strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyMinisad na ulicy Karbowskiej

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy trwa realizacja projektu „Tradycyjny Sad”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.

„Tradycyjny Sad” to projekt edukacyjny, który skierowany jest do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych. Projekt ten tworzony jest z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej kraju i zdrowiu społeczeństwa polskiego. Przedmiotem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego są: promocja starych odmian drzew owocowych, założenie minisadu oraz stworzenie mapy pomologicznej starych odmian drzew owocowych. W CKZiU realizacją projektu zajmuje się zespół pod nazwą EKOSADOWNICY. Tworzą go uczniowie: Natalia Szczepańska, Mateusz Jasiecki, Marek Klonowski, Dawid Seroczyński, Jakub Wrzosek, Mateusz Żbikowki, Marcin Sobierajski oraz opiekunki: Anna Rumińska i Beata Jakubowska.

Zespół zrealizował już większość zadań. W ramach etapu „Porozmawiajmy o sadzie” Ekosadownicy zorganizowali w szkole spotkanie z Mieczysławem Babalskim. Znany w regionie właściciel gospodarstwa ekologicznego zainteresował się projektem, ponieważ jest przekonany, że zachowanie tradycyjnych odmian drzew to gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego dla całej kuli ziemskiej.

Zespół zadbał też o promocję swojego projektu. Spotkanie z M. Babalskim było połączone z degustacją jabłek dawnych odmian. W szkolnej bibliotece została zorganizowana wystawa książek poświęconych polskiemu sadownictwu. Projekt posiada też swój profil na facebooku. Ekosadownicy zrealizowali już najważniejsze swoje zadanie – dzięki dofinansowaniu z Banku Ochrony Środowiska oraz pomocy Mieczysława Babalskiego założyli na ulicy Karbowskiej minisad złożony z 12 drzew owocowych starych odmian: 2 antonówki, 3 kosztele, oliwka żółta, 2 malinówki, 2 kronselki, złota reneta oraz szara reneta. Minisad znajduje się od strony północnej budynku szkoły z dostępem światła naturalnego ze strony południowej i zachodniej. Gleba jest lekka, piaszczysta o odczynie lekko kwaśnym. Wiosną ziemię nawożono obornikiem i kompostem. W bezpośrednim sąsiedztwie sadu znajduje się osiedle domków jednorodzinnych z przydomowymi warzywniakami i ogródkami kwiatowymi. Sad będzie więc spełniał szereg funkcji przyrodniczych sprzyjających gniazdowaniu i lęgowi ptaków - zimą może być odwiedzany przez gile czy jemiołuszki, a przez cały rok przez różne ptaki owadożerne. Natomiast w przyszłości wysokie drzewa z rozłożystymi koronami będą hamowały siłę wiatru, chroniąc lokalne ogródki przed erozją wietrzną oraz wodną.

Projekt zakończy się w październiku 2018 r. Potem już tylko pozostanie obserwowanie minisadu, pielęgnowanie drzew i oczekiwanie na pierwsze owoce. Udział w projekcie stwarza uczniom i nauczycielom szansę zdobycie dodatkowej wiedzy i dodatkowych umiejętności, wykraczających poza podstawę programową.

 

WAKACJE!!!

22 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny 2017/2018. Uroczyste zakończenie nauki w CKZiU odbyło się w auli szkolnej na ulicy Mazurskiej 28.

Dyrektor Centrum pan Jacek Gniadkowski wręczył świadectwa z wyróżnieniem i dyplomy gratulacyjne uczniom Technikum w Brodnicy, Technikum im. Zesłańców Sybiru oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej I stopnia w Brodnicy. W tym roku świadectwa „z paskiem” odebrała rekordowa liczba osób – 122 uczniów technikum oraz 3 uczniów klasy II ZSZ i 2 uczniów klasy I Szkoły Branżowej. W Technikum w Brodnicy najwyższą średnią uzyskał Bartosz Leśniewski z klasy II b TI – 5,53, natomiast w Technikum im. Zesłańców Sybiru najlepsza uczennica to Agnieszka Podolska z II klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – 5,44. Tytuł „Klasy z Klasą” w szkolnym konkursie uzyskała klasa II Technikum Ekonomicznego.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Bartłomiej Kozerski (2e) – 5,0 oraz Samanta Żurawska (2f) – 4,92. Najlepsi uczniowie Branżowej Szkoły to: Patrycja Wieczyńska (1c) – 4,94, Ewa Słomczewska (1d) – 4,81 oraz Daria Serowska (1e) – 4,75.

