strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyPodsumowanie Szlachetnej Paczki w CKZiU

20 lutego br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyła się uroczystość podsumowania akcji Szlachetna Paczka.

Społeczność szkoły w grudniu ubiegłego roku już po raz szósty włączyła się w ogólnopolską akcję, której celem jest pomoc potrzebującym wsparcia. Tym razem CKZiU przygotowało paczki dla dwóch osób, a oprócz nauczycieli i uczniów dużym zaangażowaniem wykazali się również pracownicy szkoły, którzy wykonali prace remontowe w domu jednej z pań. Akcję koordynowali nauczyciele – Katarzyna Klenowicz i Krzysztof Roznerski.

W uroczystym podsumowaniu uczestniczyli: wicestarosta brodnicki Stanisław Kosakowski, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Stanisław Czajkowski oraz wicedyrektorzy CKZiU, Alicja Wiśniewska i Jarosław Hiszpański. Wręczyli oni dyplomy uznania przewodniczącym 56 klas, które uczestniczyły w akcji, organizując zbiórkę pieniędzy lub różnych produktów. Dyplomy odebrało też 35 najbardziej zaangażowanych wolontariuszy.

Na szczególne wyróżnienie zasługują: uczennice klasy IV Technikum Ekonomicznego -  Marta Marchlewicz, Karolina Szlachta, Julia Górka, Ewa Rudnik, Ewa Cackowska, Arleta Oleksiak, Daria Bartnicka i Aneta Kobierska; Bartosz Łęgowski z klasy II Technikum Ekonomicznego; Izabela Jasińska z klasy II f Szkoły Branżowej oraz uczennice klasy I Technikum Ekonomicznego - Zuzanna Żbikowska i Magdalena Kreft. To oni poświęcili najwięcej swojego czasu, by spełnić marzenia osób potrzebujących. Zajmowali się rozreklamowaniem akcji w szkole, nadzorowali zbiórkę pieniędzy i darów, robili zakupy zgodnie z listą przygotowaną przez organizatorów, pakowali prezenty. Podczas uroczystości opowiedzieli zebranym o celach i przebiegu akcji w szkole, zaprezentowali zdjęcia dokumentujące ich pracę.

Wicestarosta brodnicki Stanisław Kosakowski, zwracając się do młodzieży, podkreślił , że jest pod dużym wrażeniem wrażliwości młodzieży. „Z przyjemnością patrzyłem na tylu młodych ludzi, uśmiechniętych i dumnych z tego, że pomagają innym” – powiedział. Rada Rodziców CKZiU ufundowała dla wszystkich uczestników uroczystości tort z dekoracją nawiązującą do akcji Szlachetnej Paczki. Uroczystość uświetnił występ wokalny uczennic: Anny Wieczorek (II TE), Alicji Moczadło (Ia TL) i Olgi Kwas (I TBG).

 

KURS

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy organizuje Kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem. Kurs obejmuje 32 godziny zajęć. Program:  1. Podstawy prawne; 2. Praktyczna obsługa kas; 3. Rejestrowanie sprzedaży; 4. Przyjmowanie płatności; 5. Raporty; 6. Fakturowanie.

Informacje i zapisy:  CKZiU   ul. Aleja Leśna 2      87 - 300 Brodnica          tel. 56 49 832 91

Święto Patrona Szkoły

12 lutego br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy na ul. Karbowskiej odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Patrona Szkoły - Zesłańców Sybiru.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się m.in.: Starosta Powiatu Brodnickiego, Piotr Boiński; Wicestarosta Powiatu Brodnickiego, Stanisław Kosakowski; Przewodniczący Rady Powiatu, Roman Pytlasiński; Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Stanisław Czajkowski; honorowy kapelan wojsk chemicznych Ks. Prałat Bolesław Lichnerowicz; Kierownik Biura Oświaty Urzędu Miasta Brodnicy, Małgorzata Świtalska; przybyli również przedstawiciele wojska , policji oraz straży pożarnej. Honorowymi gośćmi byli członkowie i sympatycy Koła Związku Sybiraków w Brodnicy z Prezesem Jarosławem Michałowskim na czele. Uroczystość rozpoczęło złożenie przez delegacje kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Zesłanych na Syberię.

