strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Mazurska 16


Jesteś tutaj: Strona główna >> Wytyczne dla rodziców i wychowanków >> Wytyczne internat COVID19

Wytyczne dotyczące przebywania w internacie CKZiU w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 16

 

Rodzicu,

 • Osoby przywożące młodzież w celu odbycia kursu nie wchodzą do budynku Internatu. Młodzież wchodzi sama po uprzednim poproszeniu przez wychowawcę.

 • Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.

 • Zadbaj o pełen komplet dokumentów potrzebnych do zakwaterowania dziecka w Internacie. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej internatu, w zakładce „Uczniowie i Rodzice”.

 • Przekaż niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby wychowawcy mogli zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.

 • Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w internacie.

 • Nie posyłaj dziecka do internatu gdy źle się czuje, jest przeziębione lub jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie / w izolacji.

 • Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie.

 • Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.

 • Pozostaw numer telefonu do kontaktu ze sobą.

 

Wychowanku,

 • Po przybyciu do internatu wchodzisz do budynku sam – bez osób towarzyszących. Pamiętaj, że przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.

 • Zasłaniaj usta i nos za pomocą maseczki lub przyłbicy.

 • Meldowanie i zakwaterowanie do internatu będzie odbywać się w wyznaczonym do tego miejscu.

 • W dniu przyjazdu nie chodzimy po całym internacie tylko meldujemy się u wychowawcy i udajemy się z nim do przydzielonego pokoju. A następnie czekamy na wytyczne od wychowawców i przestrzegamy obowiązujących zasad zarówno dla bezpieczeństwa swojego jak i innych osób.

 • Pamiętaj o własnym długopisie do wypełnienia dokumentów. Zadbaj o pełen komplet dokumentów potrzebnych do zakwaterowania w Internacie. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej internatu, w zakładce „Uczniowie i Rodzice”.

 • Zawsze zgłaszaj wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.

 • Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.

 • Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.

 • Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.

 • Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.

 • Nie spotykaj się ani nie grupuj z innymi wychowankami w pokojach.

 • Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.

 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m.

 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.

 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. Zachowaj zasady ostrożności

 • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.

 • Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.

 • Przestrzegaj regulaminu internatu, rozkładu dnia oraz grafiku dotyczącego korzystania z prysznicy.

 • Podczas korzystania ze stołówki przestrzegaj godzin na posiłki wyznaczonych w rozkładzie dnia oraz zaleceń wychowawców i pracowników kuchni, ponieważ w zaistniałej sytuacji na stołówce maksymalnie jednorazowo może przebywać 20 osób.

 • Korzystając ze świetlicy oraz ze znajdującego się w niej sprzętu należy pamiętać aby jednorazowo przebywało na niej maksymalnie 15 osób.

 • Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.

 • Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

 

 

 

 

 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)