Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy zostało powołane uchwałą Rady Powiatu w marcu 2016 roku.

Tworzą je działające do 31 sierpnia 2016 roku szkoły: Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Rolniczych i Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Nowa placówka kontynuuje tradycje wszystkich trzech szkół oraz wykorzystuje najlepsze doświadczenia całej kadry pedagogicznej.
Jest to obecnie największa w regionie szkoła oferująca przygotowanie do zawodu zarówno młodzieży, jak i dorosłym.

W ramach Centrum funkcjonują technika w wielu zawodach, branżowa szkoła I  i II stopnia, liceum dla dorosłych (zaoczne i wieczorowe), są prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe.
CKZiU posiada również internat.
Centrum zatrudnia 160 nauczycieli.

Obowiązki dyrektora pełni mgr inż. Jacek Gniadkowski.
Główna siedziba Centrum znajduje się w byłym budynku Zespołu Szkół Zawodowych - ulica Mazurska 28

 

Rok szkolny 2021/2022

Trochę statystyki

Do oddziałów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy uczęszcza obecnie 2386 uczniów. W klasach technikum 1539 uczniów kształci się w następujących specjalizacjach:

 • technik informatyk

 • technik programista

 • technik logistyk

 • technik budownictwa

 • technik ekonomista

 • technik mechatronik

 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • technik reklamy

 • technik architektury

 • technik architektury krajobrazu

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 • technik hotelarz

 

Do branżowej szkoły I stopnia uczęszcza 699 młodocianych pracowników objętych dokształcaniem zawodowym:

 • drukarz

 • elektryk

 • elektromechanik

 • elektronik

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 • blacharz samochodowy

 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • murarz – tynkarz

 • rolnik

 • ogrodnik

 • kucharz

 • cukiernik

 • mechatronik

 • piekarz

 • sprzedawca

 • ślusarz

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • operator obrabiarek skrawających

 • fryzjer

 • krawiec

 • lakiernik samochodowy

 • magazynier – logistyk

 • mechanik – monter maszyn i urządzeń

 • stolarz

 • tapicer

 

W oddziałach szkoły dla dorosłych na ulicy Karbowskiej kształci się 115 uczniów w Liceum dla Dorosłych.