1. STATUT CKZiU
  2. STATUT CKZiU Technikum
  3. STATUT CKZiU Szkoła Branżowa
  4. STATUT CKZiU Technikum im. Zesłańców Sybiru
  5. STATUT CKZiU branż. im. Zesłańców Sybiru
  6. STATUT CKZiU_Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  7. STATUT CKZiU Szkoła Policealna
  8. STATUT CKZiU Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
  9. STATUT CKZ