BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

SZKOŁA BRANŻOWA I - oferta

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Czego się nauczysz?

 • poznasz sprzęt rolniczy wykorzystywany do produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ogrodniczej,
 • nauczysz się prawidłowej eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,
 • dowiesz się, jak prawidłowo wykonywać prace rolnicze?

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego,
 • własne gospodarstwo rolne.

 

 

 

Fryzjer

 

Czego się nauczysz?

 • podstaw fryzjerstwa,
 • technik i technologi fryzjerskich,
 • elementów stylizacji.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • zakłady fryzjerskie,
 • własna działalność.

 

 

Sprzedawca

 

Czego się nauczysz?

 • profesjonalnej obsługi klienta.
 • obsługi kas i urządzeń fiskalnych,
 • zasad związanych z inkasem należności,
 • wystawiania dokumentów sprzedażowych, magazynowych i księgowych,
 • przygotowania towarów do sprzedaży,
 • prawidłowej wyceny i oznakowania towarów,
 • zasad rozmieszczania towarów,
 • sporządzania inwentaryzacji i reklamacji w punktach handlowych,
 • organizacji i technik sprzedaży oraz form sprzedaży,
 • obsługi programów magazynowo-sprzedażowych,
 • stosowania zasad prawa podatkowego.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • sklepy, centra handlowe, galerie,
 • własna działalność.

 

 

Cukiernik

 

Czego się nauczysz?

 • wytwarzania ciast, ciasteczek, tortów, lodów i deserów,
 • wykorzystania kulinarnej pasji i własnej wyobraźni w przygotowaniu deserów.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • cukiernie,
 • restauracje,
 •  hotele,
 •  manufaktury słodyczy.

 

Piekarz

 

Czego się nauczysz?

 • przygotowania ciasta,
 • wypieku wszelkiego rodzaju wyrobów piekarskich: chlebów, bułek, rogali, chałek.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • zakłady piekarskie,
 • duże markety,
 • produkcja rzemieślnicza w domu.

 

 

Elektryk

 

Czego się nauczysz?

 • montażu maszyn i urządzeń elektrycznych,
 •  uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • zakłady przemysłowe (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.),
 • warsztaty naprawcze urządzeń elektrycznych,
 • serwisy.

 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

 

Czego się nauczysz?

 • montażu instalacji i urządzeń sanitarnych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
 • montażu przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach,
 • definiowania i usuwania przyczyn awarii i niedrożności,
 • wykonywania prac demontażowych,
 • nadzorowania eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym czynnych instalacji sanitarnych.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • firmy budowlane i instalacyjne,
 •  warsztaty rzemieślnicze, remontowo-montażowe,
 •  administracjach domów mieszkalnych,
 • własna działalność gospodarcza.

 

 

Murarz – tynkarz

 

Czego się nauczysz?

 • organizowania, użytkowania i likwidacji stanowiska pracy robót murarskich i tynkarskich oraz czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
 • rozróżniania i dobierania materiałów budowlanych murarskich i tynkarskich (podstawowych i pomocniczych) oraz składowania i transportowania ich na stanowisko pracy,
 • posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym niewymagającym dodatkowych uprawnień,
 • czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych,
 • wykorzystywania norm i instrukcji,
 • wykonywania robót murarskich i tynkarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
 • wykonywania pomocniczych czynności ogólnobudowlanych w tym remontowych, rozbiórkowych i naprawczych,
 • wykonywania przedmiarów, pomiarów inwentaryzacyjnych i obmiarów robót murarskich i tynkarskich,
 • sporządzania zapotrzebowania i rozliczania materiałów dotyczące stanowiska pracy,
 • oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót,
 • komunikowania się i współpracy z zespołem na budowie,
 • wykorzystywania znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy (jako pracownik najemny i jako samodzielny przedsiębiorca).

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • małe i średnie firmy budowlane,
 • rzemieślnicze warsztaty remontowo-budowlane,
 • własna działalność gospodarcza.

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Czego się nauczysz?

 • montażu suchej zabudowy,
 • robót malarsko-tapeciarskich,
 • robót posadzkarskich i okładzinowych,
 • przeprowadzania konserwacji i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • małe i średnie firmy budowlane na stanowiskach posadzkarskich, tynkarskich, okładzinowych, malarsko-tapeciarskich, murarskich, stolarskich, szklarskich,
 • rzemieślnicze warsztaty remontowo-budowlane,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Rolnik

 

Czego się nauczysz?

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa,
 • poznasz przepisy bhp.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • własne gospodarstwo rolne,
 • będziesz mógł zakupić ziemię rolną.

 

 

Stolarz

 

Czego się nauczysz?

 • czytania i analizy rysunków technicznych,
 • sporządzania szkiców roboczych wyrobów, połączeń i złączy stolarskich,
 • dobierania i przygotowania do obróbki ręcznej i maszynowej drewna, tworzyw drzewnych oraz materiałów pomocniczych,
 • przygotowania do pracy narzędzi, obrabiarek i urządzeń,
 • wykonania obróbki ręcznej i maszynowej przez suszenie, skrawanie, klejenie, wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich,
 • kwalifikowania wyrobów stolarskich do naprawy,
 • dobierania techniki napraw, renowacji i konserwacji.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • zakłady stolarskie,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Tapicer

 

Czego się nauczysz?

 • czytania i analizowania rysunków technicznych,
 • sporządzania szkiców roboczych wyrobów tapicerowanych, połączeń i złączy stolarskich itp.,
 • wykonywania napraw uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów,
 • dobierania tkanin i innych materiałów pokryciowych,
 • przygotowania do pracy narzędzi, obrabiarek i urządzeń.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • zakłady tapicerskie,
 • własna działalność gospodarcza.

 

 

Ślusarz

 

Czego się nauczysz?

 • ręcznej lub ręczno-maszynowej obróbki metali,
 • budowy, konserwacji i naprawy prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • ślusarz z reguły pracuje indywidualnie.

 

Kucharz

 

Czego się nauczysz?

 • sporządzania potraw i napojów,
 • ekspedycji potraw i napojów.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • lokale gastronomiczne,
 • własna działalność gospodarcza.

 

 

Mechanik pojazdów samochodowych

 

Czego się nauczysz?

 • naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • diagnostyki samochodowej.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • stacje obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
 • salony sprzedaży samochodów i instytucje zajmujące się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmy zajmujące się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

 

Lakiernik samochodowy

Czego się nauczysz?

 • naprawy i eksploatacji nadwozi pojazdów samochodowych,
 •  oceny stanu powłok ochronno-dekoracyjnych.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • serwisy samochodowe,
 • zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
 •  zakłady gdzie występują malarnie, lakiernie bez względu na branżę gospodarczą,
 • salony sprzedaży środków do konserwacji dekoracji pojazdów i konstrukcji,
 • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Czego się nauczysz?

 • naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • diagnostyki samochodowej.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • stacje obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
 • salony sprzedaży samochodów i instytucje zajmujące się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmy zajmujące się ogólnie elektryką motoryzacyjną czy przemysłową po krótkim przeszkoleniu.

 

Magazynier- logistyk

 

Czego się nauczysz?

 • przyjmować i wydawać  towary z magazynu,
 • przechowywać towary,
 • prowadzić dokumentację magazynową
 • korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów.

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

SPL.01.

Obsługa magazynów

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych
 • w magazynach produkcyjnych, dystrybucyjnych
 • w centrach logistycznych