strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyŚlubowanie klas mundurowych

22 stycznia 2020 roku w hali sportowej CKZiU (ul. Karbowska) odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych mundurowych Technikum Logistycznego.

Uroczystość odbywała według ceremonii typowej dla służb mundurowych. Poprowadził ją koordynator klas mundurowych w CKZiU, p. Krzysztof Suchorab, a w przygotowanie zaangażowany był również nauczyciel, p. Zbigniew Fritzkowski.

Wśród gości byli między innymi: Wicestarosta Brodnicki, Stanisław Kosakowski; Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Czajkowski; Kapitan Mirosław Siudak reprezentujący 4 Pułk Chemiczny w Brodnicy; Komendant Straży Miejskiej w Brodnicy, Marian Chwiałkowski; honorowy kapelan wojsk chemicznych, ksiądz Bolesław Lichnerowicz; dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy, Hanna Królikowska; emerytowany dyrektor ZSZ, Bogdan Dynewski, dyrekcja CKZiU oraz rodzice uczniów.

Uroczystość rozpoczęło wręczenie awansów na wyższe stopnie spełniającym warunki uczniom z klas drugich i trzecich. Następnie uczniowie pięciu klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły:

I aL4 - wychowawca: p. Anna Suchodolska

IbL4 wychowawca: p. Mirosław Wołojewicz

IaL5 wychowawca: p. Marcin Wilkanowski

IbL5 wychowawca: p Joanna Zdrojewska

IcL5 wychowawca: p Anna Kwiatkowska

Są to dwie klasy czteroletniego Technikum Logistycznego po gimnazjum oraz trzy klasy pięcioletniego Technikum po szkole podstawowej.

Po ślubowaniu uczniowie otrzymali tytuł kadeta oraz prawo noszenia na mundurach logo szkoły, które podczas uroczystości odebrali z rąk Dyrektora CKZiU, p. Jacka Gniadkowskiego, oraz zaproszonych gości i swoich wychowawców.

Do młodych kadetów i ich wzruszonych rodziców przemawiał Wicestarosta Stanisław Kosakowski. Przypomniał, że ślubowanie łączy się z ważnym dla miasta i regionu uroczystościami związanymi z 100. rocznicą powrotu Brodnicy do Macierzy. Podkreślił też wagę teksu ślubowania, który powinien być dla młodzieży noszącej mundur ważnym drogowskazem w codziennym życiu.

Po części oficjalnej kadeci i goście wysłuchali pieśni patriotycznych, obejrzeli też inscenizację przypominającą wydarzenia z 18 stycznia 1920 roku, gdy po latach zaborów do Brodnicy wkroczyło polskie wojsko. Część artystyczną przygotowali: p. Justyna Bartoszewska i p. Krzysztof Bartoszewski.

Kadeci z klas trzecich i czwartych zaprezentowali pokaz samoobrony przygotowany przez p. Mateusza Gutfelda.

Uroczystości zakończył poczęstunek – żołnierska grochówka.

Akcja HDK na ulicy Karbowskiej.

22 stycznia 2020 roku w auli szkolnej CKZiU na ulicy Karbowskiej 29 w godzinach 9.00 – 14.00 odbędzie się kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Zachęcamy do udziału i podzielenia się bezcennym darem ratującym życie.

100. rocznica powrotu Brodnicy do Macierzy

16 stycznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy powrotu Brodnicy do Macierzy.

Uczestniczyło w nich wielu gości, powitanych przez Dyrektora CKZiU, pana Jacka Gniadkowskiego. Obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP, Paweł Szramka; Wicestarosta Brodnicki, Stanisław Kosakowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Czajkowski; Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, Jan Lewandowski; ksiądz Prałat Bolesław Lichnerowicz; emerytowany Dyrektor ZSZ, Bogdan Dynewski; przewodniczący Rady Rodziców CKZiU, Jacek Grajewski.

