SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

SZKOŁA BRANŻOWA II - oferta

Technik pojazdów samochodowych

Czego się nauczysz?

 • naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • diagnostyki samochodowej.

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

MOT.05.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 1. stacje obsługi pojazdów samochodowych,
 2. zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
 3. salony sprzedaży samochodów i instytucje zajmujące się obrotem częściami samochodowymi,
 4. przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
 5. przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 6. firmy zajmujące się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Liczba semestrów: cztery

Tryby: wieczorowy/zaoczny

 

Technik usług fryzjerskich

Czego się nauczysz?

 •  Projektowanie i dokumentowanie fryzur
 • Kreowanie wizerunku fryzur klienta
 • Wizualizacja we fryzjerstwie Jakie egzaminy będziesz zdawać?

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

FRK.03.

Projektowanie i wykonywanie fryzur

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • Salony fryzjerskie
 • Salony piękności
 • Studia metamorfozy
 • Dystrybucja materiałów/kosmetyków
 • Własna działalność gospodarcza
 • Charakteryzatornia
 • Zakłady produkcji peruk/tresek
 • Salony wizażu

Liczba semestrów: cztery

Tryby: wieczorowy/zaoczny

 

 

Technik handlowiec

Czego się nauczysz?

 • sporządzanie i zawieranie umów kupna-sprzedaży,
 • przygotowywanie ofert handlowych,
 • prowadzenie negocjacji z dostawcami, klientami,
 • organizowanie przepływu towarów lub realizacji usługi,
 • kontrola towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem ilościowym, jakościowym, cenowym, a także zabezpieczanie go przed uszkodzeniem, dbanie o odpowiednie opakowania i jego oznakowanie,
 • dokonywanie inwentaryzacji towarów,
 • opracowywanie strategii sprzedażowej,
 • przygotowywanie raportów sprzedażowych,
 • monitorowanie stanu magazynów,
 • współpraca z działem marketingu i reklamy.

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

HAN.02.

Prowadzenie działań handlowych.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • firmach prowadzących sprzedaż towarów i usług,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • bankach i przedsiębiorstwach finansowych,
 • hurtowniach i magazyny.

Liczba semestrów: cztery

Tryby: wieczorowy/zaoczny

 

Technik elektryk

Czego się nauczysz?

 •  znajomości budowy i działania urządzeń elektrycznych
 • klasyfikacji urządzeń elektrycznych
 • znajomości elementów urządzeń elektrycznych
 • rozróżniać parametry techniczne urządzeń elektrycznych
 • znajomości sposobów montażu i instalacji urządzeń elektrycznych
 • rozróżniania symboli stosowanych w schematach instalacji elektrycznych
 • odczytywania informacji zawartych na schematach instalacji elektrycznych
 • zasad dobierania osprzętu instalacyjnego
 • zasad dobierania przewodów do instalacji elektrycznych
 • określania wpływu parametrów zasilania i obciążenia na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych
 • rozpoznawania układów elektronicznych stosowanych w sterowaniu maszyn i urządzeń elektrycznych
 • określania typowych uszkodzeń maszyn i urządzeń elektrycznych
 • naprawiać uszkodzenia instalacji elektrycznej

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

ELE.05.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • monter i konserwator instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Technicy elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle.
 • Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii elektroenergetycznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie,

Dodatkowo:

 • możliwość korzystania profesjonalnie wyposażone pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • uzyskanie tytułu zawodowego- Technik
 • wykształcenie średnie – matura

        

KSZTAŁCIMY W KAŻDYM ZAWODZIE!!!!

 

 

Korzyści dla Ciebie:

 • możesz  znaleźć zatrudnienie na lokalnym rynku pracy
 •  masz  możliwość kontynuacji nauki w Szkole Branżowej II Stopnia.