DYREKTOR CKZiU  w Brodnicy

 

mgr inż. Jacek Gniadkowski  - jgniadkowski@ckziubrodnica.pl

ePUAP:/jgniadkowski2/Domyślna


 
 
WICEDYREKTORZY

mgr  Lidia Czerwińska - lczerwinska@ckziubrodnica.pl

mgr Jarosław Hiszpański - jhiszpanski@ckziubrodnica.pl

dr Iwona Mazurkiewicz-Krajewska - ikrajewska@ckziubrodnica.pl 

mgr Violetta Sternicka-Twarogowska - vsternicka@ckziubrodnica.pl

mgr Alicja Wiśniewska - awisniewska@ckziubrodnica.pl

mgr Andrzej Wiśniewski - awisniewski@ckziubrodnica.pl

 

 


 

Kierownik internatu

mgr  Małgorzata Roszak - mroszak@ckziubrodnica.pl

 


 

Dyżury dyrektorów

ul. Mazurska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 1330

wicedyrektor

Andrzej Wiśniewski

wicedyrektor

Alicja Wiśniewska

wicedyrektor

Violetta Sternicka-Twarogowska

wicedyrektor

Alicja Wiśniewska

wicedyrektor

Violetta Sternicka-Twarogowska

od 1330

do końca zajęć lekcyjnych

wicedyrektor

Violetta Sternicka-Twarogowska

wicedyrektor

Jarosław Hiszpański

kierownik internatu

Małgorzata Roszak

wicedyrektor

Violetta Sternicka-Twarogowska

wicedyrektor

Alicja Wiśniewska

 

ul. Karbowska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 1330

wicedyrektor

Jarosław Hiszpański

wicedyrektor

Iwona Zielińska

wicedyrektor

Iwona Zielińska

wicedyrektor

Lidia Czerwińska

wicedyrektor

Jarosław Hiszpański

od 1330

do końca zajęć lekcyjnych

wicedyrektor

Iwona Zielińska

wicedyrektor

Lidia Czerwińska

wicedyrektor

Jarosław Hiszpański

kierownik szkolenia praktycznego 

Jarosław Skarżyński

dyrektor

Jacek Gniadkowski