Wykaz kierunków kształcenia w CKZiU w Brodnicy w roku szkolnym 2022/2023

Technikum

Rekrutacja na rok szkol. 2022/2023 będzie odbywać się do Technikum w zawodach:

 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych do wyboru przez kandydata dwa przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, matematyka.
 • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki do wyboru przez kandydata dwa przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, matematyka.
 • Technik Reklamy do wyboru przez kandydata dwa przedmioty rozszerzone : angielski, geografia, matematyka.
 • Technik Logistyk ( cywilny/mundurowy) do wyboru przez kandydata dwa przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, matematyka.
 • Technik Informatyk do wyboru przez kandydata dwa przedmioty rozszerzone: j. angielski, informatyka, matematyka.
 • Technik Mechatronik do wyboru przez kandydata dwa przedmioty rozszerzone: fizyka, geografia, matematyka.
 • Technik Ekonomista do wyboru przez kandydata dwa przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, matematyka.
 • Technik Hotelarz do wyboru przez kandydata dwa przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, matematyka.
 • Technik Budownictwa do wyboru przez kandydata dwa przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, matematyka.
 • Technik Programista do wyboru przez kandydata dwa przedmioty rozszerzone: j. angielski, informatyka, matematyka.
 • Technik Architektury Krajobrazu do wyboru przez kandydata dwa przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, matematyka.

Szkoła Branżowa I stopnia

 • Kształcenie w Branżowej szkole I stopnia odbywa się we wszystkich zawodach. Nowy zawód to logistyk-magazynier.

Szkoła Branżowa II stopnia

Kształcenie w Branżowej szkole II stopnia odbywa się w zawodzie:

 • technik handlowiec
 • technik elektryk
 • technik usług fryzjerskich
 • technik mechanik pojazdów samochodowych
 • technik mechanik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik budownictwa
 • technik rolnik
 • technik technologii drewna
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

UWAGA ! Utworzenie danego kierunku w Branżowej szkole II stopnia uzależnione jest od odpowiedniej ilości kandydatów.

Opis kierunków kształcenia

CKZiU w Brodnicy - Oferta szkoły 2022

 

CKZiU w Brodnicy - Wirtualny spacer.