strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyUWAGA: Komunikat dla kandydatów do Technikum

WAKACJE!

Zakończył się rok szkolny 2020/2021 – nietypowy i bardzo trudny. Rozpoczęliśmy i zakończyliśmy naukę w szkole, ale większość czasu spędziliśmy w domach przed komputerami. Kolorowe kółeczka na monitorze zastąpiły twarze. Internetowa szkoła działała sprawnie, ale na pewno nie zastąpiła tej „prawdziwej” – z tablicą, koleżanką lub kolegą w ławce i bezpośrednim kontaktem z nauczycielem. Każde doświadczenie czegoś uczy, w tym roku szkolnym nauczyliśmy się na pewno szerszego wykorzystywania nowych technologii, samodzielności i samodyscypliny. To bardzo ważne umiejętności przydatne w życiu. Z opanowaniem programu nauczania też nie było najgorzej, o czym świadczą wysokie średnie ocen na świadectwach. Świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen – 4,75 i wyżej oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie) odebrało 192 uczniów technikum oraz 30 uczniów Szkoły Branżowej I stopnia. w technikum aż 64 osoby uzyskały średnią 5,0 i wyżej. Najlepsi uczniowie technikum  – dziesięć najwyższych średnich:

1. Roskowska Aleksandra (2H5) – 5,72

2. Ochocka Martyna (2H5) – 5,65

3. Renkel Kacper (III cTI) – 5,47

4. Górka Wiktoria (III TOR) – 5,38

5. Czupryński Antoni (III cTI) – 5,33

6. Ninierza Marika (2G4) – 5,33

7. Kucińska Katarzyna (2Ż4) – 5,31

8. Badziąg Martyna (1E5) – 5,29

9. Szwaracki Michał (1E5) – 5,29

10. Orzoł Karolina (3THo) – 5,29

Najlepsi uczniowie w Szkole Branżowej I stopnia:

1. Wiercińska Magdalena (2d) – 5,4

2. Przeracka Paulina (2f) – 5,25

3. Jurkiewicz Kamil (2g) – 5,14

4. Rupińska Daria (2d) – 5,0

5. Bandrowska Magdalena (2f) – 5,0

6. Kołodziejczak Natalia (2f) – 5,0

7. Rudnik Zuzanna (2f) – 5,0

8. Klimowska Aleksandra (2g) – 5,0

9. Jankowski Kacper (2b) – 5,0

10. Markiewicz Jakub ( 1d) – 5,0

Wszystkim, którzy otrzymali promocję do następnej klasy lub ukończyli Szkołę Branżową, należą się gratulacje. Zasłużyliśmy na słoneczne i beztroskie wakacje. Na razie możemy cieszyć się trochę większą swobodą, bo zniesiono większość ograniczeń wymuszonych pandemią. Trzeba więc korzystać ze słońca, odpoczywać, nabierać sił, pamiętając jednak o zasadach ostrożności. Wszyscy liczymy, że 1 września spotkamy się w szkole. Czy tak będzie?

Dyrektor CKZiU - Przed wakacjami.

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie

Dobiegł końca nietypowy i trudny rok szkolny. Przez siedem miesięcy w szkolnych budynkach było pusto i cicho. Brakowało tak charakterystycznego gwaru, który sprawia, że nawet zabytkowe mury na ulicy Mazurskiej tętnią życiem.

Drodzy Uczniowie

Zamiast w ławkach, przed tablicą, wśród koleżanek i kolegów siedzieliście w swoich domach wpatrzeni w laptopy lub telefony. Może ktoś ucieszył się, że nie musi marznąć na przystanku autobusowym i tracić czasu na dojazdy do szkoły. Być może cieszyło, że można uniknąć odpowiedzi, tłumacząc się awarią mikrofonu, można skorzystać z różnych pomocy podczas sprawdzianu. Te drobne uczniowskie radości są niestety bardzo złudne. Zdalne nauczanie uświadamia przede wszystkim mądrość łacińskiej maksymy: Non scholae, sed witae discimus” – „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Wiem, że nie jest łatwo uczyć się w domu, bez bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i bez przyjaznych koleżanek i kolegów w sali lekcyjnej. Musieliście nauczyć się samodyscypliny, odpowiedzialności i systematyczności.

Gratuluję wszystkim promocji do następnej klasy, szczególne słowa uznania kieruję pod adresem tych, którzy otrzymują świadectwa  z wyróżnieniem. Cieszę się, że tak wielu uczniów CKZiU wykazało się ambicją i pracowitością, aby zasłużyć na wysokie oceny. Wasza postawa jest wzorem dla rówieśników, powodem do dumy i satysfakcji dla Waszych rodziców oraz dla nas – Waszych nauczycieli.

