strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy


Jesteś tutaj: Strona główna >> Oferta Edukacyjna i Rekrutacja >> Oferta dla młodzieży

Kliknij na ikonę kierunku w celu zdobycia informacji.

 

Technika:

              

Szkoła Branżowa I Stopnia:

 

 

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

 

Czego się nauczysz?

 • tworzyć  projekty i programy zagospodarowania terenów zieleni oraz
 • tworzyć obiekty małej architektury krajobrazu w mieście oraz na wsi

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

 

OGR.03.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (egzamin po III klasie)

OGR.04.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (egzamin w I sem klasy V)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 1. w instytucjach publicznych i prywatnych pracowniach,
 2. w administracji państwowej
 3. będziesz mógł  prowadzić swoją działalność gospodarczą: szkółki roślin ozdobnych, wykonawstwo projektów, projektowanie ogrodów.

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

Czego się nauczysz?

 • użytkować pojazdy, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej
 • obsługiwać pojazdy rolnicze, środki transportu, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie
 • oceniać stan techniczny pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych
 • wykonywać prace pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi
 • użytkować urządzenia i systemy elektroniczne oraz nawigację satelitarną stosowaną w rolnictwie
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigację satelitarną stosowaną w rolnictwie

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

 

ROL.02.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (po II semestrze klasy III)

ROL.08.

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (po I semestrze klasy V)

 

TECHNIK REKLAMY

 

Czego się nauczysz?

 • planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 • określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 • planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 • nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 • stosować metody badań rynku reklamy,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 • oceniać wartość przygotowanych reklam,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 • prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

 

PGF.07. 

Wykonywanie przekazu reklamowego ( pod  koniec II semestru klasy III)

PGF.08.

Zarządzanie kampanią reklamową (pod koniec I semestru klasy V)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Znajdziesz zatrudnienie jako:

 

 1. technik organizacji reklamy,
 2. specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 3. specjalista do spraw public relations,
 4. specjalista do spraw reklamy,
 5. grafik komputerowy,
 6. administrator produkcji filmowej,
 7.  handlowiec,
 8. organizator usług sprzedaży internetowej,
 9. przedstawiciel handlowy,
 10. telemarketer,
 11. sprzedawca na telefon.

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

Czego się nauczysz?

 • wykonywać określone roboty budowlane
 • organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy
 • organizować i kontrolować roboty budowlane stanu surowego i robót wykończeniowych
 • organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 • sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

 

BUD.01.

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( pod koniec II semestru klasy III)

BUD.14

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów ( pod koniec I semestru klasy V)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 1. na budowach w Polsce i za granicą
 2. w firmach świadczących usługi deweloperskie

 

 

TECHNIK HOTELARSTWA

 

Czego się nauczysz?

 • prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich
 • rezerwować usługi hotelarskie
 • wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji
 • przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości
 • przygotowywać i podawać śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • przyjmować i realizować zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

HGT.03

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (po III klasie)

HGT.06

Realizacja usług w recepcji (po I semestrze klasy V)

 

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Zatrudnienie znajdziesz jako:

 

 1. recepcjonista
 2. inspektor służby pięter
 3. kelner w restauracji
 4. kierownicy recepcji

 

TECHNIK LOGISTYK - CYWILNY

 

Czego się nauczysz?

 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzać zapasami
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową
 • zarządzać gospodarką odpadami
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

SPL.01.

Obsługa magazynów (pod koniec II semestru klasy 3)

SPL.04.

Organizacja transportu ( pod koniec I semestru klasy 5)

 

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 

 1. w przedsiębiorstwach logistycznych transportowych, spedycyjnych
 2. w służbach mundurowych

 

 

TECHNIK LOGISTYK – MUNDUROWY

 

Czego się nauczysz?

 

 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzać zapasami
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową
 • zarządzać gospodarką odpadami
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

 

Dodatkowo: zajęcia z  podstaw szkolenia mundurowego, musztry, wyjścia do wojska, straży pożarnej i policji.

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

SPL.01.

Obsługa magazynów (pod koniec II semestru klasy 3)

SPL.04.

Organizacja transportu ( pod koniec I semestru klasy 5)

 

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 1. w przedsiębiorstwach logistycznych transportowych, spedycyjnych
 2. W służbach mundurowych

 

TECHNIK MECHATRONIK

 

Czego się nauczysz?

 • montować urządzenia i systemy mechatroniczne
 • wykonywać rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
 • wykonywać konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych
 • eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne
 • tworzyć dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych
 • programować urządzenia i systemy mechatroniczne

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

ELM.03. 

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (pod koniec II semestru klasy III)

ELM.06. 

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (pod koniec I semestru klasy V)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 1. w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym
 2. w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu
 3. będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą(np. usługową)w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Czego się nauczysz?

