wróć

Żegnaj szkoło!

28

cze

2022


Pożegnaliśmy szkołę - pora na wakacyjny wypoczynek.

Uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyły się 24 czerwca br. w dwóch turach.

            Najpierw o godzinie 8.00 w auli szkolnej zebrali się absolwenci  Szkoły Branżowej. W tej uroczystości uczestniczyło wielu gości, m.in.: Starosta Powiatu Brodnickiego Piotr Boiński, komendant Hufca Pracy Dariusz Malinowski, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Brodnicy Jan Lewandowski oraz przedstawiciele wielu  partnerskich zakładów pracy.  

            Ze szkołą pożegnało się wyjątkowo liczne grono absolwentów – uczniów szkoły branżowej po gimnazjum i pierwszy rocznik uczniów szkoły branżowej po szkole podstawowej. Byli to uczniowie 14 klas:  III a – wychowawca p. Krzysztof Suchorab; III b wychowawca p. Krzysztof Kilkowski; III c – wychowawca p. Jacek  Kowalski;  III d – wychowawca p. Benadeta Siennicka; III e – wychowawca p. Anna Kowalska; III f – wychowawca p. Justyna Kaniecka; III g – wychowawca p. Beata Jakubowska; IIIa BS – wychowawca p. Ewelina Graczyk; III b BS – wychowawca p. Anna Michalska; III c BS – wychowawca p. Magdalena Sarnowska; III d BS – wychowawca p. Arkadiusz Nagórski; III e BS – wychowawca p. Daniel Bukowski; III f BS – wychowawca p. Małgorzata Wróblewska oraz III g BS – wychowawca p. Joanna Kamińska.       

 

            Najlepsi uczniowie – wyróżniający się w różnych dziedzinach - otrzymali nagrody, ufundowane przez Starostę Brodnickiego (dla najlepszego absolwenta), Komendanta HP, Cech Rzemiosł Różnych, firmę SITS oraz Radę Rodziców CKZiU.

            Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody otrzymali: Magdalena Wiercińska – 5,3; Aleksandra Kowalkowska – 5,11; Paulina Przeracka – 5,10; Kacper Jankowski – 4,95; Natalia Maciejewska 0 4,95; Zuzanna Rudnik – 4,95; Mateusz Zakrzewski – 4,90; Jagoda Jamroży – 4,84; Bartosz Głowacki – 4,81; Katarzyna Palczewska – 4,81; Daria Rupińska – 4,8; Hubert Detkowski – 4,78; Klaudia Lendzionowska 0 4,78; Weronika Brózda – 4,75; Natalia Kołodziejczak 0 4,75.

            Za stuprocentową frekwencję wyróżniono Jagodę Jamroży, JackaKarczewskiego oraz Zuzannę Rudnik.

            Nagrody za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych odebrali: Małgorzata Wiśniewska, Filip Szczawiński, Miłosz Nasiadka, Jakub Przystalski, Kacper Jankowski, Kamila Lamka, Łukasz Olszewski, Paweł Lewicki, Dominik Kotowski, Dominik Lewandowski, Artur Mirosław, Kacer Lewicki, Mateusz Kwiatkowski oraz Łukasz Rogowski.

            Dyrektor Szkoły Jacek Gniadkowski  w swoim przemówieniu zwrócił się między innymi do absolwentów: „Ukończenie szkoły wiąże się z wkroczeniem w świat ludzi dorosłych. Wy rozpoczynacie swoją dorosłość i pracę zawodową w trudnym czasie kryzysu ekonomicznego. Na pewno towarzyszy Wam niepokój o swoją przyszłość.  Historia uczy, że kryzysy mijają, a doświadczenie podpowiada mi, że dobry fachowiec, który sumiennie wykonuje swoje obowiązki,  zawsze odnajdzie się na rynku pracy (…)

Starożytna sentencja mówi: „Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować”. Życzę Wam, dziewczęta i chłopcy, abyście znaleźli pracę, którą pokochacie i będziecie wykonywać z poczuciem zadowolenia, satysfakcją oraz świadomością, że to, co robicie, jest ważne i doceniane” – powiedział.  

            Gratulacje i życzenia absolwentom złożyli również: Starosta Brodnicki Piotr Boiński oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Brodnicy Jan Lewandowski

 

          O godzinie 10.30 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla pozostałych uczniów CKZiU. Jej głównym punktem programu było wręczenie świadectw z wyróżnieniem i listów gratulacyjnych.

          Świadectwa z „czerwonym paskiem” odebrało w tym roku 117 uczniów technikum oraz 10 uczniów Szkoły Branżowej. Warunkiem otrzymania świadectwa  z wyróżnieniem jest średnia ocen 4,75 i wyżej oraz zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. Aż 47 uczniów uzyskało średnią 5,0 i wyżej. Najwyższą  średnią ocen uzyskała Aleksandra Roskowska z klasy 3H5 – 5,57. W pierwszej dziesiątce najlepszych znaleźli się  również: Martyna Badziąg (3H5) – 5,50; Martyna Ochocka (3H5) – 5,50; Michał Szwaracki (3E5) – 5,50; Jakub Grądek (1TP) – 5,48; Zuzanna Filipkowska (1TB)- 5,44; Sylwia Trędowicz (@TE) – 5,29; Konrad Karłowicz (2THB) – 5,28; Kamil Hys (3aI5) – 5,27 oraz Martyna Białkowska (3E4) – 5,21.

          Najlepsi uczniowie Szkoły Branżowej to: Weronika Kotowska (1c) – 5,27; Ewelina Kabacińska (2fBS) – 5,0 0raz Krystian Świątkowski (2b) – 5,0

          Obie uroczystości uświetniły występy artystyczne uczniów przygotowane przez panie Dianę Zabłotną i Jolantę Wieczorek.

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)