logoSOC

SOC - SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy realizuje ogólnopolski projekt „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”. „SOC" to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. 

Nasza szkoła na bieżąco podejmuje działania zgodne z główną ideą projektu, którą jest wspieranie szkół we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji oraz pośredniczy w przekazywaniu informacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, tym samym sprawiając, że trafiają one do szerokiego grona odbiorców.

 

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022 tj.:

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne”.

Dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo daje szkole następujące korzyści:

 

  • dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;
  • możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych (dla nauczycieli i rodziców) realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
  • wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
  • dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
  • możliwość udziału w badaniach naukowych;
  • bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
  • certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenia dla szkolnych koordynatorów.

 

 

Projekt koordynują Marcin Plona.