strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Karbowska 29


Jesteś tutaj: Strona główna >> POWER >> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Praktyka najlepszą nauką ! - europejskie staże zawodowe

 

 

Kolejna edycja staży dotyczy 24 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie chętni do odbycia stażu zobowiązani są do dostarczenia wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, dołączonych do niniejszego ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2019 r. Formularze należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Karbowskiej.
 

 

 

W dniu 26.02.2019 r. odbyło sie posiedzenie Komisji rekrutacyjnej dla uczniów wyjeżdżających na staż zawodowy do Portugalii w ramach projektu ERASMUS+ szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych w terminie 06-31.05 2019 r. Decyzją Komisji sporządzono

 

LISTĘ PODSTAWOWĄ UCZNIÓW

KLASY III ORGANIZACJI REKLAMY, NA KTÓRĄ ZAKWALIFIKOWALI SIĘ UCZNIOWIE:

 1. Aranowska Monika Sandra
 2. Barczak Dominika
 3. Dąbrowska Wiktoria
 4. Kaczyńska Weronika
 5. Kowalewska Nikolina
 6. Krajewska Dominika
 7. Manerowska Oliwia
 8. Piotrkowski Cezary
 9. Prusak Martyna
 10. Rucińska Sandra
 11. Sadowska Jagoda
 12. Sosińska Milena
 13. Wróblewska Aleksandra
 14. Zakrzewska Joanna
 15. Zielińska Marta

 

oraz

LISTĘ REZERWOWĄ UCZNIÓW

KLASY III TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY, NA KTÓRĄ ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ

 1. Gajda Julia

 

Rozpoczynamy ostatni już nabór do projektu ERASMUS+ szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór na staż do Portugalii, planowany  w terminie  06-31.05. 2019 r., prowadzony będzie wśród uczniów klasy trzeciej technikum organizacji reklamy. Formularz rekrutacyjny wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany (w przypadku osób niepełnoletnich również przez rodzica/prawnego opiekuna) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 r. do sekretariatu CKZ i U w Brodnicy przy ul. Karbowskiej 29.

Poniżej zamieszczamy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz formularz zgłoszeniowy.

W dniu 29.10.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej dla uczniów wyjeżdzających na staż zawodowy do Portugalii

w terminie 2019-02-11-2019-03-01.

Decyzją Komisji sporządzono

 

LISTĘ PODSTAWOWĄ UCZNIÓW

 

KLASY III TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO, NA KTÓRĄ ZAKWALIFIKOWALI SIĘ UCZNIOWIE:

 

 

 1. Cieszyński Adam

 2. Frącek Bartłomiej

 3. Kreński Damian Kacper

 4. Krusińska Natalia

 5. Leśniewski Bartosz

 6. Makowski Mateusz

 7. Orłowski Jakub

 8. Pniewski Daniel Paweł

 9. Rezmer Artur Aleksander

 10. Tęgowski Adam

 11. Tomella Sławomir

 12. Trendowicz Jakub

 13. Wasielewski Krzysztof

 14. Wroński Patryk

 

 

oraz

 

LISTĘ REZERWOWĄ UCZNIÓW

 

KLASY III TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO, NA KTÓRĄ ZAKWALIFIKOWALI SIĘ UCZNIOWIE:

 

 

 1. Bytner Mateusz

 2. Sikorski Kacper

 3. Szmagaj Józef Łukasz

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przystępuje do realizacji kolejnego projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o nazwie Praktyka najlepszą nauką ! - europejskie staże zawodowe  finansowanym w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Projekt: "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  Projekt skierowany jest do 66 uczniów w wieku 16-18 lat, naszej szkoły kształcących się na kierunkach technik: informatyk (14 osób),  technik żywienia i usług gastronomicznych (24 osoby), technik logistyk (14 osób), technik mechatronik (14 osób).