 • przechowywać żywność
 • sporządzać  potrawy i napoje
 • planować i oceniać żywienie
 • organizować produkcję gastronomiczną

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

HGT.02.

Przygotowanie i wydawanie dań (po klasie III)

HGT.12.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  (po pierwszym półroczu klasy IV)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 1. restauracje, bary uniwersalne i przekąskowe, jadłodajnie, bistra
 2. kawiarnie, herbaciarnie, cukiernie, piwiarnie, winiarnie, smażalnie, bufety, koktajlbary,  pizzerie itp.
 3. hotelowe kompleksy  gastronomiczne
 4. firmy świadczące usługi cateringowe
 5.  placówki żywienia zamkniętego: stołówki pracownicze, szpitalne, internaty, przedszkola itp.,
 6. ośrodki wypoczynkowe, sanatoria

 

 

TECHNIK INFORMATYK

 

Czego się nauczysz?

 • montować oraz eksploatować komputer i urządzenia peryferyjne
 • projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe
 • administrować sieciami
 • projektować bazy danych i administrować bazami
 • tworzyć strony WWW i aplikacje internetowe
 • administrować stronami i aplikacjami.
 • programować w językach strukturalnych i obiektowych

 

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

 

EE.08

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych ( pod koniec II semestru klasy III)

EE.09

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych ( pod koniec I semestru klasy IV)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 

 1. bankach  i urzędach
 2. w mediach i telekomunikacji
 3. w szkołach i uczelniach
 4. w firmach specjalizujących się w dostawie sprzętu komputerowego

 

 

TECHNIK EKONOMISTA

 

Czego się nauczysz?

 

 • wykorzystywać programy komputerowe do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw
 • prowadzić sprawy kadrowo – płacowe
 • tworzyć biznesplany
 • dokonywać analiz ekonomicznych
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki
 • stosować przepisy prawa w prowadzeniu działalności,
 • stosować zasady  kultury i etyki zawodu.

 

 

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

EKA.04.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej  ( pod koniec II semestru klasy III)

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (pod koniec I semestru klasy V)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 

 1. w biurach rachunkowych
 2. w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 3. w bankach
 4. w urzędach skarbowych
 5. w instytucjach ubezpieczeniowych
 6. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

       

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Czego się nauczysz?

 • poznasz sprzęt rolniczy wykorzystywany do produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ogrodniczej,
 • nauczysz się prawidłowej eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,
 • dowiesz się, jak prawidłowo wykonywać prace rolnicze?

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego,
 • własne gospodarstwo rolne.

 

 

Fryzjer

 

Czego się nauczysz?

 • podstaw fryzjerstwa,
 • technik i technologi fryzjerskich,
 • elementów stylizacji.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • zakłady fryzjerskie,
 • własna działalność.

 

 

Sprzedawca

 

Czego się nauczysz?

 • profesjonalnej obsługi klienta.
 • obsługi kas i urządzeń fiskalnych,
 • zasad związanych z inkasem należności,
 • wystawiania dokumentów sprzedażowych, magazynowych i księgowych,
 • przygotowania towarów do sprzedaży,
 • prawidłowej wyceny i oznakowania towarów,
 • zasad rozmieszczania towarów,
 • sporządzania inwentaryzacji i reklamacji w punktach handlowych,
 • organizacji i technik sprzedaży oraz form sprzedaży,
 • obsługi programów magazynowo-sprzedażowych,
 • stosowania zasad prawa podatkowego.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • sklepy, centra handlowe, galerie,
 • własna działalność.

 

 

Cukiernik

 

Czego się nauczysz?

 • wytwarzania ciast, ciasteczek, tortów, lodów i deserów,
 • wykorzystania kulinarnej pasji i własnej wyobraźni w przygotowaniu deserów.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • cukiernie,
 • restauracje,
 •  hotele,
 •  manufaktury słodyczy.

 

Piekarz

 

Czego się nauczysz?

 • przygotowania ciasta,
 • wypieku wszelkiego rodzaju wyrobów piekarskich: chlebów, bułek, rogali, chałek.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • zakłady piekarskie,
 • duże markety,
 • produkcja rzemieślnicza w domu.

 

 

Elektryk

 

Czego się nauczysz?

 • montażu maszyn i urządzeń elektrycznych,
 •  uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • zakłady przemysłowe (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.),
 • warsztaty naprawcze urządzeń elektrycznych,
 • serwisy.

 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

 

Czego się nauczysz?

 • montażu instalacji i urządzeń sanitarnych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
 • montażu przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach,
 • definiowania i usuwania przyczyn awarii i niedrożności,
 • wykonywania prac demontażowych,
 • nadzorowania eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym czynnych instalacji sanitarnych.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • firmy budowlane i instalacyjne,
 •  warsztaty rzemieślnicze, remontowo-montażowe,
 •  administracjach domów mieszkalnych,
 • własna działalność gospodarcza.

