strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Mazurska 16


Internat CKZiU
ul. Mazurska 16
87- 300 Brodnica
tel. 56 498-28-02
Zapraszamy do korzystania z naszej bazy noclegowej wszystkie grupy zorganizowane biorące udział w imprezach sportowych lub kulturalnych na terenie naszego miasta.

Internat oferuje bazę noclegową dla 75 osób. Młodzież znajduje sie pod opieką wychowawców przez całą dobę od niedzieli od godz. 1600  do piątku do godz. 1500

Mieszkańcy internatu mogą korzystać ze świetlicy, w której znajduje się stół do bilarda oraz stół do gry  w tenisa.

Dwa razy w tygodniu organizowane są wspólne wyjścia na zajęcia sportowe na sali gimnastycznej przy ul. Karbowskiej oraz na basen.

Formy spędzania czasu wolnego są zależne od wychowanków, którzy mogą zgłaszać swoje życzenia i realizować je wraz z wychowawcami.

Każdego mieszkańca obowiązuje przestrzeganie regulaminu oraz rozkład dnia i regulamin nauki własnej.

Oferujemy smaczne domowe posiłki przygotowywane na miejscu ze świeżych produktów.

 

Pażdziernik

Wraz z październikiem rozpoczął się nowy kurs. Przybyli na niego uczniowie klas drugich, którzy są u nas pierwszy raz ze względu na to, że to właśnie ich grupa jako pierwsza musiała w ubiegłym roku szkolnym przejść na nauczanie zdalne. Pobyt w internacie jest dla wielu uczniów czymś nowym dlatego chętnie korzystają z ładnej pogody i udają się na spacery po Brodnicy, w celu lepszego poznania naszego miasta. Młodzież zdecydowanie twierdzi, że kontakt z rówieśnikami oraz bezpośrednie spotkania z nauczycielami i czerpanie od nich wiedzy jest dla nich korzystniejsze niż nauczanie zdalne, które było dla nich nie tylko nowością, ale również swojego rodzaju sprawdzianem radzenia sobie w nowych warunkach edukacyjnych.

Wrzesień

Nowy rok szkolny 2020/2021 to długo wyczekiwany powrót internatu do funkcjonowania po półrocznej przerwie spowodowanej pandemią wirusa COVID-19.  Przestrzegając zasad bezpieczeństwa swoją przygodę rozpoczęło 92 uczniów z różnych zakątków naszego kraju począwszy od wychowanków z sąsiadujących z Brodnicą miejscowości po bardzo wyjątkowego mieszkańca naszego Internatu, którym jest pierwsza w jego historii wychowanka - Joanna ucząca się w zawodzie „Operator obrabiarek skrawających” przybyła z Sokółki. Ze względu na bezpieczeństwo wychowanków reorganizacji uległo życie toczące się w murach internatu, ale nadal dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość wspólnego spędzania czasu na świetlicy oraz możliwość indywidualnych rozmów z wychowawcami.

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne.

           Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele !

Zmieniły się przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół. Stworzona została możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Po konsultacji z kadrą kierowniczą i nauczycielami informatyki zalecam :

 • dokonać weryfikacji  programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość,
 • do realizacji zdalnego nauczania wybrać metody/narzędzia  gwarantujące kontakt i możliwość konsultacji ucznia z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazać informację o formach i terminach tych konsultacji każdemu uczniowi lub rodzicowi,
 • przygotowując materiał  uwzględnić potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów ,
 • kolejne partie materiału udostępniać raz w tygodniu i weryfikować ich realizację (nie wszyscy dysponują indywidualnymi komputerami),
 • ilość, zakres materiału dostosować do tygodniowej liczby  godzin z przedmiotu
 • zalecam, krótkie ciekawe materiały pozwalające zrealizować podstawę programową,
 • do nauki  wykorzystywać materiały własne nauczyciela , lub e-materiały rekomendowane w szczególności  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną i inne,
 • oceniać i monitorować zgodnie z wcześniej przekazanymi kryteriami,
 • wychowawcy proszeni są o podtrzymanie lub nawiązanie zdalnych kontaktów ze swoimi uczniami,
 • zmodyfikować program nauczania przedmiotów zawodowych i realizować tylko część teoretyczną pamiętając, że są ,,inne przedmioty”,
 • praktyki zawodowe zostają zawieszone do odwołania,
 • młodociani pracownicy szkoły branżowej  I stopnia będą mogli , w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego lub w następnych latach. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia,
 • turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą realizowane na odległość, osoby zainteresowane zostaną powiadomione przez szkołę,
 • uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym i dostosowaniem metod pracy wynikających z IPETU zostaną odjęci nauczaniem zdalnym, wszystkie sprawy z realizacją tego nauczania koordynuje p. pedagog Anna Krawulska ,
 • niewskazane są wideokonferencje ze względu na możliwości łączy internetowych ,

W przypadku pytań – polecam naszych informatyków: p. J. Kisicki, J. Nozderka , J.Hiszpański , M.Tomella , M. Plona , L. Szwed , J. Michalak .

W przypadku pytań do dyspozycji cała dyrekcja – kontakt na stronie internetowej.

 

Proszę Państwa, współpracujmy , życzę dużo wyrozumiałości i cierpliwości.

                                                                       Jacek Gniadkowski

Komunikat Dyrektora Szkoły!

W związku decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca (czwartek) do 25 marca br. włącznie zajęcia w Centrum Ksztłacenia Zawodowego i Ustawicznego zostają odwołane. Odwołane są również: praktyki uczniów technikum, fakultety oraz zajęcia sportowe. Szkoła w wymienionym terminie zostanie zamknięta, funkcjonować będą wyłącznie sekretariaty, w budynku na ul. Mazurskiej 28 dyżurować będą dyrektorzy CKZiU. 

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, ale realizują przygotowanie zawodowe na dotychczasowych zasadach. 

Od 16 marca (poniedziałek) zostają zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów Dokształcania Teoretycznego Młodocianych Pracowników. 

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĄT

Po andrzejkowych wróżbach zostały wesołe wspomnienia i oczekiwanie na ich spełnienie, a tu nagle nadszedł czas na dekoracje świąteczne, które powstawały podczas zajęć manualnych. Każdy z nas pracował z zapałem według wskazówek udzielanych przez wychowawcę, w efekcie czego na naszej choince zawisły bombki wykonane metodą decoupage, a korytarze przyozdobiły piękne śnieżynki w ulepszonej wersji 3D. Czas upłynął nam pracowicie, ale doskonalenie umiejętności manualnych w połączeniu z dobrą zabawą - o taaak to coś co zdecydowanie lubimy, a wieczór zaliczamy jak najbardziej do udanych. 

Andrzejkowe wróżby

Wróżby andrzejkowe to coś bardzo popularnego w okresie jesieni, nawet jeszcze przed nastaniem nocy św. Andrzeja.

Blask świec, wróżby to główne elementy wieczoru andrzejkowego – tej atmosfery nie mogło zabraknąć w naszym internacie.  W dniu 27 listopada wychowankowie wraz z wychowawcami przygotowali tradycyjne wróżby, dzięki którym mogli dowiedzieć się, co ich spotka w niedalekiej przyszłości.

Zabawy, które uświetniały magiczny nastrój tego wieczoru to m.in.:

 • Ustawianie butów
 • Magiczne kubeczki
 • Cudowne szpileczku
 • Wróżba: kim będę?
 • Ku przestrodze
 • Wróżba z kostek do gry

Wieczór ten był bardzo miły, stał się też okazją do integracji młodzieży. Uśmiech i dobra zabawa towarzyszyła wszystkim zebranym.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)