Uczestnikami  w opisywanym projekcie będą uczniowie  uczący się w III klasach w/w kierunków kształcenia .

 

Uczestnictwo w projekcie ma w efekcie doprowadzić do:

 • poprawy przekazywania i zdobywania wiedzy,
 • poszerzenia horyzontów uczniów,
 • poszerzenia możliwości rozwoju zawodowego uczniów,
 • wzmocnienie i uatrakcyjnienia wizerunku szkoły,
 • poszerzenia bazy partnerów o instytucje europejskie.

 

Na czym przede wszystkim skorzystają nasi uczniowie? Wymiernymi efektami udziału uczniów w projekcie, będą:

 • uzyskanie przez uczniów dokumentu EUROPASS MOBILNOŚĆ
 • zwiększenie kompetencji w zakresie j. angielskiego, w tym branżowego
 • wzrost poziomu kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • wzrost poziomu posiadanych kompetencji społecznych

 

Koordynatorem projektu jest Pan Mirosław Wołojewicz.

 

Informacje na temat rekrutacji i warunków uczestnictwa w projekcie umieszczone zostały w regulaminie rekrutacji.

 

Nabór na pierwszy wyjazd Portugalia - luty 2019  kierowany jest do uczniów technikum informatycznego.

Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (również przez rodziców/prawnych opiekunów) należy złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Mazurskiej 29 w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2018 r.

W dniu 08.10.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej dla uczniów wyjeżdzających na staż zawodowy do Hiszpanii w terminie 2019-01-14-2019-02-08. Decyzją Komisji sporządzono

 

LISTĘ PODSTAWOWĄ UCZNIÓW

 

KLASY III i II TECHNIKUM ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH, NA KTÓRĄ ZAKWALIFIKOWALI SIĘ UCZNIOWIE:

 

 1.  Czupryńska Karolina
 2. Frahs Aleksandra
 3. Karaśkiewicz Joanna
 4. Kaszyńska Kinga
 5. Krajnik Natalia
 6. Kotarska Angelika
 7. Kozicki Dawid
 8. Kruszkowska Monika
 9. Ostrowska Klaudia
 10. Pankowski Adam
 11. Pawłowska Marlena
 12. Podolska Agnieszka
 13. Przybylska Natalia
 14. Sikorska Joanna
 15. Szefler Monika

oraz

 

LISTĘ REZERWOWĄ UCZNIÓW

 

KLASY III i II TECHNIKUM ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH, NA KTÓREJ ZNALAZŁY SIĘ UCZENNICE

 

 1. Błażejewska Iwona
 2. Frahs Martyna
 3. Marczak Paulina
 4. Steinborn Paulina

Rozpoczynamy kolejny nabór do projektu ERASMUS+ szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór na staż do Hiszpanii  w terminie 2019-01-14-2019-02-08 prowadzony będzie wśród uczniów klasy trzeciej technikum żywienia i usług gastronomicznych.

 

Formularz rekrutacyjny wypełniony, wydrukowany i podpisany (w przypadku osób niepełnoletnich również przez rodzica/prawnego opiekuna) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2018 r. do sekretariatu CKZ i U w Brodnicy przy ul. Karbowskiej 29.

 

Poniżej zamieszczamy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz formularz zgłoszeniowy.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

LISTA RANKINGOWA PODSTAWOWA UCZNIÓW

KLASY III i II TECHNIKUM HOTELARSKIEGO ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYCIA STAŻY ZAWODOWYCH W PORTUGALII

W TERMINIE 02.07- 27.07.2018 r.

