strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Mazurska 16


Jesteś tutaj: Strona główna >> Biblioteka >> O BIBLIOTECE

 

 

HISTORIA WILLI - BUDYNKU BIBLIOTEKI

W okresie budowania systemu szkolnego na terenach pozaborowych do powszechnej praktyki należało przydzielanie mieszkań służbowych nauczycielom. W publikacji Organizacja szkolnictwa w Polsce współczesnej. Podręcznik dla kandydatów do zawodu nauczycielskiego z 1932 r. mówi się wprost: „(…) Gmina (obszar dworski) ma nadto obowiązek dostarczyć bezpłatnie mieszkań nauczycielom szkół powszechnych. Nauczyciel może nie przyjąć mieszkania, znajdującego się w budynku, nie przeznaczonym na cele szkolne. Nauczycielowi, który nie otrzymał mieszkania lub odmówił przyjęcia mieszkania w budynku szkolnym, gmina (obszar dworski) ma obowiązek wypłacie dodatek na mieszkanie w wysokości tego dodatku dla funkcjonarjuszów państwowych”

(…) w budynku musiało być mieszkanie służbowe dla dyrektora oraz małe mieszkanko dla dozorcy. Zakładano, że w mieszkaniu służbowym dyrektor będzie mieszkał wraz z rodziną. Jeżeli był kawalerem, to przydzielano mu kuchnię, pokój i pomieszczenie gospodarcze, a izby, których chwilowo nie potrzebował, wykorzystywano na cele dydaktyczne. Mieszkania służbowego lub jego części nie wolno było podnajmować. Zakaz ten dotyczył nie tylko dyrektorów, ale także pozostałych urzędników. Obejmował również dozorców, których praca w monarchii austro-węgierskiej traktowana była jako służba państwowa.”

Z jednej strony chodziło o pozyskanie kadr nauczycielskich, a z drugiej strony, zwłaszcza w przypadku dyrektorów (kierowników) szkół mieszkanie służbowe miało spełniać jeszcze inny cel - przywiązanie dyrektora do obiektu szkolnego i ciągły nad nim nadzór.

Taką właśnie funkcję - mieszkania dla dyrektora i jednocześnie osoby dozorującej szkołę pełniła prawdopodobnie siedziba naszej biblioteki, popularnie nazywana Willą dyrektora.

Zachęcamy do poznania historii pozostałych budynków szkoły zamieszczonej tutaj.

 

 

 

RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI

 W źródłach historycznych brak szerszych informacji o o bibliotece przedwojennej.

   W pierwszej księdze protokołów z dnia 1.04.1945 r. znalazła się wzmianka „… z bogatej biblioteki przedwojennej nie pozostało nic. Zostało usunięte przez okupanta lub zniszczone…”

              2.09.1947 r. powołany został pierwszy opiekun biblioteki. Był nim Jan Smoczyński. Biblioteka liczyła wtedy 160 tomów. Przez wiele lat książki i pomoce naukowe pożyczano z innych szkół. 22.09.1949 r. Jan Smoczyński jako bibliotekarz podjął się zakupienia dla szkoły partii popularnych książek.

Od czerwca 1948 r. zaczęto zamawiać karty biblioteczne. 25.03.1950 r. na Radzie Pedagogicznej postawiono postulat by bibliotekę uczynić centralnym ośrodkiem samokształcenia młodzieży. Już wtedy dostrzeżono, jak ważną rolę pełni biblioteka szkolna. We wrześniu 1950 r. biblioteka liczyła 757 woluminów, w lipcu 1951 roku  1267, a w roku 1966 księgozbiór liczył 4218 pozycji. Od tego momentu systematycznie wzrastały zasoby biblioteki. W latach siedemdziesiątych zaczęto gromadzić również zbiory audiowizualne, płytoteki, taśmoteki i przeźrocza.  16.11.1965 r. po raz pierwszy pojawiło się w księdze protokołów Rady Pedagogicznej sprawozdanie bibliotekarza. Pisane są one do dziś i stanowią cenne źródło informacji o bibliotece. Przełomowym momentem była ustawa o bibliotekach szkolnych z roku 1968, która całkowicie uregulowała pracę placówek.

