strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Mazurska 28


Jesteś tutaj: Strona główna >> Oferta Edukacyjna >> Technikum

Kliknij na ikonę kierunku w celu zdobycia informacji.

 

Technika:

                        

 

 

 

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

Czego się nauczysz?

 • użytkować pojazdy, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej
 • obsługiwać pojazdy rolnicze, środki transportu, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie
 • oceniać stan techniczny pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych
 • wykonywać prace pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi
 • użytkować urządzenia i systemy elektroniczne oraz nawigację satelitarną stosowaną w rolnictwie
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigację satelitarną stosowaną w rolnictwie

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

 

ROL.02.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (po II semestrze klasy III)

ROL.08.

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (po I semestrze klasy V)

 

TECHNIK REKLAMY

 

Czego się nauczysz?

 • planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 • określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 • planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 • nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 • stosować metody badań rynku reklamy,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 • oceniać wartość przygotowanych reklam,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 • prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

 

PGF.07. 

Wykonywanie przekazu reklamowego ( pod  koniec II semestru klasy III)

PGF.08.

Zarządzanie kampanią reklamową (pod koniec I semestru klasy V)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Znajdziesz zatrudnienie jako:

 

 1. technik organizacji reklamy,
 2. specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 3. specjalista do spraw public relations,
 4. specjalista do spraw reklamy,
 5. grafik komputerowy,
 6. administrator produkcji filmowej,
 7.  handlowiec,
 8. organizator usług sprzedaży internetowej,
 9. przedstawiciel handlowy,
 10. telemarketer,
 11. sprzedawca na telefon.

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

Czego się nauczysz?

 • wykonywać określone roboty budowlane
 • organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy
 • organizować i kontrolować roboty budowlane stanu surowego i robót wykończeniowych
 • organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 • sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

 

BUD.01.

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( pod koniec II semestru klasy III)

BUD.14

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów ( pod koniec I semestru klasy V)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 1. na budowach w Polsce i za granicą
 2. w firmach świadczących usługi deweloperskie

 

 

TECHNIK HOTELARSTWA

 

Czego się nauczysz?

 • prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich
 • rezerwować usługi hotelarskie
 • wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji
 • przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości
 • przygotowywać i podawać śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • przyjmować i realizować zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

HGT.03

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (po III klasie)

HGT.06

Realizacja usług w recepcji (po I semestrze klasy V)

 

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Zatrudnienie znajdziesz jako:

 

 1. recepcjonista
 2. inspektor służby pięter
 3. kelner w restauracji
 4. kierownicy recepcji

 

TECHNIK LOGISTYK - CYWILNY

 

Czego się nauczysz?

 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzać zapasami
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową
 • zarządzać gospodarką odpadami
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

SPL.01.

Obsługa magazynów (pod koniec II semestru klasy 3)

SPL.04.

Organizacja transportu ( pod koniec I semestru klasy 5)

 

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 

 1. w przedsiębiorstwach logistycznych transportowych, spedycyjnych
 2. w służbach mundurowych

 

 

TECHNIK LOGISTYK – MUNDUROWY

 

Czego się nauczysz?

 

 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzać zapasami
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową
 • zarządzać gospodarką odpadami
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

 

Dodatkowo: zajęcia z  podstaw szkolenia mundurowego, musztry, wyjścia do wojska, straży pożarnej i policji.

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

SPL.01.

Obsługa magazynów (pod koniec II semestru klasy 3)

SPL.04.

Organizacja transportu ( pod koniec I semestru klasy 5)

 

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 1. w przedsiębiorstwach logistycznych transportowych, spedycyjnych
 2. W służbach mundurowych

 

TECHNIK MECHATRONIK

 

Czego się nauczysz?

 • montować urządzenia i systemy mechatroniczne
 • wykonywać rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
 • wykonywać konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych
 • eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne
 • tworzyć dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych
 • programować urządzenia i systemy mechatroniczne

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

ELM.03. 

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (pod koniec II semestru klasy III)

ELM.06. 

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (pod koniec I semestru klasy V)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 1. w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym
 2. w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu
 3. będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą(np. usługową)w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Czego się nauczysz?

 • przechowywać żywność
 • sporządzać  potrawy i napoje
 • planować i oceniać żywienie
 • organizować produkcję gastronomiczną

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

HGT.02.

Przygotowanie i wydawanie dań (po klasie III)

HGT.12.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  (po pierwszym półroczu klasy IV)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 1. restauracje, bary uniwersalne i przekąskowe, jadłodajnie, bistra
 2. kawiarnie, herbaciarnie, cukiernie, piwiarnie, winiarnie, smażalnie, bufety, koktajlbary,  pizzerie itp.
 3. hotelowe kompleksy  gastronomiczne
 4. firmy świadczące usługi cateringowe
 5.  placówki żywienia zamkniętego: stołówki pracownicze, szpitalne, internaty, przedszkola itp.,
 6. ośrodki wypoczynkowe, sanatoria

 

 

TECHNIK INFORMATYK

 

Czego się nauczysz?

 • montować oraz eksploatować komputer i urządzenia peryferyjne
 • projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe
 • administrować sieciami
 • projektować bazy danych i administrować bazami
 • tworzyć strony WWW i aplikacje internetowe
 • administrować stronami i aplikacjami.
 • programować w językach strukturalnych i obiektowych

 

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

 

EE.08

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych ( pod koniec II semestru klasy III)

EE.09

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych ( pod koniec I semestru klasy IV)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 

 1. bankach  i urzędach
 2. w mediach i telekomunikacji
 3. w szkołach i uczelniach
 4. w firmach specjalizujących się w dostawie sprzętu komputerowego

 

 

TECHNIK EKONOMISTA

 

Czego się nauczysz?

 

 • wykorzystywać programy komputerowe do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw
 • prowadzić sprawy kadrowo – płacowe
 • tworzyć biznesplany
 • dokonywać analiz ekonomicznych
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki
 • stosować przepisy prawa w prowadzeniu działalności,
 • stosować zasady  kultury i etyki zawodu.

 

 

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

EKA.04.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej  ( pod koniec II semestru klasy III)

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (pod koniec I semestru klasy V)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 

 1. w biurach rachunkowych
 2. w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 3. w bankach
 4. w urzędach skarbowych
 5. w instytucjach ubezpieczeniowych
 6. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych

 

 

TECHNIK PROGRAMISTA

 

Czego się nauczysz?

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

INF.04.

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • w firmach realizujących projekty programistyczne, graficzne i webowe;
 • jako twórca programów komputerowych, baz danych i aplikacji internetowych,
 • jako tester oprogramowania, pozycjoner stron WWW, konsultant,
 • w firmach przetwarzających dane, tworzących programy sterujące zewnętrznymi urządzeniami połączonymi z komputerem.

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

Czego się nauczysz?

 • tworzyć  projekty i programy zagospodarowania terenów zieleni oraz
 • tworzyć obiekty małej architektury krajobrazu w mieście oraz na wsi

 

Jakie egzaminy będziesz zdawać?

 

OGR.03.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (egzamin po III klasie)

OGR.04.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (egzamin w I sem klasy V)

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 1. w instytucjach publicznych i prywatnych pracowniach,
 2. w administracji państwowej
 3. będziesz mógł  prowadzić swoją działalność gospodarczą: szkółki roślin ozdobnych, wykonawstwo projektów, projektowanie ogrodów.

 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)