 

 

 

 1. Betlejewska Ewelina
 2. Brzóskiewicz Zuzanna
 3. Ciecierska Eliza
 4. Chyczewska Katarzyna
 5. Czapiewska Agata
 6. Jadzińska Aleksandra
 7. Jankowska Monika
 8. Ostrowska Magdalena
 9. Prokopczyk Oliwia
 10. Szostakowska Sylwia
 11. Wajc Aleksandra
 12. Wilkanowska Aniela
 13. Witkowska Paulina
 14. Wiśniewska Natalia
 15. Zielińska Mirella

 

 

LISTA RANKINGOWA REZERWOWA UCZNIÓW

KLASY III TECHNIKUM EKONOMICZNEGO ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYCIA STAŻY ZAWODOWYCH W PORTUGALII

W TERMINIE 02.07- 27.07.2018 r.

 1. Koperwas Dominika
 2. Otręba Magdalena
 3. Pankowska Alicja

 

 

Rozpoczynamy kolejny nabór do projektu ERASMUS+ szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór na staż w Portugalii w terminie 2018-07-02 -2018-07-27 prowadzony będzie wśród uczniów klas trzecich technikum hotelarskiego.

 

Formularz rekrutacyjny wypełniony, wydrukowany i podpisany (w przypadku osób niepełnoletnich również przez rodzica/prawnego opiekuna) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2018 r. do sekretariatu CKZ i U w Brodnicy przy ul. Karbowskiej.

 

Poniżej zamieszczamy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz formularz zgłoszeniowy.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

A tak było w Walencji
www.walencja2017.tk

 

4 lutego 2018 roku jest początkiem końca projektu „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem" - staże zawodowe nauką przez doświadczenie, finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Tego dnia na staż zagraniczny do Portugalii wylatuje ostatnia grupa uczniów – technik logistyk. Kim są ci uczniowie? Zobaczmy i posłuchajmy: PORTUGALIA

WYNIKI REKRUTACJI NA STAŻ ZAGRANICZNY DO HISZPANII

 

LISTA PODSTAWOWA

 

 

 1. Aleksandrowicz Marta
 2. Barańska Angelika
 3. Domżalska Patrycja
 4. Kabacińska Klaudia
 5. Kalisz Jan
 6. Krajewska Natalia
 7. Manelska Natalia
 8. Marciniak Klaudia
 9. Michałkiewicz Kamila
 10. Moszczyński Dariusz
 11. Piotrowska Sandra
 12. Płocharski Arkadiusz
 13. Stankowska Izabela
 14. Stypułkowska Wioletta
 15. Wysocka Klaudia

 

LISTA REZERWOWA

 

 1. Cześnik Wiktoria
 2. Rykaczewska Klaudia
 3. Szlachta Patrycja
 4. Zyra Adrianna

 

 

UWAGA!

UCZNIOWIE, KTÓRZY W WYNIKU REKRUTACJI ZNALEŹLI SIĘ NA LIŚCIE PODSTAWOWEJ, PRZYCHODZĄ WRAZ Z RODZICEM NA SPOTKANIE W DNIU 13 LISTOPADA 2017 r. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 16.00 DO AULI SZKOLNEJ CKZ i U PRZY ULICY MAZURSKIEJ 28.

 

NIEOBECNOŚĆ NA SPOTKANIU OZNACZA WYKREŚLENIE Z LISTY PODSTAWOWEJ.

 

Rozpoczynamy kolejny nabór do projektu ERASMUS+ szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór na staż w Hiszpanii w terminie 2018-01-29-2018-02-23 prowadzony będzie wśród uczniów klas trzecich technikum ekonomicznego.

 

Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2017 r. do sekretariatu CKZ i U w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 28.

 

Poniżej zamieszczamy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz formularz zgłoszeniowy.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Koordynator projektu- Mirosław Wołojewicz

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przystępuje do realizacji kolejnego projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o nazwie „ERASMUS+ szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych”

Edycja projektu przewidziana jest na dwa lata i potrwa do lipca 2019 r. W tym czasie 60 uczniów naszej szkoły skorzysta z możliwości odbycia jednomiesięcznych staży zagranicznych w Hiszpanii i Portugalii.