W auli szkolnej uczestnicy obchodów wysłuchali Hymnu Sybiraków. Następnie Dyrektor CKZiU, Jacek Gniadkowski, w swoim wystąpieniu przypomniał dramat zesłańców. Zwracając się brodnickich Sybiraków powiedział m.in.: Jesteście niezwykłymi ludźmi. Przeżyliście piekło Syberii, przetrwaliście czas, gdy wytęskniona ojczyzna zmuszała Was do milczenia i przeżywania w samotności swojego bólu. Podziwiamy Waszą odwagę pozwalającą rozdrapywać rany, wracać do tragicznych wspomnień, by dzielić się swoimi przeżyciami z zesłania. Dyrektor CKZiU mówił też, jak ważna jest pamięć o przeszłości, zachęcał młodzież do poznawania historii, która nie bez powodu jest nazywana nauczycielką życia.

Głos zabrali również: Prezes Koła Związku Sybiraków w Brodnicy – Jarosław Michałowski, Starosta Brodnicki – Piotr Boiński oraz Kierownik Biura Oświaty Urzędu Miasta w Brodnicy – Małgorzata Świtalska.

Część artystyczna , przygotowana przez uczniów CKZiU , nawiązywała do pierwszych wywózek na Syberię z roku 1940. Wykorzystano w niej m.in. relacje uczestników tych tragicznych wydarzeń. Mottem przedstawienia były słowa Adama Mickiewicza ,, Jeśli zapomnę o Nich , ty Boże na niebie zapomnij o mnie.”  Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i uczniów CKZiU.

Święto Patrona Szkoły w CKZiU jest obchodzone co roku, ale tym razem miało szczególny charakter ze wzglądu na 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego. Z niepełnych danych wynika, że NKWD aresztowało około 700 mieszkańców Brodnicy i powiatu brodnickiego. Wielu spośród nich nie przetrwało katorżniczej pracy, głodu, zimna, tęsknoty i licznych upokorzeń. Ich prochy pozostały na zawsze w syberyjskiej ziemi, nazywanej „Golgotą Wschodu”.

Uroczystość przygotowywali nauczyciele: Justyna Bartoszewska, Krzysztof Bartoszewski, Beata Psuty, Krzysztof Suchorab, Zbigniew. Fritzkowski, Anna Gęsicka, Anna Gęstwicka, Jarosław Tomasz , Sławomir Krawulski, Marek Betlejewski oraz Lucyna Szwed. W obchodach aktywnie uczestniczyli uczniowie klas mundurowych – II a II b Technikum Logistycznego.

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Gdyni

23 stycznia br. duża grupa uczniów CKZiU wybrała się do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical pt. „Chłopi”, zrealizowany wg powieści W. Reymonta. W wycieczce uczestniczyły klasy: III d TL, III TMR, III TOR, III TB oraz kilku uczniów z klas: III b TI i III TŻ. Wyjazdy trzecioklasistów na ten spektakl stały się już tradycją w naszej szkole. Barwna, zachwycająca muzyką i choreografią, oryginalna wersja szkolnej lektury za każdym razem zachwyca uczniów, którzy często dopiero w teatrze dostrzegają ponadczasową wartość powieści.

Uczniowie kas III d i III TMR przed spektaklem wybrali się na lekcję historii do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Wraz z przewodnikiem zwiedzili ekspozycje ukazujące najważniejsze wydarzenia z czasów PRL –u. Zobaczyli wystrój ówczesnych mieszkań, wygląd sklepów, samochodów milicyjnych, zdjęcia i filmy dokumentujące narodziny Solidarności oraz stan wojenny w Polsce. Wszyscy uczestnicy wycieczki skorzystali też z okazji, by pospacerować nad morzem.

