wróć

Dodatkowe zajęcia dla uczniów TE

23

cze

2022


Uczniowie TE poszerzają wiedzę i przygotowują się do przyszłej pracy.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Technikum Ekonomicznego uczestniczyli w wielu dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności.

            W dniach 23-24 marca 2022 r. uczniowie uczestniczyli online w Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Finansowej pod hasłem „Edukacja finansowa – wspólny obowiązek dla obecnych i przyszłych pokoleń”.

            Organizatorzy kongresu zaprosili młodzież na lekcję „EduAkcja – oszczędzanie i oszczędzanie”, którą poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Jajuga,  na debatę nad wnioskami z badań poziomu wiedzy finansowej Polaków w 2022 roku oraz sesję panelową Fundacji GPW  pt. „Inwestowanie i rynek kapitałowy”  z wykładami  blogerów finansowych i ekspertów GPW. Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach dotyczących rynków finansowych, zarządzania własnymi finansami, mądrego inwestowania  oraz cyberbezpieczeństwa. Nowością tegorocznego Kongresu były zajęcia  online prowadzone przez kadrę zarządczą banków oraz konkursy: test  wiedzy o rynku kapitałowym i krzyżówka o tematyce tematyce ekonomiczno- finansowej.

            Kolejnym przedsięwzięciem były lekcje BAKCYL, które pomagają w poszerzaniu wiedzy finansowej uczniów. Projekt wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość. Wspiera też nauczycieli w przekazywani wiedzy finansowej.

            Wzorem lat ubiegłych uczniowie Technikum Ekonomicznego uczestniczyli też w zajęciach online prowadzonych przez pracowników ZUS-u. W tym roku zajęcia dotyczyły następujących tematów: 1. Świadomy zawsze ubezpieczony. 2. Co Ci się należy, kiedy płacisz składki? 3. Renty i emerytury. 4. E-ZUS czyli firma pod ręką.

            Dodatkowe zajęcia dla młodzieży z TE organizowała p. Katarzyna Klenowicz.

            Formą sprawdzenia wiedzy ekonomicznej wyniesionej z lekcji i zajęć pozalekcyjnych był udział uczniów w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie  Wiedzy Ekonomicznej. Pierwszy etap – szkolny – odbył się jesienią w naszej szkole. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z klas: 3 E4, 3 E5 i 2 TE. Musieli wykazać się dużą wiedzą, szczególnie na temat Giełdy Papierów Wartościowych. Najlepiej wypadli: Lukas Mroczek z klasy IIIE5 oraz Martyna Białkowska z klasy IIIE4. Lukas zakwalifikował się do kolejnego etapu i reprezentował szkołę w zawodach  okręgowych. Do udziału w Olimpiadzie przygotowywał się pod kierunkiem p. Katarzyny Klenowicz.

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)