 

 

Murarz – tynkarz

 

Czego się nauczysz?

 • organizowania, użytkowania i likwidacji stanowiska pracy robót murarskich i tynkarskich oraz czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
 • rozróżniania i dobierania materiałów budowlanych murarskich i tynkarskich (podstawowych i pomocniczych) oraz składowania i transportowania ich na stanowisko pracy,
 • posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym niewymagającym dodatkowych uprawnień,
 • czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych,
 • wykorzystywania norm i instrukcji,
 • wykonywania robót murarskich i tynkarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
 • wykonywania pomocniczych czynności ogólnobudowlanych w tym remontowych, rozbiórkowych i naprawczych,
 • wykonywania przedmiarów, pomiarów inwentaryzacyjnych i obmiarów robót murarskich i tynkarskich,
 • sporządzania zapotrzebowania i rozliczania materiałów dotyczące stanowiska pracy,
 • oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót,
 • komunikowania się i współpracy z zespołem na budowie,
 • wykorzystywania znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy (jako pracownik najemny i jako samodzielny przedsiębiorca).

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • małe i średnie firmy budowlane,
 • rzemieślnicze warsztaty remontowo-budowlane,
 • własna działalność gospodarcza.

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Czego się nauczysz?

 • montażu suchej zabudowy,
 • robót malarsko-tapeciarskich,
 • robót posadzkarskich i okładzinowych,
 • przeprowadzania konserwacji i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • małe i średnie firmy budowlane na stanowiskach posadzkarskich, tynkarskich, okładzinowych, malarsko-tapeciarskich, murarskich, stolarskich, szklarskich,
 • rzemieślnicze warsztaty remontowo-budowlane,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Rolnik

 

Czego się nauczysz?

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa,
 • poznasz przepisy bhp.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • własne gospodarstwo rolne,
 • będziesz mógł zakupić ziemię rolną.

 

 

Stolarz

 

Czego się nauczysz?

 • czytania i analizy rysunków technicznych,
 • sporządzania szkiców roboczych wyrobów, połączeń i złączy stolarskich,
 • dobierania i przygotowania do obróbki ręcznej i maszynowej drewna, tworzyw drzewnych oraz materiałów pomocniczych,
 • przygotowania do pracy narzędzi, obrabiarek i urządzeń,
 • wykonania obróbki ręcznej i maszynowej przez suszenie, skrawanie, klejenie, wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich,
 • kwalifikowania wyrobów stolarskich do naprawy,
 • dobierania techniki napraw, renowacji i konserwacji.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • zakłady stolarskie,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Tapicer

 

Czego się nauczysz?

 • czytania i analizowania rysunków technicznych,
 • sporządzania szkiców roboczych wyrobów tapicerowanych, połączeń i złączy stolarskich itp.,
 • wykonywania napraw uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów,
 • dobierania tkanin i innych materiałów pokryciowych,
 • przygotowania do pracy narzędzi, obrabiarek i urządzeń.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • zakłady tapicerskie,
 • własna działalność gospodarcza.

 

 

Ślusarz

 

Czego się nauczysz?

 • ręcznej lub ręczno-maszynowej obróbki metali,
 •  budowy, konserwacji i naprawy prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • ślusarz z reguły pracuje indywidualnie.

 

Kucharz

 

Czego się nauczysz?

 • sporządzania potraw i napojów,
 • ekspedycji potraw i napojów.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • lokale gastronomiczne,
 • własna działalność gospodarcza.

 

 

Mechanik samochodowy

 

Czego się nauczysz?

 • naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • diagnostyki samochodowej.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • stacje obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
 • salony sprzedaży samochodów i instytucje zajmujące się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmy zajmujące się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

 

Lakiernik samochodowy

Czego się nauczysz?

 • naprawy i eksploatacji nadwozi pojazdów samochodowych,
 •  oceny stanu powłok ochronno-dekoracyjnych.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • serwisy samochodowe,
 • zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
 •  zakłady gdzie występują malarnie, lakiernie bez względu na branżę gospodarczą,
 • salony sprzedaży środków do konserwacji dekoracji pojazdów i konstrukcji,
 • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Czego się nauczysz?

 • naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • diagnostyki samochodowej.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • stacje obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
 • salony sprzedaży samochodów i instytucje zajmujące się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmy zajmujące się ogólnie elektryką motoryzacyjną czy przemysłową po krótkim przeszkoleniu.

 

        

KSZTAŁCIMY W KAŻDYM ZAWODZIE!!!!

 

 

Korzyści dla Ciebie:

 • możesz  znaleźć zatrudnienie na lokalnym rynku pracy
 •  masz  możliwość kontynuacji nauki w Szkole Branżowej II Stopnia.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)