Szanowni Nauczyciele

Kształcenie na odległość było również dla Was trudnym wyzwaniem. Wymagało kreatywności oraz szybkiego poznawania i wdrażania nowych metod pracy. Dziękuję Wam za zaangażowanie, wytrwałość, cierpliwość, wyrozumiałość wobec uczniów, zainteresowanie ich postępami w nauce, ale również osobistymi problemami, z którymi się do Was zwracali. Dzięki Wam nasza internetowa szkoła działała bardzo sprawnie, ale nie zastąpiła tej tradycyjnej. Powrót do szkoły uświadomił nam wszystkim, ile mamy do nadrobienia – nie tylko treści objętych programem nauczania, musimy zadbać o integrację uczniów, o umiejętność pracy w zespole, pomóc im odbudować relacje koleżeńskie.

Słowa podziękowania kieruję również do Rodziców naszych uczniów, którzy musieli zamienić swoje domy w sale lekcyjne, zadbać o odpowiedni sprzęt i motywację swoich dzieci do nauki, a także radzić sobie z emocjami nastolatków pozbawionych kontakt z rówieśnikami. Dziękuję za wyrozumiałość i dobrą współpracę z wychowawcami.

Teraz jednak przed nami wszystkimi upragnione wakacje – już drugie w czasie pandemii. Wciąż musimy zachowywać dużą ostrożność, wykazywać się rozsądkiem, przestrzegać obowiązujących przepisów, troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich. Wszyscy marzymy o wypoczynku nad wodą, wyjazdach i zwyczajnych spotkaniach w gronie znajomych, ale nie wolno nam zapomnieć o zasadach bezpieczeństwa. . Życzę wszystkim radosnych, spokojnych i bezpiecznych wakacji, abyśmy mogli spotkać się za dwa miesiące w murach szkoły – zdrowi, wypoczęci, pełni energii i zapału do pracy.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

Jacek Gniadkowski

 

Kolejny projekt międzynarodowy w CKZiU

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy wezmą udział w projekcie pt. „Szlifowanie diamentów”.

Projekt jest realizowany od 10 czerwca do 9 grudnia 2021 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu jest hiszpańska szkoła Ave Maria Casa Madre z Granady. Przedsięwzięcie polega na aktywacji i upowszechnieniu mapy Test0Waste promującej dobre praktyki w obszarze zero waste. Termin „zero waste” w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zero odpadów”, a dotyczy odpowiedzialnej produkcji, konsumpcji, ponownego wykorzystywania opakowań i materiałów, aby nie trafiały do ziemi, wody czy powietrza, szkodząc środowisku.

W październiku 2021 roku 20 uczniów CKZiU wraz z opiekunami wyjedzie do Granady w Hiszpanii w celu sfinalizowania efektów szeroko pojętej współpracy w zakresie promocji ochrony środowiska. Uczestnicy projektu podejmą działania zmierzające do wskazywania dobrych praktyk oraz zagrożeń wypływających z zaniedbań w ochronie środowiska. Efektem współpracy uczniów partnerskich szkół będzie aktywowanie na platformie internetowej mapy Test0Waste. Podczas jej tworzenia młodzież będzie rozwijała oraz doskonaliła swoje kompetencje i umiejętności w zakresie komunikacji w języku angielskim, technologii informacyjnych, uczenia się. Dodatkowo uczniowie poznają wielokulturowe środowisko Andaluzji i nabędą unikalnego doświadczenia współpracy w zespole międzynarodowym.

Szkolna Grupa WOPR rozpoczyna sezon letni

16 czerwca br. grupa uczniów – członków Szkolnego Koła WOPR – uczestniczyła w akcji sprzątania wód Drwęcy.

Uczniowie po raz kolejny skorzystali z pomocy firmy CBR Kajak państwa Muszyńskich, która wypożyczyła nieodpłatnie kajaki. Urząd Miasta Brodnica zapewnił  worki, rękawice i odbiór nieczystości. Młodzież podczas spływu kajakowego na Drwęcy od ul. Bocznej do Szabdy zebrała mnóstwo butelek, toreb foliowych i innych śmieci wyrzucanych przez mieszkańców powiatu i turystów, nieświadomych szkód wyrządzanych środowisku naszej „małej ojczyzny”.

