KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE to bezpłatna forma kształcenia dla osób dorosłych i bezpłatny sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • uzupełnienie swojego wykształcenia
 • udoskonalenie swoich umiejętności
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Dokumenty wymagane przy podjęciu nauki.

podanie

świadectwo ukończenia szkoły / świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

1 zdjęcie

Czas trwania nauki  –>  2 – 3 semestry w zależności od zawodu

Kształcimy w zawodach

 1. rolnik,
 2. technik rolnik,
 3. technik usług kosmetycznych,
 4. fryzjer,
 5. technik usług fryzjerskich,
 6. sprzedawca,
 7. technik handlowiec,
 8. kucharz,
 9. technik usług gastronomicznych,
 10. technik technologii drewna,
 11. ślusarz,
 12. mechanik pojazdów samochodowych,
 13. operator obrabiarek skrawających,
 14. betoniarz-zbrojarz,
 15. technik budownictwa,

Korzyści dla Ciebie!
Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego może

 • uzyskać świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego i
 • przystąpić do egzaminu i otrzymać dyplom z tytułem zawodowym technika
 • otrzymać dokument Europass - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.