Dyplomy za stuprocentową frekwencję otrzymali: Filip Wiśniewski, Dominik Skowroński, Daniel Hebda, Julia Górka, Wiktoria Montowska, Karina Rogińska, Julita Pawłowska, Jakub Grajkowski, Iwona Błażejewska, Wojciech Michalski, Łukasz Fuks. Jakub Betlejewski i Samanta Żurawska.

Dyrektor Szkoły, pan Jacek Gniadkowski, podziękował nauczycielom i uczniom za pracę podczas roku szkolnego, przypomniał niektóre osiągnięcia, a przede wszystkim życzył wszystkim bezpiecznego wypoczynku – wspaniałych, słonecznych wakacji. W ich atmosferę wprowadziła część artystyczna przygotowana przez panią Dorotę Katolicką i pana Jakuba Cybulskiego. 

Pożegnanie absolwentów

22 czerwca br. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Brodnicy przy ul. Mazurskiej odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Gimnazjum dla Dorosłych oraz słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych.

W uroczystości uczestniczyło wielu gości, m.in. Starosta Brodnicki, Piotr Boiński; Przewodniczący Rady Powiatu, Roman Pytlasiński; ksiądz Prałat, Bolesław Lichnerowicz, a także przedstawiciele brodnickich firm i zakładów pracy.  Najliczniejszą grupą żegnających się ze szkołą byli absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej – niemal 200 przyszłychfachowców w różnych zawodach, m.in.: sprzedawcy, kucharze, stolarze, tapicerzy, elektrycy, fryzjerzy oraz wielu innych.

Świadectwa z wyróżnieniem z rąk Dyrektora Szkoły, Jacka Gniadkowskiego, odebrały dwie absolwentki ZSZ: Aleksandra Kopczyńska (średnia 5,14) oraz Paulina Kucińska (średnia 4,95). Nagrody dla ich ufundowali: Starosta Brodnicki, Piotr Boiński oraz Przewodniczący Rady Powiatu, Roman Pytlasiński. Rodzice uczennic otrzymali Listy Gratulacyjne.  Nagrody za stuprocentową frekwencję ufundowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. Otrzymali je: Szymon Cisło, Kinga Serowińska, Kamila Ptaszyńska oraz Aleksandra Kopczyńska.

Nagrody dla absolwentów ZSZ ufundowały również zakłady pracy i placówki zajmujące się kształceniem zawodowym. Cech Rzemiosł Różnych nagrodził: Rafała Przybylskiego, Patrycję Madejewską i Martę Rubalewską. Ochotniczy Hufiec Pracy nagrodził Mateusza Walkiewicza – laureata konkursu „Absolwent Roku w kategorii nauka zawodu”. Nagrodę Komendanta Wojewódzkiego OHP odebrała Patrycja Madejewska. Za zaangażowanie oraz aktywność na rzecz OHP nagrodzono: Paulinę Kucińską, Joannę Paśniewską, Annę Dąbrowską i Kingę Górzycką.  Firma SITS ufundowała nagrodę dla Bogusławy Mazurowskiej, a Stolkar – dla Piotra Każmierczyka.  Rada Rodziców CKZiU nagrodziła honorowych krwiodawców: Piotra Chyczewskiego, Jarosława Kochańskiego, Klaudię Sobierajską oraz Macieja Tułodzieckiego.  Również Rada rodziców ufundowała nagrody dla wyróżniających się sportowców: Aleksandry Walczak, Zuzanny Żołnowskiej, Moniki Góreckiej, Adriana Kamińskiego, Karola Zawadzkiego, Marcina Falasa, Wiesłąwa Becmera, Partyka Kalka, Marty Janusiewicz, Karola Szalkowskiego i Pauliny Kucińskiej.