Z Ksiąg protokołów naszej szkoły wiadomo też o kolejnych opiekunach biblioteki. Najbardziej zasłużyła się Pani Maria Kazimierska, która zapoczątkowała wprowadzenie biblioteki zgodnie z nowymi normami, wprowadziła UKD oraz przyczyniła się do wzbogacenia księgozbioru o pozycje cennne i warościowe. Pani Maria była też twórcą rady bibliotecznej. Była też autorem wielu imprez kulturalno-oświatowych, między innymi jej zasługą było zainicjowanie współzawodnictwa w czytytelnictwie.

 

KSIĘGOZBIÓR

20150427_123604.jpg

Księgozbiór biblioteczny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy liczy 21722 woluminów. W lokalu przy ulicy Mazurskiej zgromadzonych jest 14645 książek, natomiast przy ulicy Karbowskiej znajduje się 7077. Posiadamy zbiory służące kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli oraz realizacji programów nauczania i wychowania uczniów. Gromadzimy lektury oraz książki popularnonaukowe i naukowe, najliczniej reprezentowane są dziedziny nauczane obecnie w naszej szkole. W lokalu przy ul. Mazurskiej nasi czytelnicy znajdą przede wszystkim książki z zakresu: informatyki, ekonomii, logistyki, budownictwa, mechatroniki. W bibliotece przy ulicy Karbowskiej uczniowie mogą korzystać ze zbiorów z następujących dziedzin: hotelarstwo, architektura krajobrazu, rolnictwo, towaroznawstwo, usługi gastronomiczne, grafika.

 

 

 

 

 

 biblioteka Karbowo(1)Posiadamy książki z dziedziny pedagogiki, psychologii, geografii, sztuki, muzyki i wielu innych. W związku z realizacją Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiliśmy nowości wydawnicze z literatury pięknej oraz z wybranych dziedzin nauki za 45 tysięcy zł.

 

 

 

W naszych lokalach został wyodrębniony księgozbiór podręczny zawierający:

 • Encyklopedie ogólne i dziedzinowe
 • Słowniki językowe i tematyczne
 • Albumy malarstwa, grafiki
 • Przewodniki
 • Atlasy
 • Inne pozycje z wielu dziedzin wiedzy.

 

 

 

BIAŁE KRUKI

białe kruki 13D​​​​Biblioteka posiada wiele cennych pozycji książkowych, wyróżniających się oprawą, szatą graficzną, a także woluminy wydane na początku XX wieku. Prezentujemy tytuły naszych unikatowych książek:

 • Feldman Wilhelm „Współczesna literatura polska 1880 -1904. T. 1 z 35 ilustracyami w tekscie i 2 rycinami kolorowemi”, 1905 r. 
 • Feldman Wilhelm „Współczesna literatura polska 1864 - 1917. Część 2”, 1919 r.
 • Raymont Władysław St. „Z Ziemi Chełmskiej. Wrażenia i notatki. Prawo przedruku wyłączne nabyte od Autora dla Wydawnictwa Dziennika Chicagoskiego”, 1920 r.
 • Śliwiński Artur „Hetman Żółkiewski. Z 9 rysunkami”, 1920 r.
 • Zakrzewski Wincenty „Historja powszechna na klasy wyższe szkół średnich. T. 1 Historja starożytna”, 1921 r.
 • Dr Koneczny Feliks „Tadeusz Kościuszko. Na setną rocznicę zgonu Naczelnika. Życie Czyny Duch”, 1922 r.
 • Kraushar Aleksander „Zamek Królewski w Warszawie. Zarys historyczno - obyczajowy z 57 ilustracjami”, 1924 r.
 • Krasiński Edward „Obrazki łowieckie. Karpaty Wschodnie Polesie”,1927r.
 • Wyspiański Stanisław „Warszawianka”, 1929 r.
 • Jeż T. T. „W obronie gniazda. Szkice z poznańskiego. Powieść Część 1”, 1931 r.
 • Krasiński Zygmunt „Psalmy przyszłości”, 1945 r.