Uroczystość rozpoczęła prelekcja wicedyrektora CKZiU, pani Iwony Zielińskiej, pt. „To była cudowna niedziela… 18 stycznia 1920”. Przypomniała ona radosne wydarzenia sprzed stu lat, gdy na ulicach Brodnicy po latach niewoli pojawiło się polskie wojsko, entuzjastycznie witane przez mieszkańców i władze miasta. Prelekcji towarzyszyła prezentacja zdjęć Brodnicy z okresu międzywojennego, umożliwiająca zaobserwowanie zmian, jakie zaszły w mieście w ciągu minionego stulecia.

Kolejnym punktem  programu był występ uczniów technikum, którzy w formie inscenizacji przedstawili wkroczenie polskiego wojska do Brodnicy w 1920 roku oraz przekazanie przez burmistrza A. Gapę i starostę W. Olszewskiego kluczy do bram miasta generałowi S. Pruszyńskiemu. Tym symbolicznym gestem przekazali oni wojsku pieczę nad miastem – od tej chwili już polskim.

Młodzież zaprezentowała też pieśni patriotyczne podkreślające wartość wolności oraz utwory poetyckie oddające hołd poległym w walce o wolność Polski, a przede wszystkim naszego miasta.

Uroczystość była ważną lekcją patriotyzmu, dostarczyła wiedzy o historii naszej małej ojczyzny. Jej przygotowaniem zajmowali się: pani Justyna Bartoszewska, pan Krzysztof Bartoszewski, pani wicedyrektor Iwona Zielińska, pani Barbara Stefańska i pan Jakub Cybulski.

Konkurs plastyczny "Uczeń bezpieczny w Sieci"

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat pod hasłem: „UCZEŃ BEZPIECZNY W SIECI” organizowanym przez bibliotekę szkolną w ramach projektu pod tym samym tytułem, przygotowanego przez Studium Prawa Europejskiego i Instytut Badań nad Demokracją.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs polega na przygotowaniu plakatu promującego bezpieczeństwo w sieci i sposoby bezpiecznego zachowania podczas korzystania z Internetu.
 2. Cele konkursu:
 • Propagowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu,
 • Rozwijanie zainteresowań sztukami plastycznymi,
 • Kształtowanie kreatywności i twórczego myślenia.
 1. Uczestnicy konkursu: uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
 2. Technika wykonania: dowolna.
 3. Format: dowolny.
 4. Forma prac: każda praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia, opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę oraz wychowawcę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 5. Kryteria oceny: prace konkursowe będą oceniane przez jury pod względem zgodności z tematem, oryginalności i estetyki wykonania.
 6. Termin i miejsce przyjmowania prac: 6.03.2020r.(piątek), biblioteka szkolna (ul. Mazurska i ul. Karbowska)
 7. Rozstrzygnięcie konkursu: 9.03.2020 r. (poniedziałek)
 8. Wręczenie nagród laureatom: 11 marca 2020 r. (środa)

 

 

Szlachetna Paczka

Nauczyciele i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy włączyli się w tym roku już po raz szósty w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka.

Akcją koordynowali nauczyciele, Krzysztof Roznerski i Katarzyna Klenowicz, a pracą związaną z przygotowaniem świątecznej paczki zajęła się grupa uczniów z różnych klas technikum i szkoły branżowej.

W tym roku uczniowie postanowili pomóc samotnej emerytce borykającej się z wieloma problemami. Jej potrzeby były bardzo duże, ale społeczność CKZiU to liczne grono pracowników i uczniów, którym nie brak wrażliwości i hojności, więc daliśmy radę – jak zawsze.

W ciągu dwóch tygodni w szkole trwała zbiórka pieniędzy i darów. Poszczególne klasy rozpoczęły szlachetną rywalizację o to, która więcej zbierze. Wysokość zebranej kwoty przerosła oczekiwania organizatorów, więc w ostatniej chwili zapadła decyzja o obdarowaniu jeszcze jednej podopiecznej akcji – schorowanej mamy wychowującej córki.