Najlepszą absolwentką Gimnazjum dla Dorosłych okazała się Katarzyna Żulewska, która uzyskała średnią ocen 5,0. Oprócz świadectwa z wyróżnieniem otrzymała nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców. Za stuprocentową frekwencję nagrodę odebrał Krzysztof Dziukowski.

Starosta Brodnicki, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Burmistrz Brodnicy ufundowali też nagrody dla słuchaczy Policealnej Szkoły dla Dorosłych z najwyższymi średnimi: Łukasza Sitko (5,0), Anny Kowalczyk (4,92), Agnieszki Jankowskiej (4,83), Natalii Szlufik (4,75), Aleksandry Pisarskiej (4,75), Anety Wysockiej (4,75) oraz Natalii Żuchlińskiej (4,75). Za stuprocentową frekwencję wyróżniono słuchacza Łukasza Sitko.

Absolwentów pożegnał Dyrektor szkoły, pan Jacek Gniadkowski. Pogratulował im ukończenia szkoły, życzył pracy, która da satysfakcję i umożliwi dalszy rozwój. Zachęcał też do kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji. W imieniu absolwentów głos zabrał Patryk Tyburski, który podziękował Dyrekcji, nauczycielom oraz pracodawcom za trud kształcenia i wychowania, a także miłą atmosferę w szkole. Uroczystość zakończyła część artystyczna wprowadzająca w klimat wakacji, przygotowany przez panią Dorotę Katolicką i pana Jakuba Cybulskiego.

 

Podsumowanie programu Erasmus+

20 czerwca br. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem” - staże zawodowe nauką przez doświadczenie, finansowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ na zasadach programu Erasmus+.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: Koordynator Regionalny na Europę Wschodnią firmy Mobility Friends, Paweł Baranowski, Starosta Brodnicki, Piotr Boiński, Wicestarosta Brodnicki, Mariusz Klonowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Czajkowski, przedstawiciele brodnickich zakładów pracy, dyrektorzy szkół oraz młodzież.

CKZiU przystąpiło do projektu, by rozwijać umiejętności zawodowe uczniów i umożliwić im zapoznanie się z funkcjonowaniem zagranicznych firm. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – dysponent środków - zaakceptowała wniosek szkoły i przyznała na realizację projektu kwotę 617 160,80 zł.  Dzięki tym funduszom oraz wsparciu Powiatu Brodnickiego latach 2017 – 2018 na staże zagraniczne do Hiszpanii lub Portugalii wyjechało 60 uczniów CKZiU w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik mechatronik i technik logistyk. Realizacja projektu odbywała się w partnerstwie z firmą Mobility Projects z Granady w Hiszpanii oraz Mobility Friends z Barcelos w Portugalii. Opiekunami poszczególnych grup byli nauczyciele języka angielskiego CKZiU: Alicja Rumińska, Arkadiusz Nagórski, Rafał Okoński i Marek Betlejewski.

Podczas uroczystości podsumowania projektu głos zabrał jeden z uczestników – Paweł Leśniewski, który przedstawił ilustrowana zdjęciami relację z wszystkich czterech grup w Hiszpanii i Portugalii. Opowiedział o praktykach w różnych zakładach pracy i firmach, o bogatym programie kulturowym – zwiedzaniu zabytków, wycieczkach, poznawaniu historii, obyczajów, kuchni i języka odwiedzanych krajów.  Efekty projektu omówił jego szkolny koordynator, Mirosław Wołojewicz. Podkreślił, że oprócz doskonalenia umiejętności zawodowych uczniowie kształcili kompetencje osobowościowe i społeczne, takie jak kreatywność, szybkie i efektywne uczenie się, zarządzanie czasem ,radzenie sobie ze stresem i praca w zespole.  Głos zabrał też Koordynator Regionalny na Europę Wschodnią firmy Mobility Friends, Paweł Baranowski, który powołując się na opinie zagranicznych opiekunów praktyk, chwalił uczniów CKZiU za pracowitość, punktualność i duże zaangażowanie, a także wysoką kulturę osobistą. Uczniowie otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły certyfikaty Europass Mobilność potwierdzające udział w projekcie. Dla przyszłych pracodawców absolwentów CKZiU będą one potwierdzeniem nabycia ważnych kompetencji zawodowych.  Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany w szkolnej pracowni gastronomicznej – potrawy kuchni hiszpańskiej i portugalskiej.

