strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Karbowska 29


CKZiU
ul. Karbowska 29
87- 300 Brodnica
tel. 56 498-49-01
Oferujemy wysoki standard nauczania oraz szeroki wachlarz kierunków.

Zawody strzeleckie

6 listopada br. uczestnicy 2-1 Hufca Pracy w Brodnicy uczestniczyli w zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane z inicjatywy Rady Młodzieży.  Zawody odbyły się w strzelnicy w budynku Ligi Ochrony Kraju, czuwali nad nimi profesjonalni instruktorzy. Na wstępie młodzież przeszła szkolenie, zapoznała się z obsługą broni i zasadami bezpieczeństwa. Następnie w kilkuosobowych grupach uczestnicy – po kilku strzałach próbnych – stanęli do rywalizacji, która polegała na oddaniu dziesięciu strzałów do dwóch tarcz. Po zsumowaniu punktów najlepszym strzelcem okazał się Adam Naguszewski, tuż za nim Jan Chojnacki i Paweł Lawrenc.

Spotkanie zostało zorganizowane przez 2-1 HP we współpracy z LOK-iem i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

26 października br. w CKZiU w Brodnicy odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w następujących blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, gastronomia, architektura krajobrazu. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 60 zadań, a w II części – praktycznej - wykonywali trzy zadania.

Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:

Nowakowski Wojciech – blok produkcja roślinna

Grotkowski Rafał – blok produkcja zwierzęca

Karpiński Michał – blok mechanizacja rolnictwa

Januczek Monika – blok gastronomia

Mazur Mateusz – blok architektura krajobrazu.

Etap okręgowy odbędzie się w dniach 12 – 13 kwietnia 2019r. Szkolny etap Olimpiady – teoretyczny i praktyczny – przeprowadzili nauczyciele przedmiotów zawodowych: panie Hanna Jarzynka, Izabela Cieszyńska, Monika Lewińska – Goźlińska, Anna  Rumińska, Joanna Zdrojewska oraz pan Wiesław Siennicki.

Młodzież na "Dywizjonie 303"

18 października br. uczniowie klas : 1TMR, 2 TŻ, 3TRC obejrzeli w Brodnickim Domu Kultury film pt. „Dywizjon 303”.

Film powstał na podstawie książki A. Fiedlera. Przedstawia on historię polskich pilotów i rolę, jaką odegrali w bitwie o Anglię, trafnie podsumowaną słowami Winstona Churchilla: „ Nigdy w dziejach ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym.” Film przybliżył też młodzieży postać ppłk. Jana Zumbacha, który mieszkał między innymi w Bobrowie. Tutaj spędził swoje młodzieńcze lata i właśnie tu zrodziła się jego pasja latania. „Wielkie umiejętności polskich pilotów i ich niezwykły patriotyzm będą dla nas przykładem. Zaś świetne efekty specjalne i dźwięki karabinów pozostaną na długo w naszej pamięci” - oto refleksje naszej młodzieży po obejrzeniu filmu. Wyjście na film zorganizowała pani Zofia Łapkiewicz, a opiekę nad młodzieżą sprawowali panowie: Wiesław Siennicki, Jarosław Tomasz, Jacek Kowalski.

Spotkanie autorskie

18 października br. w bibliotece szkolnej CKZiU przy ul. Karbowskiej odbyła się prezentacja części dorobku artystycznego nauczycielki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, pani Jolanty Motylińskiej.

Pani J. Motylińska jest malarką, ilustratorką i autorką książeczek z wierszami dla dzieci. Na spotkanie z nią przybyli do biblioteki CKZiU uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy z wychowawcami, panią Elżbietą Kupczyk i panią Ewą Dudzińską. Pani Motylińska czytała dzieciom swoje wiersze i rozmawiała z nimi. Na spotkanie przygotowała też różne zagadki, zadania i zabawy muzyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci.

