Egzaminy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe – rok szkolny 2022/2023

Harmonogram przeprowadzania CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Technikum w CKZiU Brodnica

Sesja zimowa

 

Harmonogram przeprowadzania CZĘŚCI PISEMNEJ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Technikum w CKZiU Brodnica

Sesja zimowa 

 

Aula, s. 5, s. 6, s. 19W1W2, W3  – ul. Mazurska 28     

Hala  sportowa, s. 38, s. 20 – ul. Karbowska 29           

A, B, C, D wejścia na halę sportową                                      

– wejście do sali 38 (I piętro)                                               

W1 – wejście od ul. Mazurskiej                                              

W2, W3 – wejście od strony boiska                                      

Wykaz zdających w poszczególnych dniach dostępny  u wychowawcy i na tablicy ogłoszeń w holu szkoły

​d - dokumentacja

w - z wykonaniem(egzaminator)

dk - dokumentacja, komputer

wk - z wykonaniem, komputer