Lista przedmiotów, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum.

 • technik ekonomista - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technik informatyk - j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka
 • technik mechatronik - j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
 • technik budownictwa -j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
 • technik logistyk - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technik programista - j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka – liczba miejsc ograniczona – 25 miejsc – o przyjęciu decyduje najwyższa liczba punktów.
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - j. polski, j. obcy, matematyka, biologia
 • technik hotelarz - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technik architektury krajobrazu - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technik reklamy - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Regulamin rekrutacji do:

Wniosek o przyjęcie do klasy I:

 • Wnioski do szkoły będą dostępne od dnia 16.05.2021 r.

Szanowni Państwo

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty formie:

 • przesyłki elektronicznej na adres: rekrutacja@ckziubrodnica.pl lub rekrutacja2@ckziubrodnica.pl ( do szkół dla dorosłych)
 • przesyłki pocztowej na adres:
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
  Ul. Mazurska 28
  87 – 300 Brodnica
 • „ skrzynki kontaktowej”- wystawiona przed wejściem do szkoły
 • osobiście sekretariat
  ul. Mazurska 28 lub ul. Karbowska 29
  w godz. Od 9.00 do 14.00.M