strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyUwaga! Parkowanie samochodów 6 maja.

Osoby zdające  6 maja br. egzaminy maturalne w budynku przy ulicy Mazurskiej mogą parkować samochody wyłącznie  na terenie OSiR-u od strony jednostki wojskowej. 

Uwaga! Komunikat dotyczący egzaminów maturalnych.

Egzaminy maturalne odbędą się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego obowiązującego w czasie pandemii.

1. Wpuszczanie zdających do sal egzaminacyjnych będzie się rozpoczynało o godzinie 8.15.

2. Przed wejściem do budynku obowiązuje zachowanie dystansu między zdającymi co najmniej 1,5 metra.

3. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

4. Wejście do budynków - według zamieszczonego planu: 

Miejsce egzaminu – ulica/sala

Wejście - sektor

JĘZYK POLSKI PP - 4 maja 2021r., godz. 9.00 – ul. KARBOWSKA

Sala nr K1 (hala sportowa)

 - Sektor A (wejście od parkingu): TŻ, TMR, a TI , LO dla Dorosłych - absolwenci do 2020 r.

 

 - Sektor B ( wejście od parkingu) : TOR,TMP,TM,TE (nr 1-7)

 

 

 -Sektor C (wejście od parkingu): TB, dTL ,TE (nr8-16), cTL (nr 1-21)

 

 -Sektor D (wejście boczne) : aTL, bTL,  bTI, cTL (nr 22-25)

 

Sale nr 101 i 105

    - wejście główne

MATEMATYKA PP – 5 maja 2021 r., godz. 9.00 – ul. KARBOWSKA

Sala nr K1 (hala sportowa

 - Sektor A (wejście od parkingu) : TŻ, TMR, a TI , LO dla Dorosłych - absolwenci do 2020 r.

 

 - Sektor B ( wejście od parkingu) : TOR,TMP,TM,TE (nr 1-7)

 

 

 -Sektor C (wejście od parkingu): TB, dTL ,TE (nr 8-16), cTL (nr 1-21)

 

 

 -Sektor D (wejście boczne): aTL, bTL, aTL, bTI, cTL (nr 22-25), Absolwenci do 2020 (z technikum na Mazurskiej)

 

Sale nr 101 i 105

  - wejście główne

JĘZYK ANGIELSKI PP – 6 maja 2021 r., godz. 9.00 – ul. MAZURSKA

Budynek główny:

- sale na parterze nr 6, 7, 8, 9

- sala nr 14 (aula)

  - wejście główne od strony ul. Mazurskiej

Budynek główny:

Sale na piętrze nr 19, 25, 27

  - wejście od strony boiska

Budynek główny: sala nr 44 (piwnica)

  - wejście boczne (przy sklepiku)

Budynek tzw. PZU:

- sale na parterze nr 51, 52, 54

 

   - wejście główne

Budynek tzw. PZU: sale na piętrze nr 55, 58

   - wejście boczne

Budynek tzw. „willa” – sala nr 46

  - wejście główne do „willi”

Sala gimnastyczna – nr 5

   - wejście z boiska

Wszystkie osoby zdające egzaminy maturalne oraz uczestniczące w zespołach nadzorujących są zobowiązane do zapoznania się z „Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów”. Dokument jest zamieszczony na stronie OKE Gdańsk: https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2021/2021-04-19_Przeprowadzanie_Egzaminy_Wytyczne.pdf

Informacje dla zdających – sekcja 1, punkty od 1.1 do 2.8 (str. 3-8).

Pożegnanie absolwentów

30 kwietnia br. zabrzmiał ostatni dzwonek dla 292  absolwentów technikum i liceum dla dorosłych kończących szkołę w CKZiU w Brodnicy. 

Tegoroczni absolwenci usłyszeli po raz ostatni szkolny dzwonek 23 października ubiegłego roku, bo to w tym dniu po raz ostatni siedzieli w szkolnych ławkach. Kolejne sześć miesięcy spędzili w domach przed komputerami. Uczyli się i przygotowywali do egzaminów zawodowych oraz maturalnych pozbawieni bezpośredniego kontaktu z nauczyczycielem, kontaku z rówieśnikami, musieli też zrezygnować z najpiękniejszej imprezy uczniów klas maturalnych - z balu studniówkowego. Nie było łatwo, więc tym bardziej należą się im wyrazy uznania za wysokie wyniki w nauce -  68 osób otrzymało świadectwa z wyróżnieniem - a także za bardzo dobre wyniki przeprowadzonego w styczniu egzaminu zawodowego - jak co roku szkoła uzyskała  średni wynik wyższy niż w województwie i Polsce. 

Już drugi rok z kolei nie można było zorganizować uroczystości Różyczkowania, ale szkoła zachowała tradycję pożegnania maturzystów brodnickim symbolem dorosłości. Wzorem ubiegłego roku absolwenci  otrzymali Różę CKZiU wykonaną metodą 3D w szkolnej pracowni mechatroniki. Róża - oprawiona w ramkę - będzie  pamiątką lat spędzonych w szkole. 

Maturzyści spotkali się w salach ze swoimi wychowawcami, aby odebrać świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy gratulacyjne i róże. Spotkania odbywały się z zachowaniem zasad dystansu i reżimu sanitarnego.  Dyplomy otrzymali najlepsi absolwenci oraz uczniowie wyróżniający się w ciągu nauki szkolnej w różnych dziedzinach: w wolontariacie,  sporcie, działalności artystycznej, pracy na rzecz szkoły, środowiska lokalnego,  a także najlepsi uczniowie w swoim zawodzie. 

15 uczniów Technikum Logistycznego oraz 20 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych otrzymało dokumenty Europass Mobility  – międzynarodowy certyfikat potwierdzający  udział w 3- tygodniowych stażach zagranicznych w Hiszpanii i Portugalii w ramach projektu „Praktyka najlepszą nauką”,  finansowanego w całości ze środków unijnych w ramach konkursu wniosków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Europass Mobility  to dokument, który  potwierdza odbycie  stażu  za granicą, wskazuje nabyte przez uczestnika umiejętności  cyfrowe,  organizacyjne oraz z zakresu zarządzania i komunikacji.  Zwykle rozdaniu dokumentów Europass Mobility towarzyszyła uroczystość wspominająca pobyt na stażu oraz kulturę odwiedzanych krajów.

Najlepsi absolwenci technikum: 

Aleksandra Wysińska (IV TOR) - 5,41,Karol Lurka (a TL) - 5,37, Julia Jaworska (IV TOR) - 5,33,Rafał Henryk Cholewczyński (IV TM) - 5,33, Alicja Rożentalska (IV TE) - 5,23, Martyna Frahs (IV TŻiUG) - 5,21, Arkadiusz Mazur (IV TOR) - 5,19, Jakub Gmiński (IV TOR) - 5,15, Mateusz  Maćkowski (a TL) - 5,13, Dominik Mazur (IVTMP) - 5,13, Agata Szurgot (IV TOR) - 5,11, Magdalena Rykaczewska (IV TB) - 5,10, Iwona Błażejewska (IV TŻiUG) - 5,10, Patryk Janusz Król (IVbTI) - 5,09, Paulina Marczak (IV TŻiUG) - 5,08, Wiktoria Montowska (IVb TL) - 5,07, Anna Wieczorek (IVTE) - 5,07, Patryk Paweł Gutowski (IVb TI) - 5,06, Joanna Barbara Sikorska (IV TŻiUG) - 5,03, Aleksandra Kopaczewska (IVTE) - 5,03, Zuzanna Sobiesińska (IVbTL) - 5,03,Mateusz Barski (IV bTI) - 5,03,  Dawid Górka (IVTM) - 5,0, Michał Zawieska (IVTM) - 5,0, Lucyna Helena Kędziorska (IVTMP) - 5,0, Julia Borus (IV TE) - 5,0, Klaudia Zabłocka (IVTE) - 5,0, Marika Wiktoria Daniszewska  (IVb TI) - 5,0, Monika Drozdowska (IV TOR) - 5,0, Kacper Dzwonkowski (IV a TL) - 4,97, Karolina Kotewicz (IVcTL) - 4,97, Mateusz Żbikowski (IV TMRiA) - 4,97, Karolina Lewandowska (IVTŻiUG) - 4,97, Natalia Łukasik (IVTE) - 4,97, Julia Wróblewska (IVTE) - 4,97, Julia Raszkowska (IV TB) - 4,94, Martyna Karolina Tkaczyk (IV aTL) - 4,93, Marcin Lewandowski (IVTOR) - 4,93, Jakub Lewandowski (IVb TI) - 4,91, Zuzanna Choińska (IVdTL)- 4,90, Patryk Jurkiewicz (IVc TL) -4,90, Agata Zuzanna Jasińska (IVbTL) - 4,90, Katarzyna Plechowska (IVTE) - 4,90, Kinga Paulina Kotewicz (IVaTL)- 4,90, Sebastian Marek Ossowski (IVTMP) - 4,88, Katarzyna Natalia Buńka (IVTMP) - 4,87, Natalia Kamińska (IVbTL) - 4,87, Radosław Rupiński (IVdTL) - 4,86, Michał Piórkowski (IV TMRiA) - 4,85, Adam Grapatyn (IVbTI) - 4,84, Hubert Gajdowski (IVbTI) - 4,84, Paweł Aniszewski (IVaTI) - 4,84, Oliwia Klonowska (IVbTL) - 4,83, Julita Pawłowska (IVdTL) - 4,83, Alicja Buchalska (IVTOR) - 4,81, Karol Durszlewicz (IVTB) - 4,81, Jakub Waśkiewicz (IVTM)- 4,79, Kinga Wiśniewska (IVTE)- 4,79, Karolina Andżelika Nowak (IVTOR) - 4,78, Marcin Szulc (IV TOR) - 4,78, Julia Wojtaszczyk (IVTB) - 4,77, Marek Jacek Białek (IVTMP)- 4,77, Maja Anna Bonikowska (IVTMP)- 4,77, Wiktoria Durnakowska (IVTE) - 4,77, Ewelina Piotrowska (IVTE) - 4,77, Kamila Faltynowska (IVcTL) - 4,77, Mateusz Makary Dobrosielski (IVTMP) - 4,76, Monika Bekier (IVdTL) - 4,76.

