wróć

Kursy komercyjne w CKZiU

12

lut

2023


Zapraszamy do zdobywania nowych umiejętności.

KURSY KOMERCYJNE REALIZOWANE W CKZiU W BRODNICY

BARMAN -  przygotowuje do profesjonalnej pracy oraz wspiera w nabywaniu wiedzy i umiejętności  z zakresu sztuki barmańskiej.

BARISTA –uczy, jak przygotować niesamowite napoje na bazie kawy oraz zapoznaje z historią kawy.

PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI – przygotowuje  m.in. do prowadzenia   ksiąg rachunkowych oraz sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych.

KURS „GRAFIKI KOMPUTEROWEJ” pozwala poznać programy i aplikacje wykorzystywane w tworzeniu grafiki wektorowej, umożliwiającej wykonywanie projektów  do druku.

OBSŁUGA KASY FISKALNEJ – przygotowuje do uzyskania kwalifikacji z zakresu obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych.

OPERATOR PILARKI SPALINOWEJ –  pozwala uzyskać uprawnienia do pracy piłami łańcuchowymi w budownictwie, ogrodnictwie, dekarstwie, obróbce drewna, straży pożarnej itp.

SPAWANIE METODĄ : MAG. 135, MIG, TIG –  daje możliwość  przygotowania teoretycznego i praktycznego do egzaminu.

KURS NA RUSZTOWANIE BUDOWLANO – MONTAŻOWE METALOWE – MONTAŻ I DEMONTAŻ  pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania zawodu montera rusztowań budowlano – montażowych metalowych oraz zdobycie uprawnień do wykonywania tego zawodu.

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLINB SPRZĘTEM NAZIEMNYM –daje  uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH –pozwala uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego dla operatorów wózków jezdniowych.

OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI –pozwala nabyć umiejętności do pracy na koparko – ładowarce. Uczestnik otrzymuje uprawnienia państwowe.

OPERATOR PRAS ROLNICZYCH

OPERATOR KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH I SIECZKAREK SAMOJEZDNYCH

OPERATOR ŁADOWAREK I ŁADOWACZY ROLNICZYCH

-  wymienione kursy przygotowują do  wykonywania prac na poszczególnych urządzeniach.

KURS NAUKI JAZDY KAT. B, T – szkolenie przygotowuje do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami (kat. B, T).

UWAGA:

Uczniowie CKZiU, którzy otrzymali wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz średnią ocen od 4,75 za ostatni semestr, kurs prawo jazdy mają za darmo.

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)