strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy


Jesteś tutaj: Strona główna >> Informacje Ogólne


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy zostało powołane uchwałą Rady Powiatu w marcu 2016 roku.

Tworzą je działające do 31 sierpnia 2016 roku szkoły: Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Rolniczych i Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Nowa placówka kontynuuje tradycje wszystkich trzech szkół oraz wykorzystuje najlepsze doświadczenia całej kadry pedagogicznej.
Jest to obecnie największa w regionie szkoła oferująca przygotowanie do zawodu zarówno młodzieży, jak i dorosłym.

W ramach Centrum funkcjonują technika w wielu zawodach, zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia, gimnazjum dla dorosłych, szkoła przygotowania zawodowego (kl. 7), liceum dla dorosłych (zaoczne i wieczorowe), szkoła policealna dla dorosłych, są prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe.
CKZiU posiada również internat.
Centrum zatrudnia 145 nauczycieli.

Obowiązki dyrektora pełni mgr inż. Jacek Gniadkowski.
Główna siedziba Centrum znajduje się w byłym budynku Zespołu Szkół Zawodowych - ulica Mazurska 28

Rok szkolny 2017/2018

trochę statystyki

 

Do oddziałów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy uczęszcza obecnie 2020 uczniów.

 

Na ulicy Mazurskiej w klasach technikum ( I – IV) 835 uczniów kształci się w następujących specjalizacjach:

 • technik budownictwa

 • technik ekonomista

 • technik handlowiec

 • technik informatyk

 • technik logistyk

 • technik mechatronik

 • technik organizacji reklamy

 • technik cyfrowych procesów graficznych

Do zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia (w klasach I - III) uczęszcza 572 młodocianych pracowników objętych dokształcaniem zawodowym:

 • blacharz samochodowy

 • cukiernik

 • drukarz

 • elektromechanik

 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 • elektryk

 • fryzjer

 • krawiec

 • kucharz

 • lakiernik

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

 • monter - elektronik

 • monter - mechatronik

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • murarz – tynkarz

 • ogrodnik

 • operator obrabiarek skrawających

 • piekarz

 • rolnik

 • sprzedawca

 • stolarz

 • ślusarz

 • tapicer

 • wędliniarz


 

Na ulicy Karbowskiej w klasach technikum ( I – IV) uczy się 308 uczniów w następujących zawodach:

 • technik architektury krajobrazu

 • technik hotelarstwa

 • technik mechanizacji rolnictwa

 • technik rolnik

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 • technik cyfrowych procesów graficznych

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

W oddziałach szkoły dla dorosłych na ulicach Aleja Leśna oraz Karbowska łącznie kształci się 305 uczniów w następujących formułach:

 • Gimnazjum dla Dorosłych

 • Szkoła Przygotowania Zawodowego

 • Liceum Ogólnokształcące f. zaoczna

 • Liceum Ogólnokształcące f. wieczorowa

 • Szkoła Policealna - technik usług kosmetycznych

 • Szkoła Policealna - technik administracji


 


 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)