Warto dodać, że trwa już realizacja drugiego projektu staży zagranicznych. W lutym br. „ekonomiści” odbywali praktyki w Hiszpanii, w lipcu wyjeżdżają uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarz.

 

 

 

 

 

 

 

Szkolna Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy powstała Szkolna Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wchodząca w skład brodnickiego WOPR –u.

Od kwietnia br. chętni uczniowie klasy Ia i Ib Technikum Logistycznego uczestniczyli w kursie Młodszego Ratownika WOPR - najpierw na basenie, następnie nad jeziorem Niskie Brodno. Doskonalili umiejętności niezbędne podczas akcji ratowniczych: pływanie, holowanie tonącego, udzielanie pierwszej pomocy.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego uczestnicy kursu zdali egzamin i uzyskali stopień Młodszego Ratownika WOPR. W piątek 29 czerwca 2018 roku podczas obchodów Dnia Ratownika otrzymają z rąk Dyrektora Szkoły legitymacje.  Obecnie Szkolna Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w CKZiU liczy 15 osób. Jej członkowie będą prowadzili pokazy ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy w szkołach i przedszkolach, będą uczestniczyli podczas wakacji w patrolach WOPR –u na wodach Pojezierza Brodnickiego doskonalili swoje umiejętności, uczestniczyli w zawodach organizowanych przez WOPR województwa kujawsko-pomorskiego.

Opiekunem drużyny jest nauczyciel CKZiU, pan Krzysztof Roznerski.

 

Ogłoszenie OHP w Brodnicy

 HUFIEC PRACY W BRODNICY ogłasza nabór kandydatów do hufca na rok szkolny 2018/19.

JEŻELI JESTEŚ W WIEKU 15-18 LAT, MASZ PROBLEMY Z NAUKĄ, TRUDNĄ SYTUACJĘ RODZINNĄ, A CHCESZ ZDOBYĆ WYKSZTAŁCENIE ORAZ KWALIFIKACJE ZAWODOWE? MOŻEMY CI W TYM POMÓC!

Kształcimy w następujących formach:

- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (klasy VII i VIII) i Gimnazjum dla Dorosłych: nauka wraz z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy,

- Szkoła Branżowa I stopnia (po gimnazjum),

- Szkolenia kursowe: rzemieślnicza nauka zawodu na podbudowie gimnazjum (tylko praktyka, bez kształcenia ogólnego)

Proponujemy zdobycie kwalifikacji miedzy innymi zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, tapicer, ślusarz, murarz – tynkarz, stolarz, mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych.

Naszym uczestnikom oferujemy ponadto wiele form spędzania czasu wolnego: udział w kołach zainteresowań, programy edukacyjno- wychowawcze, imprezy sportowo-rekreacyjne, wycieczki itp.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Hufca Pracy ul. Przykop 57/6 w Brodnicy, tel. 56 49 40 163,  pon.-pt w godz. 7.45-18.00

Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają:

 • wsparcie w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy,

• usługi doradcy zawodowego OHP badającego predyspozycje zawodowe

• pomoc w podjęciu praktycznej nauki zawodu – wybór pracodawcy, załatwienie wszelkich formalności (m. in. przygotowanie umowy)

• ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania zainteresowań, tj. koła zainteresowań, wycieczki krajowe i zagraniczne, spartakiady sportowe i artystyczne

• monitorowanie postępów w nauce

• organizowanie zajęć wyrównawczych, w przypadku kłopotów w nauce

 • zdobywanie nowych, dodatkowych zawodów, uprawnień i kwalifikacji w ramach realizacji projektów europejskich

• pośrednictwo pracy w ramach Młodzieżowego Biura Pracy.

OHP a SZKOŁA:

• OHP przeprowadza nabór przy współpracy ze szkołą

• uczniowie są na ewidencji szkoły i jednocześnie są uczestnikami OHP – składają dokumenty do obu placówek

• kształcenie ogólne zapewnia szkoła, kształcenie zawodowe zapewnia OHP.

Zapraszamy! Wystarczy wypełnić tylko kilka dokumentów! 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)