Lista przedmiotów, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum.

 • technik ekonomista - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technik informatyk - j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka
 • technik mechatronik - j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
 • technik budownictwa -j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
 • technik logistyk - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technik programista - j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka – liczba miejsc ograniczona 
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - j. polski, j. obcy, matematyka, biologia
 • technik hotelarz - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technik architektury krajobrazu - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technik reklamy - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Regulamin rekrutacji do:

Wniosek o przyjęcie do klasy I: