strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy


Jesteś tutaj: Strona główna >> Nauczyciele

Nauczyciele

L.p.

Nazwisko i imię

Adresy e-mail nauczycieli

1.

Alichniewicz Piotr

palichniewicz@ckziubrodnica.pl

2.

Bartoszewska Justyna

jbartoszewska@ckziubrodnica.pl

3.

Bartoszewski Krzysztof

kbartoszewski@ckziubrodnica.pl

4.

Bączkowska Magdalena

mbaczkowska@ckziubrodnica.pl

5.

Betlejewska Alina

abetlejewska@ckziubrodnica.pl

6.

Betlejewski Marek

mbetlejewski@ckziubrodnica.pl

7.

Bieżuńska Ewa

ebiezunska@ckziubrodnica.pl

8.

Bieżuński Roman

rbiezunski@ckziubrodnica.pl

9.

Błaszczyk Krzysztof

kblaszczyk@ckziubrodnica.pl

10.

Boińska Zofia

zboinska@ckziubrodnica.pl

11.

Bukowski Daniel

dbukowski@ckziubrodnica.pl

12.

Carbiner Izabela

icarbiner@ckziubrodnica.pl

13.

Chachulska Magdalena

mchachulska@ckziubrodnica.pl

14.

Cieszyńska Izabela

icieszyńska@ckziubrodnica.pl

15.

Cybulski Jakub

jcybulski@ckziubrodnica.pl

16.

Czerwińska Lidia

lczerwinska@ckziubrodnica.pl

17.

Czupryńska Maria

mczuprynska@ckziubrodnica.pl

18.

Danielewska Małgorzata

mdanielewska@ckziubrodnica.pl

19.

Dąbrowicz Rafał

rdabrowicz@ckziubrodnica.pl

20.

Dogoński Antoni

adogonski@ckziubrodnica.pl

21.

Domżalska Ewelina

edomzalska@ckziubrodnica.pl

22.

Dukat Bernadeta

bdukat@ckziubrodnica.pl

23.

Ehlert Kamil

kehlert@ckziubrodnica.pl

24.

Gaca Elżbieta

egaca@ckziubrodnica.pl

25.

Gaca Włodzimierz

wgaca@ckziubrodnica.pl

26.

Gęsicka Agnieszka

agesicka@ckziubrodnica.pl

27.

Gęsicka Anna

agesicka@ckziubrodnica.pl

28.

Gęstwicka Anna

agestwicka@ckziubrodnica.pl

29.

Głodowska Anita

glodowska@ckziubrodnica.pl

30.

Gmińska Małgorzata

mgminska@ckziubrodnica.pl

31.

Gniadkowska Katarzyna

kgniadkowska@ckziubrodnica.pl

32.

Gniadkowski Jacek

jgniadkowski@ckziubrodnica.pl

33.

Godlewski Michał

mgodlewski@ckziubrodnica.pl

34.

Górna Edyta

egorna@ckziubrodnica.pl

35.

Górny Tomasz

tgorny@ckziubrodnica.pl

36.

Graczyk Ewelina

egraczyk@ckziubrodnica.pl

37.

Grąbczewska Beata

bgrabczewska@ckziubrodnica.pl

38.

Grzecznowska Oliwia

ogrzecznowska@ckziubrodnica.pl

39.

Grzeszkiewicz Irena

igrzeszkiewicz@ckziubrodnica.pl

40.

Gurzyńska–Rędzikowska Weronika

wgurzynska@ckziubrodnica.pl

41.

Gut Ryszard

rgut@ckziubrodnica.pl

42.

Gutfeld Mateusz

mgutfeld@ckziubrodnica.pl

43.

Gutowska Joanna

jgutowska@ckziubrodnica.pl

44.

Gutowski Zbigniew

zgutowski@ckziubrodnica.pl

45.

Hiszpański Jarosław

jhiszpanski@ckziubrodnica.pl

46.

Jaczewska Beata

bjaczewska@ckziubrodnica.pl

47.