 

 

 

REGIONALIA
regionalia 1aW bibliotece gromadzimy ponadto woluminy poświęcone Brodnicy i okolicom. Posiadamy książki autorów pochodzących z naszego miasta lub ściśle związanych z naszym regionem. Posiadamy książkę o naszej szkole pt.: „Zarys dziejów Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILMOTEKA SZKOLNA

Pakiet 55 filmów na 26 płytach został przekazany naszej bibliotece w ramach programu Filmoteka Szkolna zainaugurowanego w 2009 r. Program realizowany jest przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny i PISF. Ideą przedsięwzięcia jest wprowadzenie elementów edukacji filmowej do programów nauczania. Na poniższej liście widnieje m.in. Popiół i diament Andrzeja Wajdy i znany film Roberta Glińskiego Cześć Tereska. Warto wspomnieć, że każdy zestaw filmów uzupełniony jest omówieniami, scenariuszami analizy filmoznawczej oraz filmowymi komentarzami.

 

 

 • Antonisz Julian: Polska Kronika Non-Camerowa nr.-1
 • Antonisz Julian: Ostry film zaangażowany
 • Bajon Filip: Aria dla atlety
 • Bławut Jacek: Nienormalni
 • Czarnecki Andrzej: Szczurołap
 • Drygas Maciej: Usłyszcie mój krzyk
 • Dudziewicz Michał: Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów
 • Dumała Piotr: Łagodna
 • Fabicki Sławomir: Męska sprawa
 • Falk Feliks: Krótka historia jednej tablicy
 • Fidyk Andrzej: Defilada
 • Gliński Robert: Cześć Tereska
 • Has Wojciech Jerzy: Jak być kochaną
 • Jabłoński Dariusz: Fotoamator
 • Jakimowski Andrzej: Zmruż oczy
 • Jonkajtys Grzegorz: Arka
 • Kędzierski Paweł: Dokąd
 • Kieślowski Krzysztof: Amator
 • Kieślowski Krzysztof: Gadające głowy
 • Kieślowski Krzysztof: Siedem kobiet w różnym wieku
 • Kieślowski Krzysztof: Urząd
 • Kieślowski Krzysztof: Z punktu widzenia nocnego portiera
 • Kolski Jan Jakub: Historia kina w Popielawach
 • Koncewicz Grzegorz: Exit
 • Kondratiuk Andrzej: Hydrozagadka
 • Kondratiuk Janusz: Dziewczyny do wzięcia
 • Krauze Krzysztof: Dług
 • Krauze Krzysztof: Gry uliczne
 • Królikiewicz Grzegorz: Prekursor
 • Kucia Jerzy: Strojenie instrumentów
 • Kutz Kazimierz: Sól ziemi czarnej
 • Latałło Marcin: Nasza ulica
 • Leszczyński Witold: Żywot Mateusza
 • Łoziński Marcel: Ćwiczenia warsztatowe
 • Łoziński Marcel: Egzamin dojrzałości
 • Łoziński Marcel: Wszystko może się przytrafić
 • Machulski Juliusz: Déja vu
 • Marczewski Wojciech: Ucieczka z kina "Wolność"
 • Munk Andrzej: Eroica
 • Munk Andrzej: Zezowate szczęście
 • Nasfeter Janusz: Abel, twój brat
 • Pacek Grzegorz: Jestem zły
 • Piwowski Marek: Rejs
 • Rybczyński Zbigniew: Tango
 • Schabenbeck Stefan: Schody
 • Skalski Jacek: ...Portret własny
 • Skurski Grzegorz: Chleb
 • Szczechura Daniel: Fotel
 • Szulkin Piotr: Oczy uroczne
 • Ślesicki Władysław: Rodzina człowiecza
 • Wajda Andrzej: Brzezina
 • Wajda Andrzej: Człowiek z marmuru
 • Wajda Andrzej: Popiół i diament
 • Zanussi Krzysztof: Iluminacja
 • Zanussi Krzysztof: Struktura kryształu

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)