strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Karbowska 29


Jesteś tutaj: Strona główna >> Doradztwo Zawodowe

Co to jest doradztwo zawodowe?

 1. Doradztwo zawodowe

Wsparcie oferowane przez powołane do tego osoby i instytucje klientom, w szczególności uczniom, ich rodzicom, osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy, a także osobom planującym podjęcie nauki, w celu wyboru kierunku kształcenia bądź szkolenia, zawodu lub zatrudnienia, dostosowanego do ich potrzeb i możliwości oraz realiów rynku pracy.

Doradztwo zawodowe może być świadczone przez różne osoby, którym powierzono to zadanie, a w szczególności przed doradcę zawodowego.

 

 1. Doradca zawodowy

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

 

 1. Poradnictwo zawodowe

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

 

 1. Informacja zawodowa

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

 

 1. Preorientacja, orientacja zawodowa:

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

 

 1. Zawód:

Wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

 

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa:

Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.

 

 1. Zadania z zakresu doradztwa zawodowego w naszej szkole realizują:
  1. Pedagog szkolny, psycholog szkolny, doradca zawodowy, wychowawcy klas.
  2. Doradca zawodowy
 • Dorota Wojnowska
 • Anna Krawulska
  1. Zespół ds. doradztwa zawodowego
 • Dorota Wojnowska
 • Anna Krawulska
 • Anna Rumińska
 • Lidia Czerwińska
 • Jarosław Skarżyński
 • Małgorzata Danielewska

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)