Organizacją wyjazdu i opieką nad uczniami zajmowali się nauczyciele: Ewelina Teska, Marzena Janiszewska, Ryszard Gut, Jolanta Wieczorek, Katarzyna Kwiatkowska, Karolina Wiśniewska i Natalia Olszewska.

Staż zawodowy w Hiszpanii

3 lutego br. kolejna grupa uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy rozpoczyna 3 - tygodniowy staż zawodowy w Granadzie.

Tym razem to uczniowie Technikum Logistycznego będą w Hiszpanii zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe. Organizacja staży zagranicznych jest możliwa dzięki realizacji przez szkołę projektu: Praktyka najlepszą nauką ! - europejskie staże zawodowe, finansowanemu w całości ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to już dwunasta grupa uczniów techników z CKZiU odbywających zagraniczny staż dzięki środkom unijnym i czwarta w obecnym projekcie.

Ślubowanie klas mundurowych

22 stycznia 2020 roku w hali sportowej CKZiU (ul. Karbowska) odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych mundurowych Technikum Logistycznego.

Uroczystość odbywała według ceremonii typowej dla służb mundurowych. Poprowadził ją koordynator klas mundurowych w CKZiU, p. Krzysztof Suchorab, a w przygotowanie zaangażowany był również nauczyciel, p. Zbigniew Fritzkowski.

Wśród gości byli między innymi: Wicestarosta Brodnicki, Stanisław Kosakowski; Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Czajkowski; Kapitan Mirosław Siudak reprezentujący 4 Pułk Chemiczny w Brodnicy; Komendant Straży Miejskiej w Brodnicy, Marian Chwiałkowski; honorowy kapelan wojsk chemicznych, ksiądz Bolesław Lichnerowicz; dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy, Hanna Królikowska; emerytowany dyrektor ZSZ, Bogdan Dynewski, dyrekcja CKZiU oraz rodzice uczniów.

Uroczystość rozpoczęło wręczenie awansów na wyższe stopnie spełniającym warunki uczniom z klas drugich i trzecich. Następnie uczniowie pięciu klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły:

I aL4 - wychowawca: p. Anna Suchodolska

IbL4 wychowawca: p. Mirosław Wołojewicz

IaL5 wychowawca: p. Marcin Wilkanowski

IbL5 wychowawca: p Joanna Zdrojewska

IcL5 wychowawca: p Anna Kwiatkowska

Są to dwie klasy czteroletniego Technikum Logistycznego po gimnazjum oraz trzy klasy pięcioletniego Technikum po szkole podstawowej.

Po ślubowaniu uczniowie otrzymali tytuł kadeta oraz prawo noszenia na mundurach logo szkoły, które podczas uroczystości odebrali z rąk Dyrektora CKZiU, p. Jacka Gniadkowskiego, oraz zaproszonych gości i swoich wychowawców.

Do młodych kadetów i ich wzruszonych rodziców przemawiał Wicestarosta Stanisław Kosakowski. Przypomniał, że ślubowanie łączy się z ważnym dla miasta i regionu uroczystościami związanymi z 100. rocznicą powrotu Brodnicy do Macierzy. Podkreślił też wagę teksu ślubowania, który powinien być dla młodzieży noszącej mundur ważnym drogowskazem w codziennym życiu.

Po części oficjalnej kadeci i goście wysłuchali pieśni patriotycznych, obejrzeli też inscenizację przypominającą wydarzenia z 18 stycznia 1920 roku, gdy po latach zaborów do Brodnicy wkroczyło polskie wojsko. Część artystyczną przygotowali: p. Justyna Bartoszewska i p. Krzysztof Bartoszewski.

Kadeci z klas trzecich i czwartych zaprezentowali pokaz samoobrony przygotowany przez p. Mateusza Gutfelda.

Uroczystości zakończył poczęstunek – żołnierska grochówka.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)