Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu dotyczy  uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia  i organizowana jest dla młodocianych pracowników oraz młodzieży funkcjonującej na statucie ucznia. Uczniom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy umożliwia realizację zajęć  teoretycznych i praktycznych w jednej szkole.

 Ma na celu opanowanie przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do zdania egzaminu zawodowego oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego na ul. Aleja Leśna 2 i w internacie szkolnym na ul. Mazurskiej. Realizowane są w wyznaczonych pracowniach / warsztatach - wyposażonych odpowiednio do danego zawodu, które stanowią nowoczesną bazę szkoleniową.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przyjmuje uczniów na praktyczną naukę w zawodach:

  • murarz tynkarz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • operator obrabiarek skrawających
  • elektryk
  • ślusarz
  • fryzjer
  • sprzedawca
  • kucharz

          

                                                                 ZAPRASZAMY!!!