 

Uczestnictwo w projekcie ma w efekcie doprowadzić do:

 • poprawy przekazywania i zdobywania wiedzy,
 • poszerzenia horyzontów uczniów,
 • poszerzenia możliwości rozwoju zawodowego uczniów,
 • wzmocnienie i uatrakcyjnienia wizerunku szkoły,
 • poszerzenia bazy partnerów o instytucje europejskie.

Na czym przede wszystkim skorzystają nasi uczniowie? Wymiernymi efektami udziału uczniów w projekcie, będą:

 • uzyskanie przez uczniów dokumentu EUROPASS MOBILNOŚĆ
 • zwiększenie kompetencji w zakresie j. angielskiego, w tym branżowego
 • wzrost poziomu kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • wzrost poziomu posiadanych kompetencji społecznych

 

Wsparciem projektowym, w tej edycji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój objętych zostanie po 15 uczniów z klasy III Technikum Ekonomicznego i Hotelarskiego w 2018 r. oraz po 15 uczniów z obecnych klas II Technikum Żywienia i usług gastronomicznych i Technikum Organizacji Reklamy w 2019 r.

Koordynatorem projektu jest pan Mirosław Wołojewicz.

Informacje na temat rekrutacji i warunków uczestnictwa w projekcie będą zamieszczane na stronie internetowej w zakładce Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Prosimy o śledzenie wiadomości.

Dnia 25 października 2017 r. w auli CKZ i U przy ulicy Mazurskiej 28 odbyło się spotkanie, na którym uczestnicy staży w Portugalii i Hiszpanii- uczniowie technikum budownictwa i mechatronicznego zrelacjonowali swój pobyt w tych krajach i zdobyte, w ramach praktyk, doświadczenia. Spotkanie odbyło się przy udziale Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy Stanisława Czajkowskiego, Dyrektora CKZ i U Jacka Gniadkowskiego, Koordynatora projektu Mirosława Wołojewicza, opiekunów grup Marka Betlejewskiego i Alicji Rumińskiej, uczniów technikum logistycznego, którzy wyjeżdżają na staż do Portugalii jako ostatnia grupa tego projektu a także uczniów techników: ekonomicznego, hotelarskiego, żywienia i usług gastronomicznych oraz organizacji reklamy, którzy wyjadą na staże w ramach kolejnego projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończyliśmy rekrutację do ostatniego w tym projekcie wyjazdu uczniów na staż do Portugalii. Poniżej wyniki rekrutacji w kolejności alfabetycznej.

 

LISTA PODSTAWOWA

 

 1. Banacka Karolina
 2. Chmielewska Marta
 3. Domżalska Karolina
 4. Florkiewicz Lidia
 5. Grzywacz Martyna
 6. Gutowska Klaudia
 7. Kłyza Katarzyna
 8. Lewandowska Katarzyna
 9. Nasiłowska Julita
 10. Piotrowska Wiktoria
 11. Sontowska Ewelina
 12. Szpakowska Magdalena
 13. Tarantowicz Marian
 14. Wnuk Michał
 15. Zaręba Kamila Magdalena

 

 

LISTA REZERWOWA

 

 1. Dąbrowski Jonatan
 2. Domagalska Magdalena

Kim są uczniowie jadący na staż do Hiszpanii? Popatrzmy i posłuchajmy."

Link z prezentacją: 

https://drive.google.com/open?id=0BxLJK1K0zdvSQ3lpUVFuLW03T00

 

 

 

Rozpoczynamy kolejny nabór do projektu „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem" - staże zawodowe nauką przez doświadczenie, finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Nabór prowadzony będzie wśród uczniów klas trzecich technikum logistycznego.

