1. STATUT CKZiU
  2. STATUT CKZiU Technikum im. Zesłańców Sybiru
  3. STATUT CKZiU branż. im. Zesłańców Sybiru
  4. STATUT CKZiU Branżowa II stopnia
  5. STATUT CKZiU_Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  6. STATUT CKZiU Szkoła Policealna
  7. STATUT CKZiU Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
  8. STATUT CKZ