 

Wycieczka do Torunia

19 października 2018 roku uczniowie klasy I d Szkoły Branżowej w CKZiU, będący jednocześnie uczestnikami Hufca Pracy w Brodnicy, wzięli udział w wycieczce do Torunia. Wspólny wyjazd miał na celu zintegrowanie młodzieży, dla której rok szkolny 2018/2019 jest pierwszym rokiem zarówno w nowej szkole, jak i w Hufcu. Pierwszym punktem programu wycieczki była wizyta w Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej, gdzie młodzież miała okazję poznać losy Polek walczących na frontach II wojny światowej oraz postać samej gen. Zawadzkiej – wspaniałej patriotki, bohaterki wojennej i wielkiego społecznika. Ponadto uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat: Kobiety- symbole w walce o niepodległość Polski. Na zakończenie wizyty w Fundacji wszyscy otrzymali znaczki z symbolem Polski Walczącej. Jego autorka – Anna Smoleńska - była jedną z wymienionych podczas prezentacji kobiet – symboli.

Po zajmującej lekcji patriotyzmu nastąpił czas na rekreację i zabawę w parku trampolin Jump Arena. Pod okiem czujnych instruktorów każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności w skakaniu na trampolinach, bardziej odważni korzystali ze strefy sportowej, pozostali świetnie bawili się w części rekreacyjnej. Wycieczkę zakończył obiad w stołówce Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu.

Pasowanie na uczniów rzemiosła

10 października br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Branżowej I stopnia na uczniów rzemiosła.

Uroczystość - wspólne przedsięwzięcie CKZiU oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Brodnicy – odbyła się w auli na ulicy Karbowskiej. Wśród gości byli między innymi: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Ryszard Bober, Starosta Brodnicki, Piotr Boiński, Wicestarosta, Mariusz Klonowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Czajkowski, członkowie brodnickiego Cechu ze Starszym Cechu, Janem Lewandowskim, przedstawiciele brodnickiego OHP oraz lokalni pracodawcy. W roku szkolny 2018/2019 w CKZiU funkcjonuje sześć klas pierwszych Szkoły Branżowej I stopnia, w pięciu spośród nich młodzież uczy się zawodów rzemieślniczych. Reprezentanci tych klas złożyli ślubowanie na sztandar Cechu Rzemiosł Różnych w Brodnicy, a po nim nastąpiła najważniejsza część uroczystości, czyli pasowanie na ucznia rzemiosła. Wszyscy uczniowie dostąpili zaszczytu pasowania Szablą Kilińskiego, czyli najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym, oraz odebrali legitymacje ucznia – rzemieślnika.

Dyrektor CKZiU, Jacek Gniadkowski, pogratulował uczniom przyjęcia do grona rzemieślników i wyboru szkoły, w której można nauczyć się trudnej, ale cennej rzeczy – umiejętności zawodowych. Po ceremonii pasowania goście oraz uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat Cechu Rzemiosł Różnych w Brodnicy oraz program artystyczny. Uroczystość poprowadził pan Krzysztof Suchorab, program artystyczny. przygotowały panie Małgorzata Wróblewska i Dorota Katolicka, autorem prezentacji multimedialnej był pan Jacek Kisicki. Nad przebiegiem całego przedsięwzięcia czuwała Dyrekcja CKZiU(dyr. Jacek Gniadkowski, dyr. Violetta Sternicka – Twarogowska, dyr. Andrzej Wiśniewski) oraz wychowawcy klas: klasa I a – p. Paweł Sternicki; klasa  I b – p. Anita Głodowska; klasa  I c – p. Maria Czupryńska; klasa I d – p. Ewelina Teska; klasa I e – p. Izabela Cieszyńska; klasa I f – p. Jerzy Tomasz. 

Pasowanie na uczniów rzemiosła stało się już piękną tradycją szkoły. Istotą tej ceremonii jest przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów rzemiosła, ale jest to również doskonała okazja do pokazania wartości pracy, podkreślenia rangi szkół, które wspólnie z pracodawcami przygotowują młodzież do wykonywania zawodu.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)