Do akcji aktywnie włączyli się pracownicy CKZiU – fachowcy od prac murarskich i elektrycznych, panowie Stanisław Bąkowski, Henryk Motyliński i Cezary Rdzak. Dzięki nim emerytka pani Ewa (imię zmienione) ma nie tylko kupione, ale też zamontowane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, ma poprowadzoną kanalizację i urządzone wc, zmodernizowaną sieć elektryczną, podłączoną pralkę, która bez kanalizacji w domu stała do tej pory bezużyteczna. Oprócz tego oczywiście pani Ewa otrzymała węgiel, ogromny zapas żywności, artykułów chemicznych i gospodarstwa domowego oraz drobne upominki świąteczne.

Druga podopieczna, pani Ania (imię zmienione) otrzymała wymarzoną pralkę, kołdrę, pościel, ręczniki i zapasy artykułów spożywczych oraz chemicznych.

Drodzy nauczyciele, pracownicy, kochani uczniowie CKZiU. Gdy w wigilijny wieczór będziecie cieszyli się swoimi prezentami, obserwowali radość najbliższych, pomyślcie też, że w dwóch brodnickich domach dzięki Wam są piękniejsze Święta. Dzięki Wam ktoś ma ciepło w domu i w sercu, bo uwierzył, że nie jest sam, wciąż są dobrzy ludzie gotowi spieszyć z pomocą potrzebującym. Organizatorzy Szlachetnej Paczki w CKZiU – p. Katarzyna Klenowicz i p. Krzysztof Roznerski – serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom za pieniądze i dary rzeczowe, panom S. Bąkowskiemu,  H. Motylińskiemu oraz C. Rdzakowi za pracę, a szczególnie dziękują wolontariuszom za entuzjazm, poświęcony czas i wrażliwość, która może być wzorem dla rówieśników.

Mikołaj u dzieci pracowników CKZiU

07.12.2019 r. w hali sportowej na ul. Karbowskiej odbyły się Mikołajki dla dzieci pracowników CKZiU. Impreza, która wpisała się już w tradycję szkoły, wprowadziła zebranych w magiczny czas oczekiwania na Boże Narodzenie.

Pomógł w tym występ szkolnych artystów: Weroniki Kaczyńskiej z klasy IV TOR oraz Mikołaja Pindery z klasy III TMP. Weronika wcieliła się w postać współczesnej królewny Śnieżki oczekującej na swojego księcia. Okazał się nim ,,magik’’, czyli Mikołaj Pindera. Jego pokaz iluzjonistyczny oczarował nie tylko królewnę. Reakcje najmłodszych na znikające karty, pojawiające się lizaki były największą nagrodą za występ. Po finałowej piosence ,, Miłość rośnie wokół nas” wszystkie dzieci ruszyły w pląsy. Wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego oraz uczniami z grupy tanecznej odtańczyły zumbę.Wiele radości sprawiły dzieciom atrakcje przygotowane przez członków Samorządu Uczniowskiego: malowanie twarzy , wycinanie dekoracji świątecznych, strojenie choinki, kolorowanie i rozwiązywanie zagadek.Dużą atrakcją okazały zdjęcia wykonywane przez członków Szkolnego Koła Fotograficznego, którzy na tę okazję przygotowali specjalne zabawne dodatki – rogi renifera, czapki Mikołaja.Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekiwały na Świętego Mikołaja i prezenty. Po wspólnym zdjęciu najmłodsi podziękowali Mikołajowi za podarki, prosząc jednocześnie, aby odwiedzał ich jak najczęściej.Spotkanie umilała zimowa herbata z pomarańczą i goździkiem , kawa, słodkie ciasteczka oraz świąteczna muzyka.

W przygotowanie imprezy zaangażowało się wielu nauczycieli: Elżbieta Gaca, Magdalena Bączkowska, Jarosław Tomasz, Tomasz Górny, Anna Gęsicka, Joanna Olszewska, Mateusz Gutweld, Anita Głodowska, Krzysztof Bartoszewski, Katarzyna Michalska, Izabela Cieszyńska Beata Psuty, Sławomir Krawulski, Marek Betlejewski, Anna Gęstwicka, Justyna Bartoszewska.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)