 

Poniżej zamieszczamy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz formularz zgłoszeniowy, które trzeba dostarczyć do sekretariatu CKZiU w Brodnicy, ul. Mazurska 28 w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Regulamin

A tak było w Walencji"
www.walencja2017.tk

 

W dniach 1-29 lipca 2017 swoje praktyki zawodowe w ramach projektu "Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem" odbyła grupa 15 uczniów technikum budowlanego. 4 tygodnie spędzone w słonecznej Portugalii przyniosły mnóstwo nowych wrażeń i  niezapomnianych przygód. Poniżej link do codziennych vlogów przygotowywanych na bieżąco przez opiekuna grupy, p. Marka Betlejewskiego.

https://www.youtube.com/channel/UC5hQyd3YIumCPJV5Nx8S8Bw/videos

Kim są uczniowie jadący na staż do Hiszpanii? Popatrzmy i posłuchajmy.

kliknij by zobaczyć prezentację

 

 

Zobaczmy i posłuchajmy co mówią o sobie uczniowie wyjeżdżający w lipcu na staż do Portugalii.

https://www.youtube.com/watch?v=cIP-wXYq-RE&t=1s
 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ O ZAKWALIFIKOWANIU UCZNIÓW TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DO ODBYCIA STAŻY ZAWODOWYCH W HISZPANII W TERMINIE 29 LIPCA – 26 SIERPNIA 2017 r.


 

LISTA PODSTAWOWA

Argalski Damian

Białkowska Magdalena

Buńka Wojciech

Cholewczyński Łukasz

Gutowski Marcin

Łapkiewicz Łukasz

Komosiński Jakub

Lewandowski Kamil

Lewandowski Maciej

Myśliński Rafał

Płachta Michał

Stankowski Jakub

Szynkowski Adam

Tarka Artur

Żulewski Marcin

 

LISTA REZERWOWA

 

Gadziński Marcin

Luliński Artur

Ziółkowski Bartosz

Górzyński Patryk

 


Kolejny nabór za nami. Poniżej decyzja Komisji Rekrutacyjnej, kwalifikującej uczniów do wyjazdu na staż do Portugalii w dniach 1-29 lipca 2017 roku.

 

Lista osób zakwalifikowanych na staż do Portugalii

 

 


Grupa biorąca udział w projekcie pod nazwą "Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem" dotarła do Grenady w Hiszpanii w nocy z 29 na 30 stycznia 2017 roku. Podróż była długa i męcząca, ale warta poświęcenia. W załączonym fotoblogu można śledzić codzienne zmagania uczniów.

http://rebweb.pl

 

 


 

W najbliższą niedzielę pierwsza grupa realizująca projekt pod nazwą: "Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem" - staże zawodowe nauką przez doświadczenie w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, wyjedzie na staże zagraniczne do Hiszpanii. Opiekunem ich przygody będzie Pan Arkadiusz Nagórski, nauczyciel języka angielskiego naszej szkoły. Życzymy powodzenia, wielu wrażeń i nowych doświadczeń oraz umiejętności przygotowujących do zawodu.

 

 

      Rozpoczynamy kolejny nabór do projektu „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem" - staże zawodowe nauką przez doświadczenie. finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

      Nabór prowadzony będzie wśród uczniów klas trzecich technikum budownictwa i mechatroniki.

 

Poniżej zamieszczamy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Regulamin

Koordynator projektu- Mirosław Wołojewicz


Uczestnicy projektu, postanowili zaprezentować kraj i region swojego pobytu na stażu. Zobaczmy co ich czeka poza zajęciami.

Kliknij by zobaczyć prezentację: Andaluzja


KIM SĄ, JACY SĄ – UCZESTNICY PROJEKTU O SOBIE

 

Uczniowie wyjeżdżający na staż do Hiszpanii postanowili zaprezentować się swoim przyszłym pracodawcom. Popatrzmy i posłuchajmy.

 

Link do prezentacji grupy: https://www.youtube.com/watch?v=0VDqtTYgSAw


 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ O ZAKWALIFIKOWANIU UCZNIÓW KLASY III TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO DO ODBYCIA STAŻY ZAWODOWYCH W HISZPANII

W TERMINIE 29 STYCZNIA- 25 LUTEGO 2017 r.

