wróć

UMOWA O PARTNERSTWIE Z UWM W OLSZTYNIE

24

mar

2023


CKZiU jest Szkołą Partnerską UWM w Olsztynie.

20 marca 2023 r. została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy Powiatem Brodnickim - organem prowadzącym CKZiU w Brodnicy - a Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

Olsztyńską uczelnię reprezentował dr hab. Paweł Wysocki, profesor UWM - Prorektor  ds. kształcenia. W imieniu Powiatu Brodnickiego umowę podpisał dyrektor CKZiU, mgr inż. Jacek Gniadkowski. 

Na podstawie podpisanego porozumienia CKZiU będzie współpracowało z Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa UWM

Olsztyńska uczelnia zobowiązała się organizować zajęcia dydaktyczne i naukowo - badawcze dla uczniów CKZiU. Uczniowie poszerzą swoją wiedzę z nauk ścisłych, przyrodniczych oraz inżynieryjno - technicznych. Planowane są  spotkania, wizyty studyjne, wykłady, ćwiczenia w pracowniach UWM pod kierunkiem pracowników naukowych. 

Porozumienie jest kontynuacją trwającej od kilku lat współpracy pomiędzy CKZiU w Brodnicy a Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim. Do tej pory szkoła współpracowała z Wydziałem Nauki o Żywności. Co roku uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach w  laboratoriach badawczych uczelni, w których poznawali nowoczesne urządzenia i metody badań żywności. Współpraca z kolejnym wydziałem UWM otwiera przed uczniami  CKZiU nowe możliwości i stwarza szansę na jeszcze lepsze przygotowanie do przyszłej pracy lub kontynuowania nauki. © Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)