Najlepsi absolwenci Liceum dla Dorosłych: Ilona Rumińska (4,83), Weronika Górska (4,83), Beata Górecka (4,75), Katarzyna tomasik (4,75), Magdalena Rędzina(4,67), Weronika Miazgowska (4,67), Paulina Badaczewska (4,67) , Przemysław Dziczek (4,58), Izabela Sokołowska (4,5) oraz Daria Topolewska(4,50). 

    Od 4 maja rozpoczynają się egzaminy maturalne. Trzymamy mocno kciuki. 

 

"Strategia dla Młodych" z udziałem uczniów CKZiU

27 kwietnia br. 30 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy uczestniczyło w konsultacjach online “Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia”,  adresowanych do młodzieży województwa kujawsko - pomorskiego. 

“Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia”  to projekt zmierzający do zwiększenia udziału młodych ludzi w życiu politycznym i społecznym. Celem wojewódzkich konsultacji jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Województwo kujawsko - pomorskie było piątym z kolei województwem, w którym zorganizowano przedsięwzięcie. 

W konsultacjach w naszym województwie uczestniczyło około 280 osób - uczniów, studentów i nauczycieli. Uczestnicy spotkania pracowali - zgodnie ze swoimi zainteresowaniami - w sześciu grupach tematycznych: 

 • edukacja i szkolnictwo wyższe

 • rynek pracy i przedsiębiorczość

 • społeczeństwo obywatelskie i kultura

 • polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa

 •  zdrowie i sport

 • ekologia i klimat.

Uczniowie CKZiU uczestniczyli w obradach każdej grupy tematycznej. 

-Uczestniczyłam w pracach zespołu zajmującego się rynkiem pracy i przedsiębiorczością - mówi Julia Boniecka, uczennica Technikum Ekonomicznego. 

- Stworzyliśmy bardzo długą listą problemów i przygotowaliśmy sporo ciekawych rozwiązań tych problemów, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Dyskutowaliśmy o  wymaganiach pracodawców, którzy oczekują  doświadczenia od bardzo młodych pracowników, o niedoskonałościach systemu szkolnictwa wciąż promującego teorię kosztem praktyki, o wysokich opłatach zniechęcających do prowadzenia firm i wielu innych ciekawych i ważnych problemach - dodaje Julia. 

- Ja dołączyła do grupy zajmującej się ekologią i klimatem - informuje Dominika Łęgowska - byłam pod wrażeniem inicjatyw podejmowanych przez moich rówieśników troszczących się o los naszej planety. Do tej pory rzadko mogli liczyć na aprobatę lokalnych władz, ale teraz - po konsultacjach - pojawiła się nowa nadzieja. Skoro ktoś pyta nas młodych o zdanie, to być może będą uwzględniane nasze pomysły, a jak się okazało - mamy ich niemało - uzupełnia Dominika. 

Wszyscy uczestnicy konsultacji zgodnie podkreślali, że spotkanie było bardzo interesujące, dostarczyło nowej wiedzy i nowych doświadczeń, a przede wszystkim pozwoliło uwierzyć, że młodzież może wyrażać swoje opinie i stworzyć ogólnopolską strategię rozwoju państwa, mieć wpływ na to, co się będzie działo w kraju w najbliższych latach. 

Udział młodzieży w konsultacjach to również zasługa nauczycieli - pań: Iwony Zielińskiej, Justyny Bartoszewskiej , Małgorzaty Wróblewskiej, Joanny Gutowskiej, Anny Romanowskiej  i Barbary Stefańskiej.

