wróć

Logistycy na szkoleniach.

18

maj

2023


Uczniowie "mundurówki" zdobywają nowe umiejętności na zajęciach z żołnierzami i strażakami.

16 maja 2023 roku uczniowie klas trzecich Technikum Logistycznego o profilu mundurowym uczestniczyli w zajęciach ogólnowojskowych.

Kadeci  rywalizowali pomiędzy sobą na terenie Strzelnicy Garnizonowej w następujących konkurencjach: strzelanie z karabinka sportowego kbks, rzut granatem oraz zakładanie odzieży ochronnej. W rywalizacji zwyciężyła klasa 3aTL

Zajęcia przygotowali opiekunowie klas mundurowych: p. Krzysztof Suchorab i p. Zbigniew Fritzkowski. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Sławomir Krawulski, p.Antoni  Dogoński, p. Daniel Bukowski i  Krzysztof Roznerski.

 

17 maja 2023 roku uczniowie klas drugich Technikum Logistycznego o profilu mundurowym uczestniczyli w zajęciach w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Kadeci poznali sprzęt Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Brodnicy, między innymi sprzęt  do ratownictwa wysokościowego.

Zajęcia przygotowali opiekunowie klas mundurowych: p. Krzysztof Suchorab i p. Zbigniew Fritzkowski. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Antoni  Dogoński, p. Joanna Olszewska i p.  Paulina  Majewska

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)