia do godziny 12:00

Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

Komunikat

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)