 

Zamiast Różyczkowania

„Szczęśliwej drogi – już czas …”

Drodzy Absolwenci

Zakończenie nauki to najważniejsze i najpiękniejsze święto szkolne. To Wy jesteście jego bohaterami.

Żegnacie się ze szkołą po wyjątkowo trudnym roku, który postawił przed nami wszystkim nowe wyzwania. Musieliście zrezygnować ze studniówki,  z koleżeńskich relacji, ze spotkań z przyjaciółmi. Jednak nie pora myśleć o tym, co straciliście. Mądry człowiek z każdego doświadczenia czerpie naukę.

Jesteście bardzo młodzi, przed Wami całe życie, pełne pięknych i radosnych chwil. Już wiecie, że nie wszystko można zaplanować, trzeba nauczyć się walki z przeszkodami, które życie stawia na naszej drodze. Zdobyliście nowe umiejętności, nauczyliście się samodzielności, dyscypliny, kreatywności. To nie był zmarnowany rok. Zdaliście już egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – jak co roku z bardzo dobrymi wynikami. Jesteśmy dumni z Waszych wyników, z odpowiedzialności, ambicji i pracy włożonej w przygotowania do egzaminów. 

Przykre jest to, że nie  możemy pożegnać się zgodnie z brodnicką tradycją podczas wzruszającej uroczystości Różyczkowania - w gronie gości, nauczycieli, Waszych bliskich, koleżanek i kolegów.  Zamiast żywych  kwiatów otrzymujecie pamiątkowe “Róże CKZiU”, które wprawdzie nie pachną, ale przez wiele lat będą Wam przypominały o czasie spędzonym w murach naszej szkoły. Wraz z “Różą CKZiU” – brodnickim symbolem dorosłości - przyjmijcie najpiękniejsze życzenia od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego CKZiU.

Życzymy Wam szerokiej drogi, wysokich lotów, mądrych wyborów, pomyślności i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Otaczajcie się mądrymi i dobrymi ludźmi, śmiało odkrywajcie świat i samych siebie. Pamiętajcie, że  człowiek nie jest ukształtowany raz na zawsze. Wszyscy mamy zdolność zmieniania  się – warto z niej skorzystać. Świat też nigdy nie jest gotowy, więc nie rezygnujcie z przekształcania go, tworzenia lepszym. Niech w dorosłym życiu przyświeca Wam starożytna dewiza „semper in altum” – zawsze wzwyż.

Drodzy Absolwenci. Godnie reprezentujcie naszą szkołę wszędzie tam, gdzie wypadnie Wam uczyć  się, pracować, żyć. I pamiętajcie, że zawsze będziecie naszymi uczniami i mile widzianymi gośćmi.

Szanowni Nauczyciele

Dziękuję Wam za wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie młodych ludzi, którzy dziś kończą szkołę i rozpoczynają dorosłe życie. To również dla Was był bardzo trudny rok wymagający nowych metod pracy, odejścia od rutyny, godzenia własnych lęków i problemów z troską o młodzież, którą trzeba przygotować do egzaminów i dorosłości. Teraz pozostaje nam jeszcze towarzyszyć naszym młodym przyjaciołom podczas egzaminów maturalnych i wierzyć w ich sukces, którego jesteśmy współautorami.

Dyrektor CKZiU w Brodnicy

mgr inż. Jacek Gniadkowski

        

 

 

Kuźnia Liderów Regionu

Marek Białek i Magdalena karasiewicz, uczniowie CKZiU, zakwalifikowali się do programu "Kuźnai Liderów Regionu".

Na przełomie marca oraz kwietnia roku szkolnego 2020/2021 miał miejsce proces rekrutacji do programu „Kuźnia Liderów Regionu” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Laboratorium św. Jana Pawła II.  Program ten adresowany był do uczniów zainteresowanych działalnością na rzecz społeczeństwa: chcących poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych czy zainteresowanych pracą na rzecz regionu. Rekrutacja obejmowała całe województwo kujawsko-pomorskie i przebiegała w sposób dwuetapowy: uczestnicy w pierwszej kolejności musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie pozytywnie przejść przez rozmowę kwalifikacyjną. W ramach programu wyłonionych zostało 20 uczniów z całego województwa, z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy proces rekrutacji pomyślnie przeszli następujący uczniowie:

1.     Marek Białek kl. 4TMP (wychowawca p. Marek Betlejewski)

2.     Magdalena Karasiewicz kl. 2aL5 (wychowawca p. Marcin Wilkanowski)

Uczestnicy w ramach programu będą brali udział w comiesięcznych zjazdach, szkole letniej (lipiec) oraz w projekcie społecznym (sierpień), a także będą mieć możliwość uczestnictwa w warsztatach tematycznych oraz w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi.

 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)