Jakubowska Beata

bjakubowska@ckziubrodnica.pl

48.

Janiszewska Marzena

mjaniszewska@ckziubrodnica.pl

49.

Jankowski Artur

ajankowski@ckziubrodnica.pl

50.

Jarzynka Hanna

hjarzynka@ckziubrodnica.pl

51.

Kabacińska Anita

akabacinska@ckziubrodnica.pl

52.

Kaczyński Marcin

mkaczynski@ckziubrodnica.pl

53.

Kamińska Joanna

jkaminska@ckziubrodnica.pl

54.

Kaniecka Justyna

jkaniecka@ckziubrodnica.pl

55.

Karasiewicz Magdalena

mkarasiewicz@ckziubrodnica.pl

56.

Karbowska Honorata

hkarbowska@ckziubrodnica.pl

57.

Karczewski Andrzej

akarczewski@ckziubrodnica.pl

58.

Katolicka Dorota

dkatolicka@ckziubrodnica.pl

59.

Kisicka Jowita

jkisicka@ckziubrodnica.pl

60.

Kisicki Jacek

jkisicki@ckziubrodnica.pl

61.

Klenowicz Katarzyna

kklenowicz@ckziubrodnica.pl

62.

Klimowski Krzysztof

kklimowski@ckziubrodnica.pl

63.

Kołata Agnieszka

akolata@ckziubrodnica.pl

64.

Kołodziejska Beata

bkolodziejska@ckziubrodnica.pl

65.

Kowalska Anna

akowalska@ckziubrodnica.pl

66.

Kowalska Zyta

zkowalska@ckziubrodnica.pl

67.

Kowalski Jacek

jkowalski@ckziubrodnica.pl

68.

Kozłowska Jolanta

jkozlowska@ckziubrodnica.pl

69.

Kozłowska Malwina

mkozlowska@ckziubrodnica.pl

70.

Krawulska Anna

akrawulska@ckziubrodnica.pl

71.

Krawulski Sławomir

skrawulski@ckziubrodnica.pl

72.

Kwiatkowska Anna

akwiatkowska@ckziubrodnica.pl

73.

Kwiatkowska Katarzyna

kkwiatkowska@ckziubrodnica.pl

74.

Laskowska Joanna

jlaskowska@ckziubrodnica.pl

75.

Lechowicz Wiesław

wlechowicz@ckziubrodnica.pl

76.

Leśniewska Dorota

dlesniewska@ckziubrodnica.pl

77.

Lewińska – Goźlińska Monika

mlewinska@ckziubrodnica.pl

78.

Łapkiewicz Zofia

zlapkiewicz@ckziubrodnica.pl

79.

Martko Anna

amartko@ckziubrodnica.pl

80.

Mączkowska Jolanta

jmaczkowska@ckziubrodnica.pl

81.

Michalak Jakub

jmichalak@ckziubrodnica.pl

82.

Michalska Anna

amichalska@ckziubrodnica.pl

83.

Michalska Katarzyna

kmichalska@ckziubrodnica.pl

84.

Motylińska Jolanta

jmotylinska@ckziubrodnica.pl

85.

Musierowicz Anna

amusierowicz@ckziubrodnica.pl

86.

Nagórski Arkadiusz

anagorski@ckziubrodnica.pl

87.

Nawatkowski Marcin

mnawatkowski@ckziubrodnica.pl

88.

Niemczyk Krzysztof

kniemczyk@ckziubrodnica.pl

89.

Niemczyk Piotr

pniemczyk@ckziubrodnica.pl

90.

Nowakowska Magdalena

mnowakowska@ckziubrodnica.pl

91.

Nozderka Jacek

jnozderka@ckziubrodnica.pl

92.

Okoński Rafał

rokonski@ckziubrodnica.pl

93.

Olszewska Joanna

jolszewska@ckziubrodnica.pl

94.

Olszewska Karolina

kolszewska@ckziubrodnica.pl

95.

Olszewska Natalia

nolszewska@ckziubrodnica.pl

96.

