SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Funkcja

ul. Mazurska

ul. Karbowska

Przewodniczący Szkoły

Martyna Kamińska IV 5TE

----------------------------

Zastępca przewodniczącego

Paweł Tomaszewski IVb5 TL

Miłosz Karwaszewski

Skarbnik

Patrycja Nadolska IV 5 TE

Julia Szypkowska

Sekretarz

Nikola Lubińska IVa 5 TL

Julia Szypkowska

Rzecznik Praw Ucznia

Martyna Jastrzembska III b TL

Zuzanna Filipkowska

Sekcja społeczno-charytatywna

Julia Jabłońska III b TL,

Filip Gutowski II TM

 

Bartosz Hahn,

Bryan Górkowski,

Filip Góralski,

Kamil Bandrowski,

Sekcja kulturalno-rozrywkowa

Jakub Kokowicz IIIa TL,

Arkadiusz Celiński IVc5 TL,

Bartosz Orłowski IVc5 TL

 

Julia Leszczak,

Julianna Zagórska,

Dominika Rogowska

 

Sekcja plastyczno-artystyczna

Wiktor Wasilewski II b TI

Jakub Kokowicz IIIa TL

Klaudia Gronowska,

Magdalena Kowalska,

Patrycja Majkowska