strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Mazurska 28


Jesteś tutaj: Strona główna >> Egzaminy

Egzaminy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe – rok szkolny 2018/2019

Zawód,
symbol cyfrowy zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Forma

egzaminu

Czas egzaminu

 

Termin egzaminu

TB

technik budownictwa

311204

B.16

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

w

180

Klasa 3

semestr 1

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

d

Klasa 3

semestr 2

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

dk

Klasa 4

Semestr 2

TE

technik ekonomista

331403

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności
w organizacji

dk

180

Klasa 3

semestr 2

A.36

Prowadzenie rachunkowości

dk

Klasa 4

semestr 2

TH

technik handlowiec

522305

A.18

Prowadzenie sprzedaży

w

150

Klasa 3

semestr 1

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

dk

180

Klasa 4

semestr 2

TI

technik informatyk

351203

E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

wk

150

Klasa 2

semestr 2

E.13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami

wk

Klasa 3

semestr 2

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

dk

Klasa 4

semestr 2

TL

technik logistyk

333107

A.30

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

d

120

Klasa 2

semestr 2

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

d

Klasa 3

semestr 2

A.32

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

d

Klasa 4

semestr 2

TM

technik mechatronik

311410

E.3

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

w

180

Klasa 3

semestr 1

E.18

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

d

Klasa 3

semestr 2

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych

dk

Klasa 4

semestr 2

TOR

technik organizacji reklamy

333906

A.26

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

dk

120

Klasa 2

semestr 2

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

dk

180

Klasa 4

semestr 2

TMRiA

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

311515

M.01

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

w 120

Klasa 2

semestr 2

M.02

Organizacja techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

w

Klasa 3

semestr 2

M.43

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

d

Klasa 4

semestr 1

TMR

technik mechanizacji rolnictwa

311512

M.01

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

w 120

Klasa 2

semestr 1

M.02

Organizacja techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

w

Klasa 3

semestr 2

M.43

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

d

Klasa 4

semestr 1

TH

technik hotelarstwa

422402

T.11

Planowanie i realizacja usług w recepcji.

d 150

Klasa 3

semestr 2

T.12

Obsługa gości w obiekcje świadczącym usłui hotelarskie.

d

Klasa 4

semestr 1

TCPG

technik cyfrowych procesów graficznych

311911

A.54

Przygotowanie materiałów graficznym do procesu drukowania.

dk 180

Klasa 3

semestr 1

A.25

OWykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

dk

Klasa 4

semestr 2

A.55

Drukowanie cyfrowe.

w 120

Klasa 4

semestr 1

d - dokumentacja

w - z wykonaniem(egzaminator)

dk - dokumentacja, komputer

wk - z wykonaniem, komputer

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)