Olszewski Andrzej

aolszewski@ckziubrodnica.pl

97.

Opaluch Monika

mopaluch@ckziubrodnica.pl

98.

Paluch Michał

mpaluch@ckziubrodnica.pl

99.

Płoski Stanisław

sploski@ckziubrodnica.pl

100.

Polender Barbara

bpolender@ckziubrodnica.pl

101.

Psuty Beata

bpsuty@ckziubrodnica.pl

102.

Radaszewska Anna

aradaszewska@ckziubrodnica.pl

103.

Romanowska Anna

aromanowska@ckziubrodnica.pl

104.

Ronowicz Alina

aronowicz@ckziubrodnica.pl

105.

Roszak Małgorzata

mroszak@ckziubrodnica.pl

106.

Roznerska Aleksandra

aroznerska@ckziubrodnica.pl

107.

Roznerski Krzysztof

kroznerski@ckziubrodnica.pl

108.

Różańska Monika

mrozańska@ckziubrodnica.pl

109.

Rumińska Alicja

aruminska@ckziubrodnica.pl

110.

Rumińska Anna

aruminska@ckziubrodnica.pl

111.

Sarnowska Magdalena

msarnowska@ckziubrodnica.pl

112.

Siennicki Wiesław

wsiennicki@ckziubrodnica.pl

113.

Skaralewicz Paula

pskaralewicz@ckziubrodnica.pl

114.

Skarżyński Jarosław

jskarzynski@ckziubrodnica.pl

115.

Słabkowski Tomasz

tslabkowski@ckziubrodnica.pl

116.

Sosnowska Edyta

esosnowska@ckziubrodnica.pl

117.

Stefańska Barbara

bstefanska@ckziubrodnica.pl

118.

Sternicka – Twarogowska Violetta

vsternicka@ckziubrodnica.pl

119.

Sternicki Paweł

psternicki@ckziubrodnica.pl

120.

Suchodolska Anna

asuchodolska@ckziubrodnica.pl

121.

Suchorab Krzysztof

ksuchorab@ckziubrodnica.pl

122.

Szczepańska Justyna

jszczepanska@ckziubrodnica.pl

123.

Szwed Lucyna

lszwed@ckziubrodnica.pl

124.

Szymańska Iwona

iszymanska@ckziubrodnica.pl

125.

Szymołon Katarzyna

kszymolon@ckziubrodnica.pl

126.

Szyszkowski Marcin

mszyszkowski@ckziubrodnica.pl

127.

Teska Ewelina

eteska@ckziubrodnica.pl

128.

Tomasz Jarosław

jtomasz@ckziubrodnica.pl

129.

Tomella Michał

mtomella@ckziubrodnica.pl

130.

Warachowska Zyta

zwarachowska@ckziubrodnica.pl

131.

Wieczorek Jolanta

jwieczorek@ckziubrodnica.pl

132.

Wiśniewska Alicja

awisniewska@ckziubrodnica.pl

133.

Wiśniewski Andrzej

awisniewski@ckziubrodnica.pl

134.

Wojnowska Dorota

dwojnowska@ckziubrodnica.pl

135.

Wołojewicz Mirosław

mwolojewicz@ckziubrodnica.pl

136.

Wróblewska Małgorzata

mwroblewska@ckziubrodnica.pl

137.

Wróblewska Wiesława

wwroblewska@ckziubrodnica.pl

138.

Wydra Krzysztof

kwydra@ckziubrodnica.pl

139.

Zabłotna Diana

dzablotna@ckziubrodnica.pl

140.

Zakrzewska Beata

bzakrzewska@ckziubrodnica.pl

141.

Zdrojewska Joanna

jzdrojewska@ckziubrodnica.pl

142.

Zdunowska Ewa

ezdunowska@ckziubrodnica.pl

143.

Zielińska Iwona

izielinska@ckziubrodnica.pl

144.

Zieliński Piotr

pzielinski@ckziubrodnica.pl

145.

Żbikowska Agnieszka

azbikowska@ckziubrodnica.pl

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)