strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy


Jesteś tutaj: Strona główna >> Projekt 2021

 

Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego


Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2022-01-31
Program operacyjny: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja  
Działanie: RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie: RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe


Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Brodnickim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji nauczyciela kształcenia zawodowego oraz doposażenie szkół.

Grupa docelowa:
uczniowie ze Szkoły Branżowej I Stopnia w CKZiU w Brodnicy: 33
uczniowie z Technikum w CKZiU w Brodnicy: 359

 

Szkoły objęte wsparciem w projekcie:
- Technikum: technik budownictwa, ekonomista, informatyk, logistyk, mechatronik, architektury krajobrazu, organizacji reklamy, cyfrowych procesów graficznych, grafiki i poligrafii cyfrowej, hotelarstwa, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych.

 - Szkoła branżowa I stopnia: zawody - fryzjer, sprzedawca


 

Planowane zadania

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zawodowe wraz z doposażeniem pracowni zawodowych w Technikum i Szkole branżowej I stopnia przy CKZiU w Brodnicy

1. Logistyczna obsługa przedsiębiorstwa

2. Programowanie sterowników PLC

3. Systemy mechatroniczne w rolnictwie

 

Kursy i szkolenia dla uczniów

1. Spawacz MAG i TIG

2. Operator wózków jezdniowych

3. Kurs obsługi kasy fiskalnej

4. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych (fryzjer)

5. Prawo jazdy kat. T

6. Prawo jazdy kat. B

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

1. Język polski

2. Matematyka

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne

1.Przedsiębiorczość

Staże zawodowe

 • Technikum hotelarstwa,
 • Technikum żywienia i usług gastronomiczncych, 
 • Technikum ekonomiczne,
 • Technikum logistyczne,
 • Technikum informatyczne ,
 • Technikum mechatroniczne.

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego

1. Kurs dla nauczyciela kształcenia zawodowego - Międzynarodowy/Europejski Instruktor Spawalniczy

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu oraz  pobranie i uzupełnienie wymaganych dokumentów:

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)