strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Mazurska 28


Jesteś tutaj: Strona główna >> Oferta Edukacyjna i Rekrutacja >> Oferta Zaoczna i Wieczorowa

Kliknij na ikonę kierunku w celu zdobycia informacji.

W szkołach dla dorosłych nauka jest bezpłatna!

    

   

TECHNIK ADMINISTRACJI (nauka 2 lata)

 Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;

 2. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;

 3. prowadzenia postępowania administracyjnego.

Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

 • organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie)

 • urzędach administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, ZUS itp.),

 • urzędach, biurach, fundacjach, stowarzyszeniach,

 • firmach współpracujących z administracją,

 • urzędach celnych i skarbowych,

 • działach kadr firm i przedsiębiorstw,

 • działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw i instytucji,

 • agencjach celnych, składach celnych,

 • innych firmach prywatnych i państwowych.

 

TECHNIK BHP (nauka 1,5 roku)

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne
  i biologiczne występujące w środowisku pracy;

 2. rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem
  i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

 3. współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

 4. organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w

 • przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

 • Firmach organizujących i prowadzących szkolenia z zakresu BHP

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (nauka 2 lata)

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;

 1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;

 2. udzielania porad kosmetycznych;

 3. organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

 • gabinetach kosmetycznych,

 • gabinetach odnowy biologicznej,

 • gabinetach medycyny estetycznej,

 • salonach urody,

 • SPA,

 • działach kosmetycznych w centrach handlowych, jako przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej zarówno z rynku detalicznego jak i profesjonalnego (szkoleniowiec).

 • Uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody.

 

TECHNIK HOTELARSTWA (nauka 2 lata)

 Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich

 2. Rezerwowania usług hotelarskich

 3. Wykonywania prac  związanych z obsługą gości w recepcji

 4. Przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

 5. Przygotowania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 6. Przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

Kariera zawodowa

Technicy hotelarstwa zatrudniani są w obiektach hotelarskich. Najczęściej pracują jako recepcjoniści, inspektorzy służby pięter, kelnerzy w restauracji a nawet kierownicy recepcji. Technicy hotelarstwa potrafią dobrać oferty zgodnie z potrzebami gości,  stosują instrumenty promocji usług hotelarskich, rezerwują usługi hotelarskie , korzystając z systemów rezerwacyjnych, przygotowują dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie, udzielają informacji turystycznej, oferują usługi dodatkowe zgodnie z ofertą hotelu , rozróżniają formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich, przestrzegają zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, sporządzają dokumentację, związaną z rozliczeniem kosztów pobytu gości. Praca technika hotelarstwa to nieustanny kontakt z gościem, dlatego dla osób wykonujących zawód wymaga się przestrzegania zasad kultury i etyki, kreatywności i konsekwencji w wykonywaniu zadań, przewidywania skutków podejmowanych działań, współpracy w zespole, przestrzegania tajemnicy zawodowej.  Znajomość co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie jest w tym zawodzie niezwykle ważnym czynnikiem, gdyż często należy wykorzystać tę znajomość jako podstawowe narzędzie w codziennej pracy.

 

TECHNIK INFORMATYK

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych;

 2. projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami;

 3. projektowanie baz danych i administrowanie bazami;

 4. tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowanie stronami
  i aplikacjami.

Kariera zawodowa:

 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi:  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

 • Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH (nauka 1 rok)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich;

 2. prowadzenie promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora;

 3. wykonywanie czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji;

 4. prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.

Osoby kończące ten kierunek będą mogły podjąć zatrudnienie :

 • u operatorów o zasięgu ogólnopolskim (Poczta Polska, DHL EXPRESS (Poland), InPost, OPEK, DPD Polska, K-EX)) jak i lokalnym,

 • osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową w zakresie usług finansowo pocztowych

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (nauka 2 lata)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;

 2. planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;

 3. planowania i organizowania działalności agroturystycznej;

 4. obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.


 

Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w

 • biurach i agencjach turystycznych,

 • hotelach i pensjonatach,

 • organach administracji samorządowej,

 • branżowych organizacjach,

 • fundacjach i stowarzyszeniach.

 • może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)