LISTA PODSTAWOWA

 1. Joanna Wasik
 2. Paweł Leśniewski
 3. Mateusz Jastrzębski
 4. Mateusz Manerowski
 5. Dariusz Witkowski
 6. Mateusz Ziółkowski
 7. Weronika Górna
 8. Michał Kowalski
 9. Karol Płocharski
 10. Robert Sulej
 11. Dominik Golubski
 12. Mateusz Papis
 13. Mateusz Czyszewski
 14. Konrad Falkowski
 15. Szymon Suchorab

LISTA REZERWOWA

 1. Dawid Płocharski
 2. Karolina Nadolska
 3. Jakub Gorgoń

Uczniowie klasy III Technikum Informatycznego, którzy chcą zgłosić chęć udziału w stażu zagranicznym w Hiszpanii, trwającym od 29.01.2016 do 25.02.2016 roku, zobowiązani są do wypełnienia poniższych dokumentów:

Uwaga uczniowie, zmodyfikowany Regulamin i Formularz zgłoszeniowy uczestnika:

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Oświadczenie uczestnika

Regulamin

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2016 r.:

w wersji papierowej do sekretariatu szkoły na ul. Mazurskiej 28

w wersji elektronicznej na adres internetowy koordynatora projektu p. Mirosława Wołojewiczamwolojewicz@ckziubrodnica.pl

Formularz Rekrutacji Wewnętrznej należy wypełnić tylko w części A

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z koordynatorem projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej- mwolojewicz@ckziubrodnica.pl


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przystępuje do realizacji projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Edycja projektu przewidziana jest na dwa lata i potrwa do czerwca 2018 r. W tym czasie 60 uczniów naszej szkoły skorzysta z możliwości odbycia jednomiesięcznych staży zagranicznych w Hiszpanii i Portugalii.

          

  Naszymi partnerami, którzy stworzą możliwości ich odbycia są:

 1. EUROPROYECTOS ERASMUS+ - hiszpańska firma szkoleniowa oraz agencja pośrednicząca, która przyjmuje m.in. stażystów   w Andaluzji na południu Hiszpanii, a dokładniej w Granadzie, Kordobie i Martos (Jaén), gdzie znajdują się siedziby firmy.
 2. Intercultural Association Mobility Friends - organizacja pozarządowa z siedzibą w Barcelos w Portugalii, która promuje i wspiera wymiany międzynarodowe w ramach programów mobilności.

 

Uczestnictwo w projekcie ma w efekcie doprowadzić do:

 1. poprawy  przekazywania i zdobywania wiedzy,
 2. poszerzenia horyzontów uczniów,
 3. poszerzenia możliwości rozwoju zawodowego uczniów,
 4. wzmocnienie i uatrakcyjnienia wizerunku szkoły,
 5. poszerzenia bazy partnerów o instytucje europejskie.

Na czym przede wszystkim skorzystają nasi uczniowie? Wymiernymi efektami udziału uczniów w projekcie, będą:

 • uzyskanie przez uczniów dokumentu EUROPASS CV i EUROPASS MOBILNOŚĆ
 • zwiększenie kompetencji w zakresie j. angielskiego, w tym branżowego
 • wzrost poziomu kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • wzrost poziomu posiadanych kompetencji społecznych

 

            Wsparciem projektowym, w tej edycji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój objętych zostanie po 15 uczniów z klasy III Technikum Informatycznego, Budowlanego, Mechatronicznego w 2017 r. oraz grupa 15 uczniów z obecnej klasy II Technikum Logistycznego w 2018 r.

             Koordynatorem  projektu jest pan Mirosław Wołojewicz.

            Informacje na temat rekrutacji i warunków uczestnictwa w projekcie będą zamieszczane na stronie internetowej w zakładce Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Prosimy o śledzenie wiadomości.

 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)