Szkolne Koło WOPR działa w ramach Grupy Prewencyjnej WOPR Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Okres letni wymaga od młodych ratowników największej aktywności. Już wiosną rozpoczęli cykl intensywnych szkoleń na basenie. Pięcioro ratowników zakwalifikowało się na kurs finansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący ratownictwo wodne, kwalifikowaną pierwszą pomoc oraz uprawnienia sternika motorowodnego. Nowością w tym sezonie będą patrole na kajaku, zakupionym za pieniądze od różnych sponsorów. W poprzednich latach młodzież uczestniczyła w patrolach na łodzi motorowej. Jednak na Pojezierzu Brodnickim jest wiele miejsc atrakcyjnych dla amatorów spływów kajakowych, ale niedostępnych dla motorówek ze względu na ochronę przyrody. Stąd pomysł patroli na kajaku.

Młodzi ratownicy to osoby z pasją. Wciąż doskonalą swoje umiejętności, dzielą się wiedzą i umiejętnościami z innymi, organizując różne pokazy i szkolenia – nie tylko dla koleżanek i kolegów z CKZiU. Działają z pełną świadomością ciążącej na nich odpowiedzialności, ale mają ogromną satysfakcję z tego, że zapewniają bezpieczny odpoczynek mieszkańcom i turystom odwiedzającym Pojezierze Brodnickie. Opiekunem Szkolnej Grupy WOPR jest nauczyciel geografii w CKZiU, Krzysztof Roznerski.

Ślubowanie logistyków

18 czerwca 2021 roku w CKZiU na ul. Karbowskiej odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych mundurowych Technikum Logistycznego. Uroczystość odbywała według ceremonii typowej dla służb mundurowych. Poprowadził ją koordynator klas mundurowych w CKZiU, p. Krzysztof Suchorab, a w przygotowanie zaangażowany był również nauczyciel, p. Zbigniew Fritzkowski.

Wśród gości byli między innymi: Starosta Brodnicki, Piotr Boiński; Wicestarosta Brodnicki, Stanisław Kosakowski; przewodniczący Rady Powiatu, R. Pytlasiński; Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Justyna Prajs; kapitan Mirosław Siudak reprezentujący 4 Pułk Chemiczny w Brodnicy; dowódca 83 Batalionu Lekkiej Piechoty z 8 Kujawsko - Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Grudziądzu, płk Andrzej Sikora; Komendant Straży Miejskiej w Brodnicy, Marian Chwiałkowski; przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy, por. Grzegorz Ostrowski; - Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy, mł. insp. Tomasz Skoneczka; Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, st. bryg. Waldemar Szrull, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dariusz Piotrowski ; żołnierze 81 Batalionu Lekkiej Piechoty Kujawsko - Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem por. Patryka Frankiewicza; starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Brodnicy, Jan Lewandowski; dyrekcja CKZiU oraz rodzice uczniów.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie trzech klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły:

I aTL - wychowawca: p. Zbigniew Fritzkowski

Ib TL wychowawca: p. Mateusz Gutfeld

Ic TL wychowawca: p. Krzysztof Roznerski

Po ślubowaniu uczniowie otrzymali tytuł kadeta oraz prawo noszenia na mundurach logo szkoły. Do najmłodszych w szkole kadetów i ich wzruszonych rodziców przemawiał Dyrektor CKZiU p. Jacek Gniadkowski. Przypomniał kadetom, że noszenie munduru – również szkolnego - to zaszczyt, honor, ale również wielkie zobowiązanie do godnego zachowania i dużej kultury osobistej. „Mundur w polskiej tradycji kojarzy się z patriotyzmem oraz służbą – ojczyźnie i ludziom. Właśnie do takiej służby będziecie się przygotowywać. Wzorem dla Was mogą być starsi koledzy i starsze koleżanki, z których szkoła jest bardzo dumna. Wielu uczniów klas mundurowych jeszcze podczas nauki po ukończeniu 18 lat wstąpiło w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej i po odpowiednim przeszkoleniu uczestniczy w działaniach związanych z walką z pandemią. Inna grupa uczniów kadetów stworzyła Szkolną Drużynę Ratownictwa Wodnego i patroluje jeziora naszego pojezierza, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. Odważnie służą innym, wykorzystując swoje umiejętności”mówił Dyrektor CKZiU. Na zakończenie swojego wystąpienia Dyrektor życzył kadetom wysokich wyników w nauce, satysfakcji z wybranego zawodu i profilu szkoły, a także nauki w atmosferze przyjaźni i wzajemnej życzliwości.

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie kadeci spotkali się z żołnierzami z brodnickiej jednostki wojskowej oraz grudziądzkiej brygady WOT, mogli porozmawiać m.in. o predyspozycjach kandydatów do służby mundurowej. Wszyscy uczniowie oraz ich goście zostali zaproszeni na żołnierską grochówkę, która mimo upału smakowała wyśmienicie.

 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)